Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011

1η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ικαρίας

 Ικαρία, 2 Ιανουαρίου 2011Τοποθέτηση των εκλεγμένων της Λαϊκής Συσπείρωσης Ικαρίας
κατά την 1η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Θέμα: εκλογή μελών οικονομικής επιτροπήςΚύριε πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Έχοντας υπόψη την  διαδικασία που προβλέπεται από την νομοθεσία (Άρθρο 74 του νόμου 3852/10) για την  εκλογή της οικονομικής επιτροπής , σύμφωνα με την οποία σε δήμους  με 21μελη σύνθεση όπως το Δ.Σ  του δήμου Ικαρίας προβλέπεται η συμμετοχή της μειοψηφίας στην  οικονομική επιτροπή με δυο τακτικά και δυο αναπληρωματικά μέλη . Προτείνουμε αρχικώς για τακτικά μέλη  τους  συναδέλφους 
Σταμούλο Στέλιο και  Τέσκο Σπύρο, για αναπληρωματικά μέλη προτείνουμε τους  συναδέλφους  Λαρδά Νίκο και  από την ελάσσονα μειοψηφία τον συνάδελφο Γαγλία Ηλία έτσι ώστε να υπάρχει εκπροσώπηση και των τριών παρατάξεων στην οικονομική επιτροπή.
Τέλος για την εύρυθμη λειτουργία του οργάνου πέρα από την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των  τακτικών μελών  για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της οικονομικής επιτροπής προτείνουμε να καλούνται  και τα αναπληρωματικά  μέλη  με δικαίωμα λόγου ανεξαρτήτως από το μπορούν να ψηφήσουν η όχι ανάλογα με την σύνθεση της εκάστοτε συνεδρίασης.


Οι  σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Ικαρίας

Σταμούλος Στυλιανός του Ζαχαρία
Καρούτσος Φανούριος του Θεόδωρου
Τέσκος Σπύρος του Γεωργίου
Λαρδάς Νικόλαος του Κωνσταντίνου
Τσακαλιας Γεώργιος του Αργυρίου
Κουντούπης Στυλιανός του Αθανασίου
Κόχιλας Ξενοφών του Ξενοφώντος