Κυριακή 24 Μαρτίου 2013

Για την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας στη θέση "Φυρή Άσπα"
Ικαρία  15 Μαρτίου 2013


Τοποθέτηση  ΛΑΣ για εγκατάσταση ανεμογεννήτριας στη θέση Φυρή Άσπα
 
Κύριε Δήμαρχε / Κύριε  πρόεδρε.  
Κυρίες & Κύριοι συνάδελφοι,
Η ιστορία του αιολικού σταθμού της ΔΕΗ στην περιοχή Φυρή Άσπα   ξεκίνα στα μέσα της δεκαετίας του 1980 όταν εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά 7 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 385 KW. Η λειτουργιά αυτού του μικρού αιολικού σταθμού μέχρι το 2006 (περίπου ) βοήθησε σε ένα βαθμό   να καλυφτεί ένα μέρος έστω  των ενεργειακών αναγκών του νησιού. Έκτοτε έμειναν  ακινητοποιημένες,  μάρτυρες μιας ανάλγητης πολιτικής, αφού  την ίδια στιγμή λίγο παραπέρα λειτουργούσε ασταμάτητα μια ιδιόκτητη γεννήτρια με σαφείς όρους, ρήτρες  και υποχρεώσεις της κρατικής  ΔEH  προς τον ιδιώτη.
Η τότε δημοτική αρχή εκτιμώντας ότι οι υποδομές αυτές έχουν φτιαχτεί με χρήματα που προήλθαν από το χαράτσωμα του ελληνικού λαού και θα πρέπει να αξιοποιούνται (περιορίζοντας την λειτουργιά των ντιζελομηχανων), συμβάλλοντας τουλάχιστον στην ενεργειακή επάρκεια. Αντίδρασε στη συνεχιζόμενη απαξίωση των υποδομών αυτών, ξεκινώντας το 2008 μια προσπάθεια αποκατάστασης της λειτουργίας του Αιολικού σταθμού από την ΔΕΗ, η διαφορετικά την απόδοση της δημοτικής έκτασης στο δήμο απαλλαγμένο  από τα κουφάρια  των  ανεμογεννητριών. Το  αποτέλεσμα  αυτής της  παρέμβασης  ήταν να  διατυπωθεί  (με την 189/2009 ομόφωνη απόφαση Δ.Σ)  η εξής πρόταση από το δημοτικό συμβούλιο  Αγίου  Κηρύκου : 

  • Συμφωνεί κατ’ αρχήν για τη μίσθωση του δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 12 στρεμμάτων στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, εταιρεία θυγατρική της ΔΕΗ κατά 100% προκειμένου αυτή να προχωρήσει σε άμεση αντικατάσταση των 7 παλαιών πλέον ανεμογεννητριών με μία ανεμογεννήτρια νέας τεχνολογίας, για χρονικό διάστημα 20 ετών.

  • Καθορίζει σαν μίσθωμα το ποσό των 60.000,00 € το οποίο θα μας καταβληθεί εφ’ άπαξ για όλη την περίοδο μίσθωσης, με την υπογραφή του συμβολαίου μίσθωσης και όλα τα έξοδα (συμβολαιογραφικά, φόροι κλπ) θα βαρύνουν τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες .

  • Σε περίπτωση λύσης ή μετατροπής της εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε  το δημοτικό συμβούλιο  θα διαπραγματευθεί εκ νέου.

            Το βασικό σκεπτικό της παρέμβασης του  δημοτικού  συμβούλιου  ήταν  να λειτουργήσει  ο αιολικός σταθμός ή να αποδεσμευτεί  η δημοτική  έκταση.  Η λειτουργία αυτή να εξασφαλιστεί σε μικρότερη έκταση, λιγότερες ανεμογεννήτριες, μεγαλύτερο αντίτιμο. Όπου όλα αυτά δεν θα αποτελούσαν σε καμία περίπτωση μεταβιβάσιμο περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.  
            Η  συγκεκριμένη συμφωνία δεν απόκτησε ποτέ δεσμευτικό χαρακτήρα αφού δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία που θα αποτύπωνε όλες τις παραμέτρους σε ένα συμβατικό  κείμενο  στο  οποίο  θα εξέφραζε  άποψη και η τοπική  κοινωνία  πριν προχωρήσουν οι διαδικασίες συμβασιοποίησης με την  ΔΕΗ Ανανεώσιμες .
            Σε  ότι αφορά την εξέλιξη  αυτής  της  υπόθεσης και σε ότι αφορά  την στάση της Λαϊκής  Συσπείρωσης  Ικαρίας  σήμερα ξεκαθαρίζουμε τα εξής :

  • Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με την σχεδιαζόμενη επένδυση της εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε, όπου για μια ακόμα φορά τονίζουμε πως είμαστε κάθετα αντίθετοι στο ενδεχόμενο να υλοποιηθεί για τους λόγους που έχουμε  δημοσιοποιήσει  από το 2011.
  • Εφόσον εξακολουθεί  η πλειοψηφούσα  δημοτική  αρχή να υποστηρίζει το πλαίσιο της αρχικής ομόφωνης απόφασης του δημοτικού συμβούλιου  Άγιου  Κηρύκου. Σε ότι αφορά την έκταση, την ισχύ του σταθμού, την  άρνηση της μείωσης του προσδιορισμένου αντίτιμου (αν όχι την αύξηση),   και ασφαλώς την διασφάλιση της προς εκμίσθωση έκτασης ως περιουσιακό στοιχείο του δήμου, σε οιαδήποτε πιθανή  εταιρική μεταβολή της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Θα συμφωνήσουμε για την συνέχιση της διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση πως θα εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη (της πλειονότητας τουλάχιστον) των κατοίκων των όμορων  οικισμών,  που εκφράζουν  ενστάσεις όπως μας ενημερώσατε με το υπ αριθ. 2550/15.3.13 έγγραφο του δήμου Ικαρίας (Απόφαση συνέλευσης από την τοπική κοινότητα περδικιού).

            Σε διαφορετική περίπτωση συνεπείς και με την προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ και με  την διατυπωμένη θέση μας για τις  ΑΠΕ,  θα ψηφήσουμε κατά στην διαδικασία  εξέτασης του αιτήματος της ΔΕΗ  Ανανεώσιμες.

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013

Για το ΣΧΟΟΑΠ της ΙκαρίαςΙκαρία  15 Μαρτίου 2013


Η ΛΑΣ για το ΣΧΟΟΑΠ Νήσου Ικαρίας
 

Κύριε Δήμαρχε / Κύριε  πρόεδρε.   
Κυρίες & Κύριοι συνάδελφοι.
            Δεν συζητάμε  ένα θέμα άγνωστο  είναι η 3η  φορά που το συγκεκριμένο ζήτημα απασχολεί το δημοτικό συμβούλιο Ικαρίας και η 7η για όσους συναδέλφους ήταν εκλεγμένοι από παλιότερα Όμως για μια ακόμα φορά έρχεται το θέμα για συζήτηση χωρίς να έχουν ενημερωθεί ενδελεχώς όλοι οι συνάδελφοι, αν και καλούνται να γνωμοδοτήσουν  σχετικά με την τελική πρόταση της μελετητικής ομάδας. Αυτή η  άποψη  εκφράστηκε από την ΛΑΣ και στην χθεσινή απόπειρα ενημέρωσης από την τεχνική υπηρεσία, όπου και προτείναμε  την ολιγοήμερη αναβολή του θέματος. Έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου είτε με την διανομή των τευχών της μελέτης είτε μέσα από ένα εισηγητικό κείμενο που θα διαφωτίζει τους δημοτικούς σύμβουλους σχετικά με το τι καλούνται  να εγκρίνουν η όχι. Αφού όμως επιμένετε και σήμερα στην συζήτηση του θέματος πάρα του ότι η πλειονότητα (τουλάχιστον) των συμβούλων δεν έχει γνώση του τελικού κειμένου θα τοποθετηθούμε εκ νέου.
           Η  διαδρομή της εκπόνησης του ΣΧΟΟΑΠ της Νήσου Ικαρίας ξεκίνησε το 2003 με πρωτοβουλία των τριών Δήμων της Ικαρίας. Πρωτοβουλία που αποσκοπούσε στο να προσδιορισθούν σε μεγάλο βαθμό οι χρήσεις γης στο νησί και να χαραχθούν οι κατευθύνσεις της «Αναπτυξιακής» προοπτικής του τα επόμενα χρόνια. Επίσης βασική προσδοκία των δήμων από αυτή την διαδικασία ήταν να αντιμετωπισθεί και το ζήτημα χαρακτηρισμού και διαφύλαξης των δασικών εκτάσεων του νησιού. Μια πρωτοβουλία που αν και κρίθηκε αρχικά ότι κινείται  σε σωστή κατεύθυνση, στην διαδρομή αναδύθηκαν σοβαρά εμπόδια που δεν διασφάλιζαν την επίτευξη των αρχικών προθέσεων της τοπικής διοίκησης της Ικαρίας. Εμπόδια που οφείλονται στο ότι ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός δυστυχώς δεν αποτελεί γενικά μια κοινωνικά ουδέτερη τεχνοκρατική διαδικασία, στοχεύει στην οργάνωση του χώρου, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τις επιλογές της κυρίαρχης οικονομικά τάξης που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό της επιλογές των νομοθετημάτων των κυβερνήσεων.  Το πραγματικό πρόβλημα κατά την άποψη μας δεν είναι το αν θα υπάρξει τυπικά νομοθετημένος σχεδιασμός, αλλά το ποιος αποφασίζει, με ποια κριτήρια και σε όφελος ποιου, σχετικά με το χρόνο, το χώρο και τις προτεραιότητες χωροθέτησης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Από αυτή τη σκοπιά το πρόβλημα για εμάς δεν είναι η «έλλειψη αναπτυξιακού προσανατολισμού» γενικώς και αορίστως, θεωρούμε ότι κάθε μορφή χωροταξικού σχεδιασμού, τόσο ως αυτοτελής παρέμβαση, όσο και στη διασύνδεση της με γενικότερες πολιτικές (όπως η απελευθέρωση της αγοράς και της χρήσης της γης, οι αναδιαρθρώσεις στο κατασκευαστικό κλάδο κλπ) υπηρετεί ούτως ή άλλως κάποιον «αναπτυξιακό προσανατολισμό».
Σε τελευταία ανάλυση, η έννοια της οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι μια ουδέτερη, τεχνοκρατική έννοια, αλλά έχει βαθύτατο οικονομικό- πολιτικό περιεχόμενο, σχετίζεται άρρηκτα με το ερώτημα, για τα συμφέροντα ποιας κοινωνικής τάξης σχεδιάζεται και υλοποιείται η αναπτυξιακή πολιτική. Έτσι, το βασικό δίλημμα στο οποίο καταλήγουν όλες οι επιλογές αναπτυξιακού γενικά και ειδικότερα χωροταξικού σχεδιασμού, είναι:  Διασφάλιση της κερδοφορίας εγχώριων και ξένων  ομίλων  ή συνδυασμένη ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών;  Είναι προφανής η απάντηση που δίνει όλα αυτά χρόνια το ελληνικό κράτος δια της εφαρμοζόμενης πολιτικής των κυβερνήσεων του και των νομοθετημάτων τους.  Ήδη εδώ και δυο σχεδόν δεκαετίες, προωθούνται αναδιαρθρώσεις στους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας (ενέργεια, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, κατασκευές), βαθαίνει ο εμπορευματικός χαρακτήρας της γης και των χρήσεων της, το περιβάλλον υποτάσσεται όλο και περισσότερο στην κερδοφορία, και βεβαία προωθούνται αναδιαρθρώσεις και στις εργασιακές σχέσεις. Βασικές, ζωτικές λαϊκές ανάγκες όπως η υγεία, η παιδεία, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα, προχωρά η ιδιωτικοποίηση τους, αποκτούν και τυπικά, όλο και περισσότερο, χαρακτήρα «προνομίων» για λίγους και όχι δικαιωμάτων για όλους.  
Σήμερα το υφιστάμενο Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, υπηρετεί τις ανάγκες θωράκισης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας , τις επιλογές της ΕΕ για ελεύθερη κίνηση κεφαλαίου – εργασίας – εμπορευμάτων. Εδράζεται στη πολιτική εμπορευματοποίησης της γης, και των δημοσίων έργων, καθώς και σε αυτήν της «απελευθέρωσης» στρατηγικών τομέων της οικονομίας (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, κλπ). Προωθεί τη κατάργηση των όποιων περιορισμών υπήρχαν μέχρι σήμερα σχετικά με τις αλλαγές χρήσεων γης, εφόσον αυτοί εμποδίζουν την επενδυτική δράση του μεγάλου κεφαλαίου.  Εναρμονίζεται και στηρίζει τη νέα διοικητική δομή της χώρας που προώθησε το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις επιτάχυνσης της πολιτικής της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών της τοπικής διοίκησης (πχ διαχείριση απορριμμάτων, υδάτων) αλλά και των τομέων της υγείας, πρόνοιας, της παιδείας, μέσα από την  «αποκέντρωση» της κρατικής ευθύνης σε περιφερειακό επίπεδο.
Σε ότι μας αφορά πιστεύουμε ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός δε μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα «τεχνοκρατικό», αλλά  ως ένα  βαθιά πολιτικό πρόβλημα που δε μπορεί να αντιμετωπισθεί στο έδαφος του σημερινού προσανατολισμού της ανάπτυξης. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια πολιτική ρήξης που θα βάζει στο επίκεντρο την ικανοποίηση των αναγκών του εργαζόμενου και της οικογένειας του και όχι τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας. Από αυτή τη σκοπιά, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις αυταπάτες ότι μπορεί, στο έδαφος γενικά του δρόμου ανάπτυξης που έχει καθορισθεί από την εφαρμοζόμενη πολιτική των κυβερνήσεων και των νομοθετημάτων τους, να υπάρξουν «τοπικά» χωροταξικά πλαίσια τα οποία να λειτουργούν σε μια αντίθετη λογική.  Για να κατανοηθεί αυτό καλύτερα να πάρουμε υπόψη μας τις εξής πλευρές:                          
Ø Το ασφυκτικό θεσμικό πλαίσιο ( Υπάρχουν συχνές αναφορές στο κείμενο τις Μ.Ο) για:    
·        υιοθέτηση της αρχής της «συμπαγούς πόλης» που δίδεται ως κατεύθυνση από το περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον τομέα της οικιστικής ανάπτυξης, και δεσμεύει το ΣΧΟΟΑΠ της Ικαρίας.   
·        επιλογές που προκρίνονται από τη μελέτη οι οποίες οφείλουν να διέπονται από τις αρχές που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ( Ν.2508/97 και 2742/99)   το οποίο στην ουσία οδηγεί στον εκβιασμό της συναίνεσης σε μια διαδικασία «διαβούλευσης» με το μελετητικό σχήμα «για να μη χαθούν τα κονδύλια» και, τελικά, αποδοχή και νομιμοποίηση της τελικής απόφασης της κυβέρνησης, η οποία δε δεσμεύεται από καμία αντίθετη γνώμη (ΟΤΑ, επιστημονικής οργάνωσης, μαζικού φορέα)
Ø Την άρρηκτη σχέση που υπάρχει μεταξύ των βασικών κατευθύνσεων του γενικού χωροταξικού σχεδίου και των αντιστοίχων τοπικών. Ας σκεφθούμε, π.χ πόσο μπορεί κανείς να μιλά για λαϊκό, φθηνό και ποιοτικό εσωτερικό τουρισμό, όταν οι αεροπορικές, ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες είναι μονοπωλημένοι κλάδοι.  Ομοίως, ας σκεφθούμε – με βάση και την εμπειρία από άλλα νησιά π.χ. Κω, Ρόδο κλπ. – όπου εφαρμόστηκε ο τουρισμός μεγάλης κλίμακας, τι επιπτώσεις είχε στις εργασιακές σχέσεις, αλλά και στο περιβάλλον, το πολιτισμικό χρώμα κλπ.
Ø Την πίεση που ασκεί η γενική πολιτική στην όξυνση τοπικών προβλημάτων, η οποία με τη σειρά της ασκεί πίεση σε τοπικές δημοτικές αρχές να μπουν στη λογική του «τοπικού» προβλήματος . 
Ø Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε πλευρές, όπως για παράδειγμα: 
·        το ζήτημα του καθορισμού των ορίων οικισμών και των όρων δόμησης γενικά, ζητήματα στα οποία καλλιεργούνται αποπροσανατολιστικά διλήμματα (π.χ. να διατηρηθεί το σημερινό οικιστικό μοντέλο  ή να πάμε σε οριοθετήσεις  «συμμαζέματος»,  που θα διευκολύνουν την συγκέντρωση της γης σε λίγα χέρια).
·        τα ερωτήματα «ναι ή όχι τουρισμός», «ανάπτυξη στα παράλια ή στα ορεινά» κλπ.
Για εμάς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΣΧΟΟΑΠ νήσου Ικαρίας αποτελεί «εργαλείο» που πρέπει να αξιοποιηθεί όχι για τη καλλιέργεια αυταπατών ότι μπορεί να λυθούν τα προβλήματα σε τοπικό επίπεδο, αλλά για να διεκδικηθούν λύσεις που θα συνάδουν με τη λογική που λέει ότι ο Χωροταξικός Σχεδιασμός μπορεί και πρέπει να στοχεύει στη συνδυασμένη ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών, δηλαδή:
ü Στην προστασία του περιβάλλοντος (ιδιαίτερα των δασών, παράκτιων & νησιωτικών περιοχών).
ü Στην ισόρροπη ανάπτυξη περιοχών και κλάδων της οικονομίας,
ü Στην προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας,
ü Στη διεύρυνση του λαϊκού εισοδήματος και των δικαιωμάτων των εργαζομένων,
ü Στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
         Τα παραπάνω είναι για εμάς κριτήρια όχι μονό για να κρίνουμε και να καταδείξουμε τον χαρακτήρα της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Ικαρίας, αλλά και για να προσπαθήσουμε να επεξεργαστούμε  αιτήματα που θα αναδείχνουν τι σημαίνει πρακτικά « άλλος δρόμος ανάπτυξης » για την Ικαρία.
         Κυρίες & Κύριοι συνάδελφοι αφού αναγνωρίσουμε πως έχουν γίνει επιμέρους  βελτιώσεις στην πρόταση της μελετητικής ομάδας στην τελική μορφή του Β2 σταδίου της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ νήσου Ικαρίας, κυρίως στα ζητήματα της δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν μέσα στις προτάσεις και άλλα σημεία στα οποία θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε .   Επισημαίνουμε για μια ακόμα φορά σοβαρά κατά την γνώμη μας σημεία που διαφωνούμε κάθετα:
ü Όπως το πρόβλημα της μη πραγματικής  οριοθέτησης  των οικισμών που διαιωνίζεται (περιμένουμε μια επίσημη απάντηση γιατί και βάση ποιας  διαδικασίας απεμπλέκεται  σήμερα η μελέτη ΣΧΟΟΑΠ  Ικαρίας από αυτό το ζήτημα).  Βέβαια, η λύση στο πρόβλημα αυτό δε μπορεί να είναι, ούτε η πλήρης απουσία οριοθέτησης των οικισμών (όπως είναι περίπου το σημερινό καθεστώς), ούτε όμως και ρυθμίσεις που δεν παίρνουν υπόψη τους ολοκληρωμένα τα χαρακτηριστικά – οικονομικά, περιβαλλοντικά, πολιτισμικά, πληθυσμιακά, γαιοκτησιακά  κλπ – του νησιού. 
ü Όπως η πρόταση που αναφέρεται στις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ - εκτός του σημείου που αναφέρεται στην γεωθερμία – παρά την παραδοχή  της μελετητικής ομάδας ότι σύντομα « η Ικαρία θα καλύπτεται ενεργειακά κατά 100% για όλο το χρόνο εκτός ίσως από ορισμένες μέρες την περίοδο του Αυγούστου».  Πρόταση που ουσιαστικά δεν βάζει εμπόδια στην στοχοποίηση της Ικάριας από ενεργειακούς ομίλους, παρά της επιμέρους  προτάσεις που περιλαμβάνονται για πρώτη φορά  στην τελική μορφή του Β2 σταδίου της μελέτης.
   Επισημαίνουμε ότι το ΣΧΟΟΑΠ νήσου Ικαρίας εξακολουθεί  σε αδρές γραμμές: 
Ø  Να κινείται στη λογική της «αξιοποίησης» των παραλιακών «φιλέτων» γης του νησιού από επιχειρηματικά συμφέροντα, κάτι που αποδεικνύεται ιδιαίτερα από τους όρους δόμησης & τα μεγέθη τουριστικής δραστηριότητας που περιγράφει.
Ø  Να μην κατοχυρώνει ούτε στο ελάχιστο όρους ισόρροπης χωρικής και κλαδικής ανάπτυξης στο νησί. Χαρακτηριστικά, τα  βιοτεχνικά πάρκα προτείνεται να χωροθετηθούν  σε περιοχές  που είναι προβληματικές ( Άγιος Κήρυκος -Ράχες) πάρα της παρατηρήσεις που έχουν γίνει επ αυτού τόσο το 2009 όσο και το 2012.
Ø  Να μην κάνει ουσιαστική πρόβλεψη για χωροθέτηση κάθετων μονάδων αξιοποίηση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής του νησιού.
Ø  Να μην αποτυπώνει, ούτε κατοχυρώνει το δασικό πλούτο του νησιού, την ίδια στιγμή που αφήνει ανοικτό το πεδίο (προβλέψεις ειδικού χωροταξικού για  ΑΠΕ) για ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα στην ενέργεια . 
Ø  Να μην κάνει  καμιά ουσιαστική πρόβλεψη   για χωροθέτηση περιοχών εργατικών κατοικιών σε όλη την Ικαρία.
Οι προτάσεις του  ΣΧΟΟΑΠ νήσου Ικαρίας μπορεί κανείς να προβλέψει ότι,   στο βαθμό που ισχύσουν ως έχουν, θα  διευκολύνουν την συγκέντρωση της γης σε λιγότερα χέρια.  θα «παραδώσουν» τη γη, τον αέρα και τα βουνά του τόπου μας στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.
Με Βάση όλα τα παραπάνω, και πιστεύοντας πως υποστηρίζουμε  τα δικαιώματα των συνδημοτών μας στο φυσικό περιβάλλον και στη δόμηση. Έχοντας ως βάση την αρχική μας εκτίμηση για τον Χωροταξικό σχεδιασμό  στην χώρα μας και το θεσμικό πλαίσιο που καθιστά αδύνατη την όποια προσέγγιση σχεδιασμού σε διαφορετική κατεύθυνση από την Ίδη εφαρμοζόμενη. Θα τοποθετηθούμε γνωμοδοτώντας αρνητικά  επί των προτάσεων του Β2 σταδίου της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ νήσου Ικαρίας, Γιατί παρά την προσπάθεια που έγινε όλα αυτά τα χρόνια,  η συγκεκριμένη μελέτη δεν ανταποκρίνεται ούτε στην αρχική επιδίωξη της Τοπικής διοίκησης , ούτε στις σύγχρονες ανάγκες της πλειονότητας της τοπικής κοινωνίας.
Καλούμε παράλληλα την διοίκηση του δήμου να κινηθεί στην κατεύθυνση διεκδίκησης από το ΥΠΕΚΑ νομοθετικής Ρύθμισης που θα λαμβάνει υπ’ όψιν το ιδιαίτερο οικιστικό μοντέλο της Ικαρίας.  Επίσης ανάλογη παρέμβαση πρέπει να γίνει από την διοίκηση του δήμου σε ότι αφορά το Δασολόγιο για να εκπονηθούν  από τις συναρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων οι δασικοί χάρτες που θα αποτυπώνουν τη σημερινή υφιστάμενη κατάσταση.  Πιστεύοντας ότι μόνο μέσα από αυτή την οδό θα οδηγηθούμε σε μερική έστω λύση των σημαντικών ζητημάτων χωροταξικής φύσεως που αφορούν την Ικαρία και το θέμα της εκπόνησης Δασολογίου στην Ικαρία.


Οι  σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Ικαρίας

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

Για τον Προϋπολογισμό 2013 του Δήμου Ικαρίας Ικαρία, 6  Μαρτίου  2013


 

Τοποθέτηση της Λαϊκής  Συσπείρωσης  για τον Προϋπολογισμό 2013


            Κύριε Δήμαρχε / Κυρία πρόεδρος     
             Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Δ.Σ
Χαρακτηρίστηκε εισηγητικά η σημερινή συνεδρίαση ως η σημαντικότερη για το Δήμο, Χαρακτηρίστηκε  ο  προϋπολογισμός που κατατίθεται ως ρεαλιστικός, προσαρμοσμένος στις συνθήκες του σήμερα, άμεσα συνδεδεμένος με τις οικονομικές ανάγκες του κράτους.  Αναφέρθηκαν οι προσπάθειες   που κάνει  η Δημοτική Αρχή σήμερα για την είσπραξη των εσόδων, αλλά  κατά την γνώμη μας δεν αναφέρθηκε πραγματικά η ουσία του θέματος του προϋπολογισμού που συζητάμε σήμερα. Πριν αναφερθούμε στη δική μας την άποψη σαν Λαϊκή Συσπείρωση, θέλουμε να πούμε ότι πέφτετε σε αντιφάσεις  όσον αφορά την σημασία της συζήτησης του προϋπολογισμού του 2013.
1.      Πώς θεωρείτε ότι η συζήτηση του  προϋπολογισμού αποτελεί την  σημαντικότερη συνεδρίαση του έτους όταν δεν δίνετε στους δημοτικούς συμβούλους την εισήγηση σας στην οποία αναφέρεται το σκεπτικό με το οποίο συντάσσεται ο προϋπολογισμός ώστε να την μελετήσουμε και να τοποθετηθούμε πιο συγκεκριμένα;
2.      Πώς  μπορούμε να κρίνουμε τον προϋπολογισμό όταν μέχρι τώρα (άσχετα αν δεν έχετε στείλει στα αρμόδια όργανα που ο «Καλλικράτης» προβλέπει τους απολογιστικούς πίνακες με την οικονομική  κίνηση, για εμάς δεν είναι αυτό το σοβαρότερο θέμα). Δεν έχει έρθει έστω και τυπικά μια ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο έτσι ώστε να ξέρουμε τελικά πως προχώρησε ο προϋπολογισμός που έγινε το 2012, δηλαδή τι έχουν βεβαιωθεί, τι έχουν εισπραχθεί, ποιες δαπάνες έχουν πληρωθεί πια είναι τα πραγματικά έσοδα του Δήμου για να δούμε και πως μπορούμε να προχωρήσουμε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να σήμερα να αποφασίσουμε για δαπάνες όταν δυο χρόνια μετά από την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής, δεν έχουμε ενημερωθεί για την πραγματική σημερινή κατάσταση.
Εκείνο όμως που επιμελώς θέλετε να κρύψετε είναι η ουσία του σημερινού προϋπολογισμού. Εμάς δεν μας  ενδιαφέρει μόνο αν λογιστικά από ένα κωδικό θα πάρουμε το ένα ή το άλλο ποσό και θα το πάμε παρακεί.  Εξάλλου η εμπειρία από τις  προηγούμενες χρονιές είναι ότι κάνατε τόσες αναμορφώσεις στον προϋπολογισμό με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε πραγματικά τι είχε αποφασιστεί, τι είχε προϋπολογιστεί και τι εκτελέστηκε  τελικά.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Ικαρίας για το έτος 2013 αποτυπώνονται ξεκάθαρα τα αποτελέσματα της αντιλαϊκής πολιτικής της τρικομματικής κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ που επιφέρουν δραματικές επιπτώσεις τόσο στη ζωή των εργαζομένων στο Δήμο Ικαρίας όσο και στη ζωή των δημοτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος.
Οι συνεχείς μειώσεις των πόρων προς τους Δήμους από τη σημερινή κυβέρνηση αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις (την τριετία 2009-2012 η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης ανήλθε στο 60%) έχουν φέρει τα πράγματα σε σημείο να εξασφαλίζεται με μεγάλη δυσκολία η μισθοδοσία των εργαζομένων και των λειτουργικών αναγκών των δομών του Δήμου όπως είναι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, πολιτισμού και άθλησης κ.λπ.
Συγκρίνοντας τον προϋπολογισμό αυτό με προϋπολογισμούς περασμένων ετών βλέπουμε ότι τα στοιχεία που προκύπτουν φανερώνουν ότι χρόνο με το χρόνο η σχέση της κρατικής χρηματοδότησης με τα έσοδα από την τοπική φορολογία μέσω τελών, φόρων και προστίμων, αλλάζει συνεχώς.  Οι περικοπές που γίνονται στα οικονομικά των Δήμων δεν είναι πρόσκαιρες αλλά θα παγιωθούν. Είναι φανερό ότι γρήγορα θα επιφέρουν αυξήσεις στα δημοτικά τέλη και θα προσθέσουν νέους φόρους στους δημότες. Αυτός είναι και ο λόγος που η κυβέρνηση με την τρόικα θεσμοθέτησαν το νέο μηχανισμό παρακολούθησης των προϋπολογισμών των Δήμων που ονόμασαν «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»  για να πετύχουν τους εξής στόχους:

  1. Για τους Δήμους που θα έχουν αποκλείσεις εσόδων προβλέπεται περιορισμός δαπανών, παρακράτηση της ΣΑΤΑ, υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού, αύξηση ιδίων τοπικών εσόδων κλπ  
  2. Σε περιπτώσεις «μη ισοσκελισμένων» προϋπολογισμών προβλέπονται δυσβάσταχτοι δανεισμοί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που η αποπληρωμή αυτών θα μεταφέρεται στις πλάτες των δημοτών

Οι πόροι της ΣΑΤΑ χρόνο με το χρόνο μειώνονται συνεχώς αλλά και δεν αποδίδονται. Επομένως η συζήτηση για το «Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου» που έγινε νωρίτερα αποτελεί τουλάχιστον έκθεση ιδεών. Το πρόβλημα με τους εργαζόμενους είναι ήδη εκρηκτικό. Έχουμε μείωση προσωπικού, απλήρωτους εργαζόμενους, εντατικότερη εργασία.
Η σταθερή και μόνιμη εργασία καταργείται και τη θέση της παίρνει η μερική απασχόληση με «προσωρινούς εργαζόμενους» από προγράμματα «κοινωφελούς εργασίας» κάτι που θα επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια.
Τα έσοδα του προϋπολογισμού για το 2013 παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 22% σε σχέση με το 2012 τη στιγμή που η υλοποίηση του προϋπολογισμού του έτους 2012 έφτασε μετά βίας το 50%. Οι Κ.Α.Π. του 2013 είναι μειωμένοι σε σχέση με το 2012 κατά 20% ενώ τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού σαν ανταποδοτική υπηρεσία πρακτικά αυξάνονται μιας και οι αμοιβές των εργαζομένων θα μειωθούν. Το περίφημο ΕΣΠΑ για τον Δήμο Ικαρίας είναι ανύπαρκτο .
Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτά που ο συνδυασμός μας η «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» είχε πει προεκλογικά για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και το ρόλο που του ανέθεσαν να παίξει στην Τοπική Διοίκηση με σκοπό η καπιταλιστική κρίση να ξεπεραστεί σε βάρος του εργαζόμενου λαού.  
Οι νέοι «Καλλικρατικοί»  δήμοι σήμερα λειτουργούν με:  • Μείωση της κρατικής χρηματοδότησης 
  • Αύξηση ιδίων πόρων μέσω που γονατίζει το εισόδημα της λαϊκής οικογένειας 
  •  Ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών, έργων και υποδομώνΑυτή την πολιτική έρχεστε και εσείς να υλοποιήσετε με το να αποδέχεστε και να προσπαθείτε να δικαιολογηθείτε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι; Γιατί δηλαδή στο δημότη μπορούμε να βρούμε τους διάφορους  μηχανισμούς για να εισπράξουμε χρήματα και να μη μπορούμε να διεκδικήσουμε χρήματα από την πολιτεία όπως δικαιούμαστε; Και πέρυσι σας το είπαμε ότι  χρωστάει το ελληνικό κράτος 12 δις με ευθύνη των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ –ΝΔ και την ανοχή της ΚΕΔΕ και των παρατάξεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-Συνασπισμού, που είχαν την ευθύνη της ΚΕΔΚΕ τότε. Εσείς και οι ομοϊδεάτες  σας αιρετοί, «χαρίζετε» 12 δις, αποδεχόμενοι μόνο 1,7 δις ως υποχρέωση του κράτους και αυτά σε 8 χρόνια. Από τα 12 δις ο Δήμος μας χάνει περίπου 9 εκατομμύρια, δηλαδή άλλο ένα προϋπολογισμό.
Για όλη αυτή την κατάσταση όχι μόνο δεν ενημερώσατε ποτέ τους Ικαριώτες, αλλά ούτε καν το δημοτικό συμβούλιο  καλέσατε να αντιδράσει σε όσα οι συγκυβερνήσεις των τελευταίων ετών επιβάλουν στην τοπική διοίκηση και στον ελληνικό λαό γενικότερα. Καθιστώντας τον δήμο Ικαρίας   παρατηρητή των εξελίξεων και των κινητοποιήσεων εκατοντάδων αιρετών σε όλη την χώρα  στο χρόνο που πέρασε. Ίσως να είμαστε ο μόνος δήμος της χώρας που (παρά την έκκληση της ΚΕΔΕ), το δημοτικό συμβούλιο δεν συνεδρίασε και δεν πήρε καμία απόφαση για το τεράστιο πρόβλημα της υποχρηματοδότησης που αφορά τους δήμους και κυρίως  τους δημότες μας.  Την περίοδο που η τοπική διοίκηση σε όλη την χώρα εξέφραζε έστω την διαφωνία της για τις περικοπές στην χρηματοδότηση τόσο τον Αύγουστο , όσο και τον Δεκέμβριο του 2012.
Με αυτό το σκεπτικό δεν ψηφίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος που παρουσιάσατε σήμερα, εκτιμώντας ότι πέρα από την περιγραφή της πράγματι δυσμενής κατάστασης που κάνετε και την έκφραση διαφωνίας με της επιλογές της κυβέρνησης. Για μια ακόμα  φορά λείπει το στοιχείο της καταγγελίας των υπεύθυνων που δεν είναι  άλλοι από  την σημερινή  συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ –ΔΗΜΑΡ και όσων άλλων συμφωνούν με τον μονόδρομο  της Ε.Ε.
Με αυτό το σκεπτικό κάνουμε πρόταση να συζητήσουμε το θέμα των ανταποδοτικών τελών για να πάρουμε μέτρα υπέρ των δοκιμαζόμενων λαϊκών νοικοκυριών,  και θα  επιμείνουμε όσο χρειαστεί μέχρι να γίνει αυτή η συζήτηση.  
Προτείνουμε τα εξής όσον αφορά τα οικονομικά του προϋπολογισμού  του 2013 που συζητάμε σήμερα :
1.      Επειδή πραγματικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε αρκετούς  δημότες μας ζητάμε να ψηφιστεί κατάργηση των δημοτικών τελών για τους άνεργους, τους φτωχούς συνταξιούχους, τους πολύτεκνους , που έχουν εισόδημα κάτω από 10 χιλιάδες ευρώ  για όσο διαρκεί η κρίση.
2.      Αναλογική μείωση των τελών φωτισμού, καθαριότητας, ύδρευσης και αποχέτευσης για τις κατοικίες όση είναι και η απώλεια εισοδήματος που είναι τουλάχιστον 30% στο κατώτερο όριο της.
3.      Μείωση των τελών στα μικρά καταστήματα, αλλά αύξηση των τελών σε τράπεζες, μεγάλα καταστήματα, υποκαταστήματα αλυσίδων, όπως και σε μεγάλα ξενοδοχεία.
4.      Τα διαφορετικά τιμολόγια που υπάρχουν για την ύδρευση και την καθαριότητα των Δημοτικών ενοτήτων πρέπει να ρυθμιστούν έτσι ώστε όλοι οι δημότες να πληρώνουν αναλογικότερα τέλη. Σας το προτείναμε και πέρσι οπού αν και δηχθήκατε αυτή την αναγκαιότητα ένα χρόνο μετά δεν κάνατε απόλυτος τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση.
5.      Τέλος θα πρέπει να μας απασχολήσει  σοβαρά το θέμα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ίσως είμαστε από τους τελευταίους δήμους που δεν έχουμε καμία πρόβλεψη για τους διαρκώς αυξανόμενους δημότες μας που πλήττονται από της συνέπειες της εφαρμοζόμενης πολίτικης, αφήνοντας τους στην ελεημοσύνη της εκκλησιάς, η την φιλανθρωπία της κοινωνίας μας .
Αυτά πιστεύουμε  ότι πρέπει να ψηφιστούν εάν θέλουμε να δείξουμε ότι ακολουθούμε μία οικονομική πολιτική που ανακουφίζει τα λαϊκά στρώματα του Δήμου μας που δέχονται τόσο μεγάλη πίεση.

Τέλος εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι  δημότες και κάτοικοι  του νησιού μας να λύσουν τα προβλήματά τους εάν δεν βάλουν στόχο να παλέψουν για την εφαρμογή μιας  πολιτικής που θα εξυπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα, τις δικές τους ανάγκες, και αυτό θα γίνει μόνο με τη δική τους, τη λαϊκή εξουσία και οικονομία.  
Ως «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» αγωνιζόμαστε μαζί με το λαό για να δρομολογηθούν εξελίξεις που θα ανατρέψουν αυτή τη βάρβαρη πολιτική.  Είναι ανάγκη ο λαός να συνειδητοποιήσει τη δύναμή του και να διεκδικήσει τον πλούτο που παράγει και την εξουσία για τον εαυτό του.
Για όλα αυτά και επειδή για μας ο προϋπολογισμός δεν είναι μόνο λογιστική κατάσταση και περιγραφή έργων αλλά ο καθρέφτης της πολιτικής που εφαρμόζεται σε όλο το οικοδόμημα από την κεντρική εξουσία μέχρι και το Δήμο μας, ως Λαϊκή Συσπείρωση, τον καταψηφίζουμε και ζητάμε να μπουν οι προτάσεις μας σε ψηφοφορία.
             


Οι  σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Ικαρίας