Κυριακή 24 Μαρτίου 2013

Για την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας στη θέση "Φυρή Άσπα"
Ικαρία  15 Μαρτίου 2013


Τοποθέτηση  ΛΑΣ για εγκατάσταση ανεμογεννήτριας στη θέση Φυρή Άσπα
 
Κύριε Δήμαρχε / Κύριε  πρόεδρε.  
Κυρίες & Κύριοι συνάδελφοι,
Η ιστορία του αιολικού σταθμού της ΔΕΗ στην περιοχή Φυρή Άσπα   ξεκίνα στα μέσα της δεκαετίας του 1980 όταν εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά 7 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 385 KW. Η λειτουργιά αυτού του μικρού αιολικού σταθμού μέχρι το 2006 (περίπου ) βοήθησε σε ένα βαθμό   να καλυφτεί ένα μέρος έστω  των ενεργειακών αναγκών του νησιού. Έκτοτε έμειναν  ακινητοποιημένες,  μάρτυρες μιας ανάλγητης πολιτικής, αφού  την ίδια στιγμή λίγο παραπέρα λειτουργούσε ασταμάτητα μια ιδιόκτητη γεννήτρια με σαφείς όρους, ρήτρες  και υποχρεώσεις της κρατικής  ΔEH  προς τον ιδιώτη.
Η τότε δημοτική αρχή εκτιμώντας ότι οι υποδομές αυτές έχουν φτιαχτεί με χρήματα που προήλθαν από το χαράτσωμα του ελληνικού λαού και θα πρέπει να αξιοποιούνται (περιορίζοντας την λειτουργιά των ντιζελομηχανων), συμβάλλοντας τουλάχιστον στην ενεργειακή επάρκεια. Αντίδρασε στη συνεχιζόμενη απαξίωση των υποδομών αυτών, ξεκινώντας το 2008 μια προσπάθεια αποκατάστασης της λειτουργίας του Αιολικού σταθμού από την ΔΕΗ, η διαφορετικά την απόδοση της δημοτικής έκτασης στο δήμο απαλλαγμένο  από τα κουφάρια  των  ανεμογεννητριών. Το  αποτέλεσμα  αυτής της  παρέμβασης  ήταν να  διατυπωθεί  (με την 189/2009 ομόφωνη απόφαση Δ.Σ)  η εξής πρόταση από το δημοτικό συμβούλιο  Αγίου  Κηρύκου : 

  • Συμφωνεί κατ’ αρχήν για τη μίσθωση του δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 12 στρεμμάτων στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, εταιρεία θυγατρική της ΔΕΗ κατά 100% προκειμένου αυτή να προχωρήσει σε άμεση αντικατάσταση των 7 παλαιών πλέον ανεμογεννητριών με μία ανεμογεννήτρια νέας τεχνολογίας, για χρονικό διάστημα 20 ετών.

  • Καθορίζει σαν μίσθωμα το ποσό των 60.000,00 € το οποίο θα μας καταβληθεί εφ’ άπαξ για όλη την περίοδο μίσθωσης, με την υπογραφή του συμβολαίου μίσθωσης και όλα τα έξοδα (συμβολαιογραφικά, φόροι κλπ) θα βαρύνουν τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες .

  • Σε περίπτωση λύσης ή μετατροπής της εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε  το δημοτικό συμβούλιο  θα διαπραγματευθεί εκ νέου.

            Το βασικό σκεπτικό της παρέμβασης του  δημοτικού  συμβούλιου  ήταν  να λειτουργήσει  ο αιολικός σταθμός ή να αποδεσμευτεί  η δημοτική  έκταση.  Η λειτουργία αυτή να εξασφαλιστεί σε μικρότερη έκταση, λιγότερες ανεμογεννήτριες, μεγαλύτερο αντίτιμο. Όπου όλα αυτά δεν θα αποτελούσαν σε καμία περίπτωση μεταβιβάσιμο περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.  
            Η  συγκεκριμένη συμφωνία δεν απόκτησε ποτέ δεσμευτικό χαρακτήρα αφού δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία που θα αποτύπωνε όλες τις παραμέτρους σε ένα συμβατικό  κείμενο  στο  οποίο  θα εξέφραζε  άποψη και η τοπική  κοινωνία  πριν προχωρήσουν οι διαδικασίες συμβασιοποίησης με την  ΔΕΗ Ανανεώσιμες .
            Σε  ότι αφορά την εξέλιξη  αυτής  της  υπόθεσης και σε ότι αφορά  την στάση της Λαϊκής  Συσπείρωσης  Ικαρίας  σήμερα ξεκαθαρίζουμε τα εξής :

  • Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με την σχεδιαζόμενη επένδυση της εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε, όπου για μια ακόμα φορά τονίζουμε πως είμαστε κάθετα αντίθετοι στο ενδεχόμενο να υλοποιηθεί για τους λόγους που έχουμε  δημοσιοποιήσει  από το 2011.
  • Εφόσον εξακολουθεί  η πλειοψηφούσα  δημοτική  αρχή να υποστηρίζει το πλαίσιο της αρχικής ομόφωνης απόφασης του δημοτικού συμβούλιου  Άγιου  Κηρύκου. Σε ότι αφορά την έκταση, την ισχύ του σταθμού, την  άρνηση της μείωσης του προσδιορισμένου αντίτιμου (αν όχι την αύξηση),   και ασφαλώς την διασφάλιση της προς εκμίσθωση έκτασης ως περιουσιακό στοιχείο του δήμου, σε οιαδήποτε πιθανή  εταιρική μεταβολή της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Θα συμφωνήσουμε για την συνέχιση της διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση πως θα εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη (της πλειονότητας τουλάχιστον) των κατοίκων των όμορων  οικισμών,  που εκφράζουν  ενστάσεις όπως μας ενημερώσατε με το υπ αριθ. 2550/15.3.13 έγγραφο του δήμου Ικαρίας (Απόφαση συνέλευσης από την τοπική κοινότητα περδικιού).

            Σε διαφορετική περίπτωση συνεπείς και με την προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ και με  την διατυπωμένη θέση μας για τις  ΑΠΕ,  θα ψηφήσουμε κατά στην διαδικασία  εξέτασης του αιτήματος της ΔΕΗ  Ανανεώσιμες.