Πέμπτη 22 Μαΐου 2014

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα πρώτου γύρου δημοτικών εκλογών
Εγγεγραμμένοι: 11633
Ψηφίσαντες: 5933
Έγκυρα: 5771
Άκυρα: 128
Λευκά: 34
Συμμετοχή: 51.00%

ΕΛΑΒΑΝ:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ                            ΨΗΦΟΙ                   ΠΟΣΟΣΤΟ

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ                  2545                             44.10%
ΠΕΑ                                                    1899                             32.91%
ΙκαΡιΑ                                                 690                              11.96%
ΑΣΠΙ                                                    553                              9.58%
Ικαριακή Ενότητα                             84                                 1.46%