Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011

Οι θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης,
για  αποτελεσματική λύση  
στο πρόβλημα των σκουπιδιών


Ικαρία 29/1/2011            Τα παρακάτω  αιτήματα είναι αυτά που ανταποκρίνονται (κατά την γνώμη μας) στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, είναι αιτήματα που αφορούν τους όρους ζωής και τη διασφάλιση του φυσικού μας πλούτου. Είναι αιτήματα που απαντούν στο σήμερα, και για αυτό  καλούμε τον λαό της Ικαρίας  να τα υιοθετήσει και να τα διεκδικήσουμε από κοινού.   Σε ότι αφορά την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας θα συνεχίσει τον αγώνα για την υλοποίηση τους, από οποιαδήποτε θέση και σε όλα τα πεδία.
¨      Διαμόρφωση Περιφερειακού Σχεδιασμού, στα πλαίσια ενός  εθνικού σχεδίου ασφαλούς διαχείρισης των απορριμμάτων από Ενιαίο Κρατικό Φορέα, ο οποίος θα λειτουργεί με γνώμονα την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός να  υλοποιηθεί από το κράτος  και να χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
¨      Να εκλογικευτούν τα αντισταθμιστικά ποσά που πληρώνει ο λαός για τη διαχείριση απορριμμάτων. Με στόχο την κατάργηση των ανταποδοτικών τελών που αποτελούν μια δεύτερη φορολογία του λαού. 
¨      Να χωροθετήσει άμεσα η κυβέρνηση (Συναρμόδια υπουργεία –αποκεντρωμένη διοίκηση - Περιφέρεια όπως έγινε  π.χ στην Αττική) τους αναγκαίους χώρους για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ταφής των απορριμμάτων, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, με βάση  τεκμηριωμένες επιστημονικοτεχνικά μελέτες,  χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες, με όρους διαφάνειας και συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων φορέων.
¨      Να διασφαλιστούν με ευθύνη και δαπάνες του κράτους οι πόροι που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων που προβλέπονται για ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Σ.Δ.Α). Ένα Ο.Σ.Δ.Α πρέπει να περιλαμβάνει: α) Διαλογή στην πηγή. β) Σταθμό μεταφόρτωσης. γ) Μονάδα διαλογής ανακυκλώσιμων. δ) Σχεδιασμός για προώθηση των ανακυκλώσιμων υλικών  σε κεντρική μονάδα ανακυκλώσιμων υλικών  (Περιφέρεια η κέντρο). ε) ΧΥΤΥ. στ) Μονάδα επεξεργασίας βιολογικών υπολειμμάτων.
¨      Να προχωρήσει παράλληλα η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ .
¨      Απορρίπτουμε την καύση των απορριμμάτων και  κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών καθαριότητας.
¨      Να δημοσιευτούν, επιτέλους, ο σχεδιασμός  οι τεχνικές προδιαγραφές,  να προχωρήσει η χωροθέτηση και να αρχίσουν τα έργα διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων.
¨      Να αρχίσει άμεσα η εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των νοσοκομειακών  αποβλήτων.
¨      Καμία συμμετοχή των ιδιωτών στην ανακύκλωση. Σχεδιασμός και εκπόνηση μελετών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τα προγράμματα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, που είναι αναγκαία σε κάθε περιοχή. Χρηματοδότηση και στήριξή των δράσεων ανακύκλωσης ( κάδοι, οχήματα και συμβολή στο λειτουργικό κόστος) εξ ολοκλήρου από δημόσιους πόρους.
¨      Να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν ακόμη στη νομοθεσία διαχείρισης των αποβλήτων, στη βάση εξυπηρέτησης των πραγματικών λαϊκών αναγκών και όχι των επενδυτικών προσδοκιών και των άλλων συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου.                    

Σχετικά με την αντιμετώπιση της κατάστασης στην Ικαρία σήμερα
Σε ότι αφορά το ζήτημα της παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ, θέμα το οποίο συζητήθηκε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο (21/1/2011). Πιστεύουμε πως ο τρόπος που χειρίζεται  το ζήτημα η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου και η απερχόμενη Γ.Γ. της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το μόνο που εξασφαλίζει είναι η υλοποίηση των κατευθύνσεων της Ε.Ε. και της κυβέρνησης, χωρίς να προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης του τεραστίου αυτού προβλήματος που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της Ικαρίας  και τις πραγματικές  ανάγκες  της κοινωνίας μας. Το ζήτημα παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ από την απερχόμενη Γ.Γ. της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δεν τίθεται για πρώτη φορά, όμως πρώτη φορά τόσο απροκάλυπτα και αποσπασματικά πάρθηκε απόφαση για παύση λειτουργίας ενός ΧΑΔΑ χωρίς να ληφθεί παράλληλα κανένα μέτρο για την διάθεση των απορριμμάτων της δημοτικής ενότητας αυτής.
Οι προηγούμενες νουθεσίες από την απερχόμενη Γ.Γ. της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δεν βρήκαν ανταπόκριση από τις απερχόμενες πλειοψηφίες των δημοτικών συμβουλίων γιατί πιστεύαμε, πως κανείς από τους τρεις ΧΑΔΑ λόγω της μικρής χωρητικότητας τους δεν ήταν και δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να καλύψει τις ανάγκες όλης της Ικαρίας. Επίσης πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι δεν ήταν σωστό να ενεργοποιήσουμε μια αδιέξοδη αντιπαλότητα ανάμεσα στους κατοίκους του νησιού, αποπροσανατολίζοντας τις διεκδικήσεις μας από την υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων, πρόταση που αποτελεί για εμάς την ουσιαστική λύση του προβλήματος.
Με αυτό το σκεπτικό διαφωνήσαμε με την εφαρμογή μιας ανεδαφικής απόφασης που αντιμετωπίζει αποσπασματικά το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων εξυπηρετώντας κυρίως επικοινωνιακές σκοπιμότητες. Προτείναμε στο Δ.Σ. να αποφασίσουμε την διατήρηση σε  λειτουργία των τριών ΧΑΔΑ της Ικαρίας  μέχρι του οριστικού κορεσμού τους, παράλληλα  να διεκδικήσουμε  να υλοποιηθεί η κατεύθυνση που δόθηκε από την υφυπουργό εσωτερικών κυρία Τζαγκρη (όπως μας ενημέρωσε ο κύριος δήμαρχος) σχετικά με προώθηση των απορριμμάτων της Ικαρίας σε ΧΥΤΑ άλλης διαχειριστικής ενότητας, μέχρι την δημιουργία του ΧΥΤΥ Ικαρίας. Πρόταση που  προϋποθέτει την τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ Β. Αιγαίου και την διασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού (ΣΜΑ, Κοντεινερ, οχήματα, κλπ) , πόρους που πρέπει να διεκδικήσουμε από τους συναρμοδίους φορείς (ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ / ΥΠΕΚΑ ).
Σχετικά με τον ΧΥΤΥ Ικαρίας προτείναμε στο Δ.Σ. να επιμείνουμε στην ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών στην σημερινή προτεινόμενη θέση για την οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία Χωροθέτησης, έχουν εκδοθεί οι σχετικές περιβαλλοντικές άδειες (ΜΠΕ), υπάρχει η θετική γνωμοδότηση του Νομαρχιακού συμβουλίου και εκκρεμεί πλέον η τελική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για να προχωρήσουμε στην ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ  και εν συνέχεια στην πολυπόθητη έναρξη κατασκευής του ΧΥΤΥ Ικαρίας . Τέλος σε ότι αφορά την ανακύκλωση προτείναμε την επέκταση της σε όλο το νησί, η λειτουργία της υπηρεσίας αυτής να είναι ουσιαστική και όχι για εντυπωσιασμό, χωρίς παράλληλα να μεταφερθεί αυτό το σοβαρό κόστος στους δημότες μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη. Να συνεχισθεί η  διεκδίκηση  πόρων για τον αναγκαίο εξοπλισμό από το κράτος και τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, να συνεχισθεί η διεκδίκηση από το κράτος και τα συστήματα της οικονομικής συμβολής τους στο λειτουργικό κόστος της ανακύκλωσης.
Η συνολική αυτή πρόταση μας δεν έγινε δεκτή ούτε από την ΠΕΑ ούτε από την ΑΣΠΙ, που υποστήριξαν για τους δικούς τους λόγους  διαφορετικές προτάσεις, με την πλειοψηφούσα παράταξη (ΠΕΑ) να αποφασίζει τελικά την μεταφορά των απορριμμάτων όλου του νησιού (σταδιακά)  στον ΧΑΔΑ του Ευδήλου.

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011


Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (!!!)

Β΄μέρος: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ

     Σε συνέχεια του προηγουμενου αρθρου μας, παρουσιάζουμε εδώ αναλυτικότερα την εξέλιξη των δημοσίων δαπανών τα τελευταία 15 χρόνια.
     Σκοπός μας είναι να αποδείξουμε πώς όλη η προπαγάνδα περί σπάταλου κράτους, κράτους μαμούθ και γιγαντωμένου δημόσιου τομέα - φαινόμενα που προκύπτουν, υποτίθεται, από τους υψηλούς μισθούς από τη μία, και από την κακοδιαχείριση και την διασπάθιση δημόσιου χρήματος, ακριβώς λόγω του δημόσιου χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όλη αυτή η προπαγάνδα έχει πολύ μικρή σχέση με την πραγματικότητα. Στο σύντομο αυτό σημείωμα, αναπαράγουμε τον πίνακα από την εργασία του επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θανάση Μανιάτη με τίτλο «Η δημοσιονομική κρίση και ο κοινωνικός μισθός στην Ελλάδα», η οποία θα δημοσιευτεί σύντομα σε συλλογικό τόμο της Επιστημονικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονομίας.
     Επαναλαμβάνουμε το συμπέρασμα της εργασίας: «Το πιο σημαντικό στοιχείο που ξεχωρίζει από τη σύγκριση είναι το εξής: συγκρίνοντας την κατάσταση στην Ελλάδα με εκείνη στην ΕΕ-15 είναι προφανές ότι τα δημοσιονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος δεν οφείλονται στις υπερβολικές δημόσιες δαπάνες […]».
     Το δεύτερο στοιχείο που προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα {1} είναι ότι οι τομείς της υγείας και της παιδείας που μπαίνουν τώρα στο στόχαστρο για περικοπές είναι σταθερά υποχρηματοδοτούμενες σε σχέση με την ΕΕ. Για την Υγεία, το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανάται στην Ελλάδα, κατά μέσο όρο την δεκαπενταετία 1995-2009 είναι μόλις 4.4%, 2% λιγότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για την Παιδεία το αντίστοιχο ποσοστό είναι ακόμα χαμηλότερο, στο 2.9%, και η διαφορά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι 2.3%.
     Είναι λοιπόν ψέμα ότι τα νοσοκομεία, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια αποτελούν μια μαύρη τρύπα όπου μεγάλες ποσότητες δημόσιου χρήματος κατασπαταλώνται, ενώ τα αποτελέσματα των υπηρεσιών είναι πολύ χαμηλά. Αντίθετα, ακριβώς λόγω της υποχρηματοδότησης, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι χαμηλού επιπέδου. Επιπλέον, για τους τομείς της υγείας και παιδείας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η γεωγραφική ιδιομορφία της χώρας με τα πολλά νησιά και τις απομακρυσμένες και απομονωμένες επαρχίες, η οποία επιβαρύνει το κόστος διατήρησης σχολίων και νοσοκομείων ή κέντρων υγείας σε όλη τη χώρα.
     Παραπέρα, για δαπάνες κοινωνικής προστασίας γενικά δαπανάται στην Ελλάδα το 17.2%, ενώ στην ΕΕ-15 το αντίστοιχο ποσοστό είναι 18.8%, δηλαδή 1.6% λιγότερο, κατά μέσο όρο.

     Θα πει κανείς: και όλες αυτές οι περιπτώσεις διασπάθισης χρήματος με τις οποίες μας βομβαρδίζουν καθημερινά; Μια πρώτη απάντηση είναι ότι αυτές οι περιπτώσεις μειώνουν ακόμα περισσότερο τα αναγκαία για την δημόσια υγεία και παιδεία κονδύλια και ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να αναθέσουμε την εξυγίανση και τη διαφάνεια σε αυτούς ακριβώς που ευθύνονται για τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος. Να σημειωθεί επίσης ότι αυτή η διασπάθιση, όπου γίνεται, υπηρετεί τη συκοφάντηση των κοινωνικών λειτουργών που κάτω από αντίξοες συνθήκες αγωνίζονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ο λόγος είναι προφανής: αυτοί οι τελευταίοι θα επωμιστούν άμεσα το βάρος των περικοπών, ενώ όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι θα κληθούν να ξαναπληρώσουν για υποβαθμισμένες (πόσο ακόμα άραγε;) υπηρεσίες υγείας και παιδείας.
{1} Ο πίνακας παρουσιάζει τις δημόσιες δαπάνες και έσοδα, ως ποσοστό στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ώστε να είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία με αυτά άλλων χωρών ή της ΕΕ. Με άλλα λόγια, δείχνει τι μέρος του ετήσια παραγόμενου πλούτου δαπανάται από το κράτος στις διάφορες κατηγορίες δαπανών καθώς και το αντίστοιχο μέρος των δημόσιων εσόδων. Τα στοιχεία παρέχονται από τη Eurostat, την επίσημη Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ.

Του Γιώργου Λαμπρινίδη, Οικονομολόγου
(αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Νέο Εμπρός»)

Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011

Σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ  
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Συμπατριώτισσες – συμπατριώτες,
Πριν τοποθετηθούμε σχετικά με την νεότερη εξέλιξη στο θέμα διαχείρισης απορριμμάτων στην Ικαρία θέλουμε να θυμίσουμε συνοπτικά ορισμένα βασικά σημεία της διαδρομής του ζητήματος που καθόρισαν την στάση της Τ.Α Ικαρίας μέχρι σήμερα.  Οι ΟΤΑ της Ικαρίας τα τελευταία χρόνια ( από το 2005 κυρίως )  αναπτύξαν έντονη δραστηριότητα στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων έτσι ώστε αυτή να γίνεται και με περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο και χωρίς το αυξημένο κόστος από αυτή την δραστηριότητα να μετακυλιεται στους κατοίκους του νησιού μας.
Να αναφερθούμε σε μερικές από τις  ενέργειες της Τ.Α και πιο συγκεκριμένα των τριών ΟΤΑ Ικαρίας, και ειδικότερα σε τρία καθοριστικά σημεία .
Α ) Οι Δήμοι ήταν ο μόνοι φορείς που είχαν καταθέσει πρόταση την διεκδικούσαν ενιαία και δεν είχαν θέσει κανένα εμπόδιο σε όλη την διαδικασία της δημιουργίας υποδομών ολοκληρωμένου συστήματος  διαχείρισης απορριμμάτων, χωρίς να υπολογίσουν το λεγόμενο πολιτικό κόστος. Πρακτική που δυστυχώς δεν έχουν ακολουθήσει οι υπόλοιποι αυτοδιοικητικοί –υπηρεσιακοί  φορείς , καθώς και η πλειονότητα  των πολιτικών φορέων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κατασκευή του ΧΥΤΥ Ικαρίας, όπου η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2001.
Έχουν εκπονηθεί 5 διαχειριστικές μελέτες που για διαφόρους λόγους (κυρίως  μικροπολιτικούς και υπηρεσιακούς) μέχρι και σήμερα δεν έχουν εφαρμοστεί, με αποτέλεσμα να μην έχει ακόμα αρχίσει η κατασκευή του ΧΥΤΥ Ικαρίας. Σε αυτή την υπόθεση βέβαια συνέβαλαν (αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο) τόσο οι υπηρεσιακοί παράγοντες (Περιφέρεια π.χ )  όσο και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  που μέχρι σήμερα διαχειριζόταν την υπόθεση. Οι μόνοι φορείς που δεν έβαλαν κανένα εμπόδιο σε αυτή την υπόθεση  όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι Δήμοι της Ικαρίας, που όχι μόνο αποδέχτηκαν τις διαχειριστικές μελέτες αλλά κατήγγειλαν και τον ανασταλτικό ρόλο υπηρεσιών (πχ Εφορεία βυζαντινών Αρχαιοτήτων ) που ουσιαστικά ακύρωναν σε προηγούμενη φάση την δημιουργία του ΧΥΤΥ.
Σήμερα πιστεύουμε πως πρέπει να καθοριστεί συγκεκριμένα η στάση του δήμου Ικαρίας  σχετικά  με την αντιμετώπιση της νέας εμπλοκής που αφορά  την εκ νέου γνωμοδότηση εφορείας αρχαιοτήτων (εξέλιξη που πληροφορηθήκαμε από την ΕΡΑ Β. Αιγαίου και ζητάμε από την πλειοψηφεια διευκρινήσεις για αυτό) καθώς επίσης και στην διαφαινόμενη πρόθεση  κάποιων κατοίκων των όμορων οικισμών για προσφυγή στο ΣΤΕ. Τέλος πρέπει να γίνει καθαρό αν  ο σχεδιασμός που υπάρχει σε εξέλιξη μέχρι σήμερα θα υποστηριχθεί και από το νέο Δ.Σ Ικαρίας, γιατί υπάρχουν ραδιοφωνικές δηλώσεις (στην ΕΡΑ Β. Αιγαίου) του κύριου δήμαρχου «περί εξέτασης από μηδενική βάση» του όλου θέματος.
Β ) Στην υπόθεση βέβαια της διαχείρισης των απορριμμάτων ρόλο παίζει και ο τρόπος διαχείρισής τους, δηλαδή κατά πόσο εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης περιβαλλοντικά και οικονομικά αποδεκτές. Σε αυτή την υπόθεση καθοριστικό ρόλο παίζει η ανακύκλωση των υλικών, δυστυχώς όμως η εφαρμοζόμενη πολιτική των κυβερνήσεων έχει διαμορφώσει μια συγκεκριμένη κατάσταση, με την εκχώρηση αυτής της ουσιαστικής αρμοδιότητας στο ιδιωτικό κεφάλαιο με τους νόμους που από κοινού  ψήφισαν και εφάρμοσαν.                     
Νόμοι που είχαν ως αποτέλεσμα αντί να προχωρήσει η δημιουργία ενός εθνικού οργανισμού που θα έχει τη ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων ανακύκλωσης σε ολόκληρη τη χώρα και σε όλες τις κατηγορίες των υλικών, ουσιαστικά το μόνο που έκαναν ήταν να καθορίσουν τους κανόνες για την εκχώρηση αυτής της καθοριστικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων υπόθεσης σε εταιρικά σχήματα που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, συνδέοντας με αυτόν το τρόπο την επέκταση της ανακύκλωσης με το προσδοκώμενο κέρδος των εταιρικών σχημάτων.
Αυτή η πρακτική είναι ο κύριος λόγος που δεν προχωράει ουσιαστικά ο σχεδιασμός προγραμμάτων και δράσεων ανακύκλωσης σε όλη την χώρα.
Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής ήταν  και τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Τ.Α της Ικαρίας στη προσπάθεια της να δημιουργήσει υποδομές και δίκτυο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στους 3 Δήμους του νησιού.
Η προσπάθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ικαρίας ξεκίνησε το 2005 και συστηματικότερα το 2006 όταν από κοινού και οι 3 Δήμοι απευθύνουν πρόταση συνεργασίας σε εκείνα τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων  που διαχειρίζονται τις δραστηριότητες ανακύκλωσης των υλικών που αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ικαρία.  Ε.Ε.Α.Α (Υλικά Συσκευασίας)Ανακύκλωση Συσκευών (Ηλεκτρικά – Ηλεκτρονικά απόβλητα)Ε.Δ.Ο.Ε (Οχήματα τέλους ζωής). 
            Δυστυχώς όμως μέχρι και σήμερα παρουσιάζονται σοβαρές δυσκολίες  στην ουσιαστική συνεργασία με την  Ε.Ε.Α.Α καθιστώντας ουσιαστικά την όλη προσπάθεια της Τ.Α της Ικαρίας προβληματική . Γνωρίζετε  ασφαλώς πως στον δήμο Αγίου Κηρύκου και στον δήμο Ευδήλου από τον Ιούνιο του 2009 έχει ξεκινήσει η διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών (Χαρτί/ αλουμίνιο /πλαστικό). Η συλλογή γίνεται με εξοπλισμό που έχει αγοραστεί από την τοπική Αυτοδιοίκηση και της υπηρεσίες καθαριότητας  και μέχρι σήμερα έχουν απομακρυνθεί από το νησί αρκετοί τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο ). Ωστόσο υπάρχουν προβλήματα στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση αυτής της δράσης γιατί η Ε.Ε.Α.Α  έβαζε συνεχώς εμπόδια ( Τεχνικής και νομικής φύσεως ) στην διαδικασία υπογραφής συμβάσεων με τους ΟΤΑ της Ικαρίας , με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σοβαρές δυσκολίες στην προώθηση των προς ανακύκλωση υλικών στην Αττική και την τελική τους διάθεση (Μέχρι σήμερα φυλάσσονται στις αποθήκες των δήμων αρκετοί τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών σε δέματα, δημιουργώντας είδη πρόβλημα χωρητικότητας).  Επίσης να τονίσουμε πως την ίδια στιγμή στην Ικαρία εφαρμόζονται δραστηριότητες που αφορούν την ανακύκλωση των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων, από τους ΟΤΑ και το πιστοποιημένο σύστημα (Σύστημα που υπέγραψε συμβάσεις παραχωρώντας και εξοπλισμό και συμβάλλοντας στο λειτουργικό κόστος με ένα ποσό ανά τόνο) . Χαρακτηριστικά να σας ενημερώσουμε πως μέσα στον 2010 μόνο από τον Δήμο Αγίου Κηρύκου έφυγαν έξι κοντεινερ με απόβλητα αυτού του είδους.
Σε ότι αφορά την δράση της ανακύκλωσης που εφαρμοζόταν στους 2  δήμους αξίζει να τονιστεί πως ήταν οι μοναδικοί ίσως δήμοι στην χώρα που υλοποιούσαν αυτή την υπηρεσία στην ουσία και όχι για εντυπωσιασμό , χωρίς  να μεταφέρουν αυτό το σοβαρό  κόστος  στους δημότες μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη .  Αντιθέτως διεκδικούσαν  πόρους για τον αναγκαίο εξοπλισμό από το κράτος και τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης , διεκδικούσαν από το κράτος και τα συστήματα την οικονομική συμβολή τους στο λειτουργικό κόστος των δήμων για την ανακύκλωση .
Παράλληλα ήταν οι μοναδικοί δήμοι στην χώρα που διεκδικούσαν σε όλα τα μέτωπα (ΤΕΔΚ- ΚΕΔΚΕ – Υπουργεία – Συστήματα ) μια διαφορετική πολιτική για να μπορεί να υλοποιείται η ανακύκλωση από τους δήμους χωρίς την σύμπραξη με  το ιδιωτικό κεφαλαίο. 
 Για τα προβλήματα αυτά είχαν γίνει από την Τ.Α της Ικαρίας συγκεκριμένες παρεμβάσεις τόσο προς τα συναρμόδια υπουργεία όσο και στους λοιπούς εμπλεκομένους  φορείς (Συστήματα-ΤΕΕ-ΕΕΔΣΑ) καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου και την θέσπιση οικονομικής ενίσχυσης των ΟΤΑ μέσω της ΕΕΑΑ, θέμα για το οποίο καμιά αναφορά δεν υπάρχει στην πρόσφατη τροποποίηση του σχετικού νομού (Ν. 2939/2001). Αυτό κατά την άποψη μας δεν είναι ένα τεράστιο λάθος η στην καλύτερη των περιπτώσεων μια σοβαρότατη παράλειψη, αλλά μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική επιλογή που συνειδητά έκανε και η σημερινή κυβέρνηση . 
Όλα αυτά γίνονται την ίδια στιγμή που η σημερινή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ  στο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ συμπεριέλαβε ειδική διάταξη για την επιδότηση της καύσης απορριμμάτων στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης « Βαφτίζοντας » ανανεώσιμη πηγή ενέργειας μια ακριβή και επικίνδυνη τεχνολογία ικανοποιώντας το αίτημα των επιχειρηματιών που επί χρόνια προσπαθούν να εισάγουν την καύση απορριμμάτων στην Ελλάδα . Χαρακτηριστικό για το πόσο αναγκαία είναι αυτή η παρέμβαση (οικονομική συμβολή της ΕΕΑΑ  στο λειτουργικό κόστος αυτής της νέας αρμοδιότητας των ΟΤΑ)  είναι οι  απόψεις και οι προτάσεις του ΤΕΕ σχετικά με το θέμα (Ημερίδα «Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα» 25/6/2008) που προσδιορίζουν το λειτουργικό κόστος αποκομιδής των συλλεγομένων υλικών συσκευασίας, το οποίο επιβαρύνονται οι δήμοι, σε 210€/τόνο Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Αξίζει να αναφέρουμε πως οι προτάσεις της Τ.Α της Ικαρίας πριν την  κατάθεση του προς ψήφιση σχεδίου νομού όχι μόνο δεν ελήφθησαν υποψιν αλλά ούτε καν απαντηθηκαν ποτέ , αποδεικνύοντας πως η περίφημη διαβούλευση στην οποία η σημερινή κυβέρνηση έδωσε τόσο μεγάλη δημοσιότητα δεν είναι τίποτα άλλο από μια προσχηματική διαδικασία . 
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να οδηγείται ουσιαστικά η τοπική Αυτοδιοίκηση όλης της χώρας στο να υποχρεώσει τους πολίτες να πληρώσουν για μια δράση για την οποία έχουν ήδη πληρώσει ( μέσω των αγορών από τις εταιρίες προϊόντων που χρηματοδοτούν την Ε.Ε.Α.Α ), ευθύνες για αυτό έχουν βέβαια και οι αιρετοί εκείνοι που αποδέχονται αυτή την πολιτική και την εφαρμόζουν αδιαμαρτύρητα, αιρετοί που δυστυχώς σήμερα είναι πλειοψηφια  στην χώρα και έχουν πολύ συγκεκριμένη πολιτική στήριξη (όλοι πιστεύω πως γνωρίζουμε από ποιους) .
Το κυρίαρχο στοιχείο λοιπόν που καθόρισε την μέχρι σήμερα εξέλιξη στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και καθορίζει και τις μελλοντικές εξελίξεις είναι η εφαρμοζόμενη πολιτική των κυβερνήσεων η οποία πρέπει κατά την άποψη μας να αλλάξει σε κατεύθυνση που  θα εξασφαλίζει τα ακόλουθα .
à    Την άμεση Χωροθέτηση από την  κυβέρνηση (Συναρμόδια υπουργεία - Περιφέρεια όπως έγινε  π.χ στην Αττική) των χώρων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ταφής των απορριμμάτων, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, με βάση  τεκμηριωμένες επιστημονικοτεχνικά μελέτες, χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες, με όρους διαφάνειας και συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων φορέων. 
à    Να διασφαλιστούν άμεσα , με ευθύνη και δαπάνες του κράτους, οι πόροι που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων που προβλέπονται από τους περιφερειακούς σχεδιασμούς.
à    Να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν ακόμη στη νομοθεσία διαχείρισης των αποβλήτων, στη βάση εξυπηρέτησης των πραγματικών αναγκών και όχι των επενδυτικών προσδοκιών και των άλλων συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου
Σχετικά με την αντιμετώπιση της κατάστασης σήμερα
Σε ότι αφορά το ζήτημα της  παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ, πιστεύουμε πως ο τρόπος που μπαίνει το ζήτημα γίνεται μόνο και μόνο για να είναι η απερχόμενη Γ.Γ της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συνεπής στις νομικές δεσμεύσεις  που έχει η χώρα απέναντι στην Ε.Ε χωρίς να προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης του τεραστίου αυτού προβλήματος που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες των νησιωτικών κοινωνιών και τις πραγματικές  ανάγκες  των νησιών μας.
Θα έπρεπε να γνωρίζει από την συνεχή ενημέρωση που είχε τα τελευταία χρόνια από την Τ.Α Ικαρίας, ότι ο κάθε ΧΑΔΑ στις δημοτικές ενότητες, έχει μικρή χωρητικότητα και δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να καλύψει τις ανάγκες όλης της Ικαρίας.
Το ζήτημα παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ από την απερχόμενη Γ.Γ της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δεν τίθεται για πρώτη φορά, όμως πρώτη φορά τόσο απροκάλυπτα και αποσπασματικά πάρθηκε απόφαση για παύση λειτουργίας ενός ΧΑΔΑ συγκεκριμένης  δημοτικής ενότητας χωρίς να ληφθεί παράλληλα κανένα μέτρο για την τελική διάθεση των απορριμμάτων της δημοτικής ενότητας αυτής. Οι προηγούμενες νουθεσίες από την απερχόμενη Γ.Γ της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δεν βρήκαν ανταπόκριση από την Τ.Α Ικαρίας γιατί πολύ απλά  δεν υπήρχε η δυνατότητα να οδηγηθούν τα απορρίμματα όλης της Ικαρίας σε ένα μόνο από τους τρεις  ΧΑΔΑ που λόγω της μικρής χωρητικότητας τους  δεν ήταν
και δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες όλης της Ικαρίας.    

Συνεπώς διαφωνούμε με την εφαρμογή μιας ανεδαφικής απόφασης που αντιμετωπίζει αποσπασματικά το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων εξυπηρετώντας κυρίως επικοινωνιακές σκοπιμότητες.  Προτείνουμε στο Δ.Σ να αποφασίσουμε να συνεχισθεί η λειτουργία των τριών ΧΑΔΑ της Ικαρίας  μέχρι  του οριστικού κορεσμού τους, παράλληλα  να επιμείνουμε να υλοποιηθεί η κατεύθυνση που δόθηκε από την υφυπουργό εσωτερικών κυρία Τζαγκρη (όπως μας ενημέρωσε ο κύριος  δήμαρχος)  σχετικά με προώθηση των απορριμμάτων της Ικαρίας σε ΧΥΤΑ άλλης διαχειριστικής ενότητας, μέχρι την δημιουργία του ΧΥΤΥ Ικαρίας. Πρόταση που  προϋποθέτει την τροποιηση του ΠΕΣΔΑ Β. Αιγαίου και την διασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού (ΣΜΑ, Κοντεινερ, οχήματα, κλπ) , πόρους που πρέπει να διεκδικήσουμε από τους συναρμοδίους φορείς(ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ / ΥΠΕΚΑ ).
Σχετικά με τον ΧΥΤΥ Ικαρίας εμείς προτείνουμε στο Δ.Σ να επιμείνουμε στην ολοκλήρωση των διαδικασιών στην σημερινή προτεινόμενη θέση για την οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία Χωροθέτησης, έχουν εκδοθεί οι σχετικές περιβαλλοντικές άδειες (ΜΠΕ), η θετική γνωμοδότηση του Νομαρχιακού συμβουλίου και εκκρεμεί πλέον η τελική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για να προχωρήσουμε στην ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου και Κρήτης) και εν συνέχεια στην πολυπόθητη έναρξη κατασκευής του ΧΥΤΥ Ικαρίας .
Τέλος σε ό,τι αφορά την δράση της ανακύκλωσης προτείνουμε την επέκταση της σε όλο το νησί, λειτουργία της υπηρεσίας να είναι ουσιαστική  και όχι για εντυπωσιασμό , χωρίς παράλληλα να μεταφερθεί αυτό το σοβαρό κόστος  στους δημότες μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη. Να συνεχισθεί η  διεκδίκηση   πόρων για τον αναγκαίο εξοπλισμό από το κράτος και τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, να συνεχισθεί η διεκδίκηση από το κράτος και τα συστήματα της οικονομικής συμβολής τους στο λειτουργικό κόστος των δήμων για την ανακύκλωση.

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011

Για το χαρατσι των 5 ευρώ στο Νοσοκομείο

   Ικαρία, 24 Ιανουαρίου 2011

    Συμπατριώτισσες – Συμπατριώτες

    Η Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας  έχοντας υπόψη ότι από τις 16 του Γενάρη μπήκε εισιτήριο 5 ευρώ και στα Κέντρα Υγείας, ενώ ήδη στα Νοσοκομεία εφαρμόζεται από τις αρχές του χρόνου, διαδικασία που δρομολογήθηκε κατ’ εντολή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως κατ’ ευφημισμό ονομάζεται το συγκεκριμένο Υπουργείο Υγείας, ταγμένο στην υλοποίηση των αντιλαϊκών πολιτικών στον τομέα της Υγείας, της ζωής μας δηλαδή, και που είναι πλευρά της γενικότερης πολιτικής που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία με την Ν.Δ. και το ΛΑΟΣ,
     Πρότεινε στο δημοτικό συμβούλιο Ικαρίας την Παρασκευή 21/01/2011 να συμβάλουν καθοριστικά στην σημερινή κινητοποίηση  εκφράζοντας στην πράξη την αλληλεγγύη των εκπροσώπων του Ικαριώτικου λαού στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, υπερασπίζοντας το δικαίωμα όλου του λαού σε ελεύθερη πρόσβαση στις υγειονομικές δομές και υπηρεσίες . Η πρόταση αυτή όχι μόνο δεν έγινε αποδεκτή αλλά δεν συζητήθηκε καν, παραπέμποντας το ζήτημα στο μέλλον αφού ενημερωθούν αρμοδίως …
     Εμείς ως  Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας πιστεύοντας ότι το χαράτσι των 5 ευρώ είναι πραγματικά άλλο ένα τείχος που σηκώνει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην πρόσβαση των εργαζομένων, των ανέργων και γενικά της λαϊκής οικογένειας στις όποιες υποβαθμισμένες υπηρεσίες Υγείας έχουν μείνει στην ύπαιθρο, αλλά και στα αστικά Κέντρα,
Συμμετέχουμε στην σημερινή κινητοποίηση και υποστηρίζουμε στην πράξη  το δικαίωμα όλου του λαού στην  ελεύθερη πρόσβαση στις υγειονομικές δομές και υπηρεσίες, εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη μας στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων  και των μαζικών φορέων των  νησιών μας.
      


Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011

Για το χαράτσι των 5 ευρώ στο Νοσοκομείο

                     
Ικαρία, 21 Ιανουαρίου 2011Κατάθεση πρότασης συζητήσεως θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως  στην 2η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
(για το χαράτσι των 5 ευρώ στο      Νοσοκομείο και στο Κέντρο Υγείας)

Κύριε Δήμαρχε  / Κυρία πρόεδρε                              
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι  του Δ.Σ
    

 
      Έχοντας υπόψη ότι από τις 16 του Γενάρη μπήκε εισιτήριο  5 ευρώ και στα Κέντρα Υγείας, ενώ ήδη στα Νοσοκομεία εφαρμόζεται από τις αρχές του χρόνου. Διαδικασία που δρομολογήθηκε κατά εντολή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως κατ’ ευφημισμό ονομάζεται το συγκεκριμένο Υπουργείο Υγείας, ταγμένο στην υλοποίηση των αντιλαϊκών πολιτικών στον τομέα της Υγείας, της ζωής μας δηλαδή, και είναι πλευρά της γενικότερης πολιτικής που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία με την Ν.Δ. και το ΛΑΟΣ.  Το χαράτσι των 5 ευρώ είναι πραγματικά άλλο ένα τείχος που σηκώνει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην πρόσβαση των εργαζομένων, των ανέργων και γενικά της λαϊκής οικογένειας στις όποιες υποβαθμισμένες υπηρεσίες Υγείας έχουν μείνει στην ύπαιθρο, αλλά και στα αστικά Κέντρα.  
       Γνωρίζουμε  πολύ καλά ότι οι όποιες υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στην πραγματικότητα, σήμερα στηρίζονται στο ελάχιστο υγειονομικό προσωπικό, που πολλές φορές με περίσσιο ζήλο και χωρίς την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, προσφέρουν. Γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι με όλα αυτά τα μέτρα που παίρνουν με πρόσχημα την οικονομική κρίση, θέλουν ουσιαστικά να παραδώσουν πλήρως την Υγεία-Πρόνοια στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
      Στην εφαρμογή αυτού του μέτρου υπάρχουν αντιδράσεις τόσο πανελλαδικά όσο και σε τοπικό επίπεδο, πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε  κάλεσμα φορέων του νομού μας (Εργατικό Κέντρο Σάμου -Γραμματεία Ικαρίας και Φούρνων του ΠΑΜΕ - Ένωση Δημοκρατικών Γυναικών Ικαρίας -Επιτροπή Αγώνα αυτοαπασχολούμενων/ ΕΒΕ),
προς τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μετανάστες, τους άνεργους, τους νέους και τις νέες, τα εργατικά σωματεία,  μαζί με τους υγειονομικούς υπαλλήλους, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, να εμποδίσουν την είσπραξη του χαρατσιού. Ξεκινώντας με μπλοκάρισμα των εισπρακτικών μηχανισμών του Νοσοκομείου Αγ. Κηρύκου και του Κέντρου Υγείας Ευδήλου, τη Δευτέρα 24 του Γενάρη 2011 εξασφαλίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των συμπατριωτών μας στο κατ’ ευφημισμό δημόσιο –δωρεάν σύστημα υγειάς της χώρας μας.
    Πιστεύοντας ότι οι εκπρόσωποι του Ικαριωτικου λαού στο δημοτικό συμβούλιο Ικαρίας πρέπει να συμβάλουν καθοριστικά σε αυτή την κινητοποίηση  εκφράζοντας στην πράξη την αλληλεγγύη τους στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, καλούμε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει την συμμετοχή του σε αυτή την συμβολική κίνηση υπερασπίζοντας το δικαίωμα όλου του λαού σε ελεύθερη πρόσβαση στις υγειονομικές δομές και υπηρεσίες .

για το ΤΑΔ Αγίου Κηρύκου

   Ικαρία, 21 Ιανουαρίου 2011

Κατάθεση πρότασης συζητήσεως θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως  στην 2η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
(για το ΤΑΔ Αγίου Κηρύκου)

Κύριε Δήμαρχε  / Κυρία πρόεδρε                              
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι  του Δ.Σ

Πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό  πως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας  με τις μεθοδεύσεις της οδηγεί το Τμήμα Αθλητικής Διευκόλυνσης Αγίου Κηρύκου στην κατάργησή του.
Μετά την απαράδεκτη απόφαση, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Παιδείας αποποιήθηκε την αυτονόητη ευθύνη του για την μεταφορά των μαθητών, ρίχνοντας το βάρος στους ίδιους και τους γονείς τους, έρχεται τώρα το «τελειωτικό χτύπημα»: Με δεύτερη απαράδεκτη εγκύκλιο παραμονές Πρωτοχρονιάς, το ΥΠΔΒΜΘ ανακοινώνει όρους και προϋποθέσεις για την λειτουργία των ΤΑΔ/ ΕΤΑΔ δρομολογώντας έτσι την κατάργηση εκατοντάδων σχολείων, και ανάμεσα τους και του ΤΑΔ Αγίου Κηρύκου.
Στην Ικαρία και ενώ οι μαθητές έχουν εγγραφεί στα τμήματα του ΤΑΔ, δεν έχουν κάνει ούτε μια ώρα προπόνησης!! «Ακόμα καλύτερα»: το ΤΑΔ Αγίου Κηρύκου πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις και αυτής της εγκυκλίου! 
Παράλληλα μένουν στον αέρα εργαζόμενοι που ζουν στην Ικαρία και που με επιλογή τους τοποθετήθηκαν στο ΤΑΔ Αγίου Κηρύκου!
Για το υπουργείο το κόστος αποτελεί και το βασικό επιχείρημα για το κλείσιμό τους- «τα ΤΑΔ λειτουργούν με υπερβολικά υψηλό κόστος»- αποτυπώνοντας την ανταποδοτική λογική την οποία θέλει να εμφυσήσει η κυβέρνηση στο λαό, προκειμένου να διαλύσει κάθε δημόσιο αγαθό (π.χ. υγεία- πρόνοια). Είναι αξιοσημείωτο ότι την ίδια ώρα που η κυβέρνηση κλείνει τα ΤΑΔ, μειώνει ακόμα περισσότερο τις δαπάνες του προϋπολογισμού για τη Φυσική Αγωγή,
            Το αποτέλεσμα της πολιτικής του υπουργείου είναι μία σειρά μαθητές να μένουν τελικά εκτός οποιασδήποτε δημόσιας δομής που θα τους πρόσφερε την ευκαιρία να αθληθούν. Αναδεικνύεται σε όλο της το μεγαλείο η απουσία μαζικού λαϊκού αθλητισμού - ιδιαίτερα με μέτρα στο σχολείο - ενάντια στη λογική της βιτρίνας, το ντοπάρισμα σώματος και συνείδησης, τη μάστιγα της εμπορευματοποίησης.
Να λοιπόν για άλλη μια φορά τι σημαίνει «παιδεία στα χρόνια του μνημονίου» για την οποία εντατικά δουλεύουν κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ – ΕΕ – ΔΝΤ, καθώς με την κατάργηση των ΤΑΔ σαρώνεται ακόμα ένα μορφωτικό δικαίωμα των παιδιών.
     Καλούμε το δημοτικό συμβούλιο να εκφράσει την κατηγορηματική του αντίθεση σε αυτή την εξέλιξη υπερασπίζοντας το  δικαίωμα το παιδιών μας στον δημόσιο δωρεάν σχολικό αθλητισμό. 
Να μην επιτρέψουμε
Την κατάργηση του ΤΑΔ Αγίου Κηρύκου
Το ΤΑΔ μπορεί να λειτουργήσει άμεσα. ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ!
Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών.
 

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (!!!)

Α΄μέρος: ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Από την προηγούμενη άνοιξη έχει ξεδιπλωθεί μια εκτεταμένη προπαγάνδα ούτως ώστε να πεισθούν οι εργαζόμενοι ότι αυτοί οι ίδιοι είναι υπαίτιοι για τα χρόνια δημόσια ελλείμματα και το χρέος που έχει σωρευτεί. Η επίθεση στόχευσε πρώτα τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, στενό και ευρύτερο, για να επικεντρωθεί τις τελευταίες εβδομάδες στον ιδιωτικό τομέα, ενώ έχει προαναγγελθεί το δεύτερο κύμα επίθεσης στους δημόσιους υπαλλήλους από την αρχή της επόμενης χρονιάς.
Το ζητούμενο της πολύμορφης και καλά συντονισμένης ιδεολογικής επίθεσης είναι η πολυπόθητη «κοινωνική συναίνεση», ώστε να πεισθούν οι εργαζόμενοι για την αναγκαιότητα και να στηρίξουν, ή να μην αντισταθούν, στη λαίλαπα των αντεργατικών μέτρων.
Δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική και τα στοιχεία πεισματάρικα ενάντια στους σύγχρονους παραμυθάδες οι οποίοι μάλιστα δεν έχουν ως πρότυπο τον Άντερσεν, αλλά τον Γκαίμπελς. Η μανία μάλιστα των κονδυλοφόρων της αστικής τάξης, είτε από το βήμα του τύπου, είτε από τον άμβωνα της ακαδημαϊκής έδρας ή ακόμα του πολιτικού προσωπικού των εφοπλιστών, βιομηχάνων και τραπεζιτών, εξηγείται από το γεγονός ότι το ψέμα είναι μεγαλούτσικο.
Εδώ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής δουλειάς του επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θανάση Μανιάτη όπως αναλύονται στην εργασία του «Η δημοσιονομική κρίση και ο κοινωνικός μισθός στην Ελλάδα» και θα δημοσιευτεί σύντομα σε συλλογικό τόμο της Επιστημονικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονομίας. Θα αρχίσουμε και εμείς με τους δημόσιους υπαλλήλους.
Ο παρακάτω πίνακας είναι αποκαλυπτικός. Παρουσιάζει τις δημόσιες δαπάνες και τα έσοδα, ως ποσοστό στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), ώστε να είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία με αυτά άλλων χωρών ή της ΕΕ. Επιπρόσθετα, δείχνει τι μέρος του ετήσια παραγόμενου πλούτου δαπανάται από το κράτος για μισθούς υπαλλήλων.
«Το πιο σημαντικό στοιχείο που ξεχωρίζει από τη σύγκριση είναι το εξής: συγκρίνοντας την κατάσταση στην Ελλάδα με εκείνη στην ΕΕ-15 είναι προφανές ότι τα δημοσιονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος δεν οφείλονται στις υπερβολικές δημόσιες δαπάνες αλλά στα ανεπαρκή φορολογικά έσοδα» (έμφαση δική μας).
Για να τελειώνουμε σύντομα με τις παγκαλικής έμπνευσης και ΠΑΣΟΚικής πατέντας αισχρότητες, «το ελληνικό κράτος δαπανά για μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων το ίδιο ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανούν οι χώρες της ΕΕ-15, ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Τα επιχειρήματα για πολυάριθμο ή δαπανηρό δημόσιο τομέα, αιτία των δημόσιων ελλειμμάτων, τουλάχιστον όσον αφορά τις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων δεν ευσταθούν». Τα στοιχεία παρέχονται από τη Eurostat, την επίσημη Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ.
Σε αυτές τις δαπάνες για μισθούς δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις ημετέρων οι οποίοι απολαμβάνουν αστρονομικούς μισθούς, όπως διευθυντές και πρόεδροι οργανισμών και λοιποί στυλοβάτες της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής και οι οποίες περιπτώσεις αξιοποιούνται για την συκοφάντηση των εργαζομένων συνολικά. Αν συνυπολογιστεί αυτό, τότε η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, όχι απλώς παίρνει το ίδιο μερίδιο με αυτό των υπολοίπων ευρωπαίων, αλλά μικρότερο.
Με αυτό το απλό στοιχείο δείξαμε ότι υπεύθυνοι για τα ελλείμματα δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ακόμα κι αν συμπεριληφθούν οι περιπτώσεις των υψηλόμισθων κυβερνητικών στελεχών. Σε επόμενο σημείωμα θα απαντηθούν τα μυθεύματα για τους υψηλούς μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, τις σπατάλες στην υγεία και την παιδεία και την περιβόητη έλλειψη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Του Γιώργου Λαμπρινίδη, Οικονομολόγου
(αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Νέο Εμπρός»)