Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011

Οι θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης,
για  αποτελεσματική λύση  
στο πρόβλημα των σκουπιδιών


Ικαρία 29/1/2011            Τα παρακάτω  αιτήματα είναι αυτά που ανταποκρίνονται (κατά την γνώμη μας) στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, είναι αιτήματα που αφορούν τους όρους ζωής και τη διασφάλιση του φυσικού μας πλούτου. Είναι αιτήματα που απαντούν στο σήμερα, και για αυτό  καλούμε τον λαό της Ικαρίας  να τα υιοθετήσει και να τα διεκδικήσουμε από κοινού.   Σε ότι αφορά την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας θα συνεχίσει τον αγώνα για την υλοποίηση τους, από οποιαδήποτε θέση και σε όλα τα πεδία.
¨      Διαμόρφωση Περιφερειακού Σχεδιασμού, στα πλαίσια ενός  εθνικού σχεδίου ασφαλούς διαχείρισης των απορριμμάτων από Ενιαίο Κρατικό Φορέα, ο οποίος θα λειτουργεί με γνώμονα την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός να  υλοποιηθεί από το κράτος  και να χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
¨      Να εκλογικευτούν τα αντισταθμιστικά ποσά που πληρώνει ο λαός για τη διαχείριση απορριμμάτων. Με στόχο την κατάργηση των ανταποδοτικών τελών που αποτελούν μια δεύτερη φορολογία του λαού. 
¨      Να χωροθετήσει άμεσα η κυβέρνηση (Συναρμόδια υπουργεία –αποκεντρωμένη διοίκηση - Περιφέρεια όπως έγινε  π.χ στην Αττική) τους αναγκαίους χώρους για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ταφής των απορριμμάτων, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, με βάση  τεκμηριωμένες επιστημονικοτεχνικά μελέτες,  χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες, με όρους διαφάνειας και συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων φορέων.
¨      Να διασφαλιστούν με ευθύνη και δαπάνες του κράτους οι πόροι που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων που προβλέπονται για ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Σ.Δ.Α). Ένα Ο.Σ.Δ.Α πρέπει να περιλαμβάνει: α) Διαλογή στην πηγή. β) Σταθμό μεταφόρτωσης. γ) Μονάδα διαλογής ανακυκλώσιμων. δ) Σχεδιασμός για προώθηση των ανακυκλώσιμων υλικών  σε κεντρική μονάδα ανακυκλώσιμων υλικών  (Περιφέρεια η κέντρο). ε) ΧΥΤΥ. στ) Μονάδα επεξεργασίας βιολογικών υπολειμμάτων.
¨      Να προχωρήσει παράλληλα η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ .
¨      Απορρίπτουμε την καύση των απορριμμάτων και  κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών καθαριότητας.
¨      Να δημοσιευτούν, επιτέλους, ο σχεδιασμός  οι τεχνικές προδιαγραφές,  να προχωρήσει η χωροθέτηση και να αρχίσουν τα έργα διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων.
¨      Να αρχίσει άμεσα η εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των νοσοκομειακών  αποβλήτων.
¨      Καμία συμμετοχή των ιδιωτών στην ανακύκλωση. Σχεδιασμός και εκπόνηση μελετών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τα προγράμματα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, που είναι αναγκαία σε κάθε περιοχή. Χρηματοδότηση και στήριξή των δράσεων ανακύκλωσης ( κάδοι, οχήματα και συμβολή στο λειτουργικό κόστος) εξ ολοκλήρου από δημόσιους πόρους.
¨      Να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν ακόμη στη νομοθεσία διαχείρισης των αποβλήτων, στη βάση εξυπηρέτησης των πραγματικών λαϊκών αναγκών και όχι των επενδυτικών προσδοκιών και των άλλων συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου.                    

Σχετικά με την αντιμετώπιση της κατάστασης στην Ικαρία σήμερα
Σε ότι αφορά το ζήτημα της παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ, θέμα το οποίο συζητήθηκε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο (21/1/2011). Πιστεύουμε πως ο τρόπος που χειρίζεται  το ζήτημα η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου και η απερχόμενη Γ.Γ. της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το μόνο που εξασφαλίζει είναι η υλοποίηση των κατευθύνσεων της Ε.Ε. και της κυβέρνησης, χωρίς να προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης του τεραστίου αυτού προβλήματος που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της Ικαρίας  και τις πραγματικές  ανάγκες  της κοινωνίας μας. Το ζήτημα παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ από την απερχόμενη Γ.Γ. της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δεν τίθεται για πρώτη φορά, όμως πρώτη φορά τόσο απροκάλυπτα και αποσπασματικά πάρθηκε απόφαση για παύση λειτουργίας ενός ΧΑΔΑ χωρίς να ληφθεί παράλληλα κανένα μέτρο για την διάθεση των απορριμμάτων της δημοτικής ενότητας αυτής.
Οι προηγούμενες νουθεσίες από την απερχόμενη Γ.Γ. της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δεν βρήκαν ανταπόκριση από τις απερχόμενες πλειοψηφίες των δημοτικών συμβουλίων γιατί πιστεύαμε, πως κανείς από τους τρεις ΧΑΔΑ λόγω της μικρής χωρητικότητας τους δεν ήταν και δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να καλύψει τις ανάγκες όλης της Ικαρίας. Επίσης πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι δεν ήταν σωστό να ενεργοποιήσουμε μια αδιέξοδη αντιπαλότητα ανάμεσα στους κατοίκους του νησιού, αποπροσανατολίζοντας τις διεκδικήσεις μας από την υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων, πρόταση που αποτελεί για εμάς την ουσιαστική λύση του προβλήματος.
Με αυτό το σκεπτικό διαφωνήσαμε με την εφαρμογή μιας ανεδαφικής απόφασης που αντιμετωπίζει αποσπασματικά το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων εξυπηρετώντας κυρίως επικοινωνιακές σκοπιμότητες. Προτείναμε στο Δ.Σ. να αποφασίσουμε την διατήρηση σε  λειτουργία των τριών ΧΑΔΑ της Ικαρίας  μέχρι του οριστικού κορεσμού τους, παράλληλα  να διεκδικήσουμε  να υλοποιηθεί η κατεύθυνση που δόθηκε από την υφυπουργό εσωτερικών κυρία Τζαγκρη (όπως μας ενημέρωσε ο κύριος δήμαρχος) σχετικά με προώθηση των απορριμμάτων της Ικαρίας σε ΧΥΤΑ άλλης διαχειριστικής ενότητας, μέχρι την δημιουργία του ΧΥΤΥ Ικαρίας. Πρόταση που  προϋποθέτει την τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ Β. Αιγαίου και την διασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού (ΣΜΑ, Κοντεινερ, οχήματα, κλπ) , πόρους που πρέπει να διεκδικήσουμε από τους συναρμοδίους φορείς (ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ / ΥΠΕΚΑ ).
Σχετικά με τον ΧΥΤΥ Ικαρίας προτείναμε στο Δ.Σ. να επιμείνουμε στην ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών στην σημερινή προτεινόμενη θέση για την οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία Χωροθέτησης, έχουν εκδοθεί οι σχετικές περιβαλλοντικές άδειες (ΜΠΕ), υπάρχει η θετική γνωμοδότηση του Νομαρχιακού συμβουλίου και εκκρεμεί πλέον η τελική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για να προχωρήσουμε στην ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ  και εν συνέχεια στην πολυπόθητη έναρξη κατασκευής του ΧΥΤΥ Ικαρίας . Τέλος σε ότι αφορά την ανακύκλωση προτείναμε την επέκταση της σε όλο το νησί, η λειτουργία της υπηρεσίας αυτής να είναι ουσιαστική και όχι για εντυπωσιασμό, χωρίς παράλληλα να μεταφερθεί αυτό το σοβαρό κόστος στους δημότες μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη. Να συνεχισθεί η  διεκδίκηση  πόρων για τον αναγκαίο εξοπλισμό από το κράτος και τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, να συνεχισθεί η διεκδίκηση από το κράτος και τα συστήματα της οικονομικής συμβολής τους στο λειτουργικό κόστος της ανακύκλωσης.
Η συνολική αυτή πρόταση μας δεν έγινε δεκτή ούτε από την ΠΕΑ ούτε από την ΑΣΠΙ, που υποστήριξαν για τους δικούς τους λόγους  διαφορετικές προτάσεις, με την πλειοψηφούσα παράταξη (ΠΕΑ) να αποφασίζει τελικά την μεταφορά των απορριμμάτων όλου του νησιού (σταδιακά)  στον ΧΑΔΑ του Ευδήλου.