Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

Για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Ικαρία


   Ικαρία, 3 Μάρτιου  2012


Τοποθέτηση στο  Δ.Σ για την διαχείριση των απορριμμάτων  

Κύριε Δήμαρχε / Κυρία πρόεδρος      
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Δ.Σ

Έχοντας υπόψη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί  σχετικά  την διαχείριση  των απορριμμάτων  στην Ικαρία  μετά από τα νέα  δεδομένα  που  υπάρχουν  στον  πρώτο  χρόνο διοίκησης του δήμου Ικαρίας από την «Πανικαριακή ενότητα αλλαγής» (ΠΕΑ), καθώς και την πρόθεση της διοίκησης  του δήμου να μεταφέρει  τα απορρίμματα της Δ.Ε  Αγίου  Κηρύκου στην Δ.Ε Ραχών (όπως εκφράστηκε  σε συνέλευση στην  Δ.Ε  Ραχών  τον Ιανουάριο).  
Η «Λαϊκή Συσπείρωση  Ικαρίας»  μετά από ευρεία  σύσκεψη  που έγινε στον Εύδηλο (4/2/12) αποφάσισε  να καλέσει  την διοίκηση να συγκαλέσει το δημοτικό  συμβούλιο  έτσι ώστε να καθοριστεί η στάση του δήμου  απέναντι  στα νέα  δεδομένα  αφού  μετά τους  14 μήνες που μεσολάβησαν  από  τότε που το συμβούλιο  ασχολήθηκε  με το θέμα αυτό, καμία εξέλιξη στην κατεύθυνση  ουσιαστικής αντιμετώπισης του σοβαρότατου αυτού προβλήματος δεν έχει  επισήμως  δρομολογηθεί. Θυμίζοντας συνοπτικά ορισμένα βασικά σημεία της διαδρομής του ζητήματος που καθόρισαν την στάση της Τ.Α της Ικαρίας μέχρι και το 2010, επιθυμούμε να τονίσουμε  για μια ακόμα  φορά  τρία καθοριστικά σημεία.                
Γιατί  κάποιοι  συμπατριώτες  μας, μέσα σε αυτούς και  συνάδελφοι από την  πλειοψηφία, τα  ξεχνούν  η  δεν  θέλουν να τα θυμούνται.
Α)  Οι Δήμοι ήταν ο μόνοι φορείς που είχαν καταθέσει πρόταση την διεκδικούσαν ενιαία και δεν είχαν θέσει κανένα εμπόδιο σε όλη την διαδικασία της δημιουργίας υποδομών ολοκληρωμένου συστήματος  διαχείρισης απορριμμάτων, χωρίς να υπολογίσουν το λεγόμενο πολιτικό κόστος. Πρακτική που δυστυχώς δεν έχουν ακολουθήσει οι υπόλοιποι αυτοδιοικητικοί – υπηρεσιακοί φορείς, καθώς και η πλειονότητα  των πολιτικών φορέων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ΧΥΤΥ Ικαρίας, όπου εκκρεμεί  από το 2001.              
Β) Στην υπόθεση βέβαια της διαχείρισης των απορριμμάτων ρόλο παίζει και ο τρόπος διαχείρισής τους, δηλαδή κατά πόσο εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης περιβαλλοντικά και οικονομικά αποδεκτές. Σε αυτή την υπόθεση καθοριστικό ρόλο παίζει η ανακύκλωση των υλικών, δυστυχώς όμως η εφαρμοζόμενη πολιτική των κυβερνήσεων έχει διαμορφώσει μια συγκεκριμένη κατάσταση, με την εκχώρηση αυτής της ουσιαστικής αρμοδιότητας στο ιδιωτικό κεφάλαιο με τους νόμους που από κοινού  ψήφισαν και εφάρμοσαν.
Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής ήταν και τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Τ.Α της Ικαρίας στη προσπάθεια της να δημιουργήσει υποδομές και δίκτυο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στους 3 Δήμους του νησιού.  
Σε ότι αφορά την δράση της ανακύκλωσης που εφαρμοζόταν στους 2  δήμους αξίζει να τονιστεί πως ήταν οι μοναδικοί ίσως δήμοι στην χώρα που υλοποιούσαν αυτή την υπηρεσία στην ουσία και όχι για εντυπωσιασμό, χωρίς  να μεταφέρουν αυτό το σοβαρό  κόστος  στους δημότες μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη.  Αντιθέτως διεκδικούσαν πόρους για τον αναγκαίο εξοπλισμό από το κράτος και τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, διεκδικούσαν από το κράτος και τα συστήματα την οικονομική συμβολή τους στο λειτουργικό κόστος των δήμων για την ανακύκλωση .
 Γ) Σε ότι αφορά το ζήτημα της παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ, θέμα το οποίο συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του προηγουμένου έτους (21/1/2011). Πιστεύουμε πως ο τρόπος που χειρίζεται το ζήτημα ο Δήμαρχος και η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου (ΠΕΑ) το μόνο που εξασφαλίζει είναι η υλοποίηση των κατευθύνσεων της Ε.Ε και της κυβέρνησης,  χωρίς να προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης του τεραστίου αυτού προβλήματος που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της Ικαρίας  και τις πραγματικές  ανάγκες  της κοινωνίας μας. 
Το ζήτημα παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ δεν τίθεται για πρώτη φορά, όμως πρώτη φορά τόσο απροκάλυπτα και αποσπασματικά πάρθηκε απόφαση για παύση λειτουργίας ενός ΧΑΔΑ χωρίς να ληφθεί παράλληλα κανένα μέτρο για την διάθεση των απορριμμάτων της δημοτικής ενότητας αυτής.                                  
Οι προηγούμενες νουθεσίες από την απελθούσα Γ.Γ. της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δεν βρήκαν ανταπόκριση από τις απερχόμενες πλειοψηφίες των δημοτικών συμβουλίων γιατί πιστεύαμε, πως κανείς από τους τρεις ΧΑΔΑ λόγω της μικρής χωρητικότητας τους δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να καλύψει τις ανάγκες όλης της Ικαρίας. Επίσης πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι δεν ήταν σωστό να ενεργοποιήσουμε μια αδιέξοδη αντιπαλότητα ανάμεσα στους κατοίκους του νησιού, αποπροσανατολίζοντας τις διεκδικήσεις μας από την υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων, πρόταση που αποτελεί για εμάς την ουσιαστική λύση του προβλήματος.
Με αυτό το σκεπτικό διαφωνήσαμε με την εφαρμογή μιας ανεδαφικής απόφασης που αντιμετωπίζει αποσπασματικά το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων εξυπηρετώντας κυρίως επικοινωνιακές σκοπιμότητες. Προτείνοντας στο Δ.Σ να αποφασίσουμε την διατήρηση σε  λειτουργία των τριών ΧΑΔΑ της Ικαρίας (μετά από τις αναγκαίες παρεμβάσεις), μέχρι να παρουσιαστεί εναλλακτική πρόταση για την τελική διάθεση των απορριμμάτων της Ικαρίας.

Σχετικά με τον ΧΥΤΥ Ικαρίας προτείναμε στο Δ.Σ να επιμείνουμε στην ολοκλήρωση των απαραιτήτων ενεργειών στην σημερινή προτεινόμενη θέση, για την οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία Χωροθέτησης, έχουν εκδοθεί οι σχετικές περιβαλλοντικές άδειες (ΜΠΕ), η θετική γνωμοδότηση του Νομαρχιακού συμβουλίου, και από τον Ιούλιο του 2011 έχουν εγκριθεί και  περιβαλλοντικοί όροι για να προχωρήσει η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ  και εν συνέχεια η πολυπόθητη έναρξη κατασκευής του ΧΥΤΥ Ικαρίας.
Τέλος σε ότι αφορά την ανακύκλωση προτείναμε την επέκταση της σε όλο το νησί, η λειτουργία της υπηρεσίας αυτής να είναι ουσιαστική και όχι για εντυπωσιασμό, χωρίς παράλληλα να μεταφερθεί αυτό το σοβαρό κόστος στους δημότες μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη. Τονίζοντας επίσης την ανάγκη να συνεχισθεί η  διεκδίκηση  πόρων από την κυβέρνηση και τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τον αναγκαίο εξοπλισμό, και την οικονομική συμβολής τους στο λειτουργικό κόστος της ανακύκλωσης.
Η συνολική αυτή πρόταση μας,  δεν έγινε δεκτή τότε ούτε από την ΠΕΑ ούτε από την ΑΣΠΙ, που υποστήριξαν για τους δικούς τους λόγους διαφορετικές προτάσεις, με την πλειοψηφούσα παράταξη (ΠΕΑ) να αποφασίζει τελικά την μεταφορά των απορριμμάτων όλου του νησιού (σταδιακά)  στους ΧΑΔΑ του Ευδήλου και των Ραχών.  Σήμερα η δημοτική αρχή βρίσκεται για μια ακόμα φορά αντιμέτωπη με τα αδιέξοδα των προεκλογικών της δεσμεύσεων, αφού  μετά από ένα χρόνο απραξίας, και αναντιστοιχίας λόγων (χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του κύριου δήμαρχου σε τουλάχιστον τρεις ενημερώσεις του Δ.Σ καθώς και σε συνεντεύξεις του σε διάφορα ΜΜΕ) και έργων της Δημοτικής Αρχής, η κατάσταση στην διαχείριση των απορριμμάτων είναι σαφώς  χειρότερη σε όλους τους τομείς από αυτήν που παρέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή (ΠΕΑ). Συχνότητα δρομολογίων, εργασίες στους ΧΑΔΑ, στην ανακύκλωση ο περίφημος εξοπλισμός έρχεται από πέρσι, καμία ενέργεια ευαισθητοποίησης των δημοτών δεν έγινε, στην Δ.Ε  Ευδήλου ουσιαστικά δεν γίνεται διαχωρισμός, στην Δ.Ε  Ραχών σημεία συλλογής μπήκαν πριν λίγες μέρες , τέλος κανείς δεν γνωρίζει της ποσότητες των υλικών (Χαρτί –πλαστικό – Αλουμίνιο, κλπ)  που δεν πήγαν στους ΧΑΔΑ.
Σε αυτό το κλίμα ο κ. Δήμαρχος την Δευτέρα 23/1/2012 σε συνέλευση  στην Δ.Ε Ραχών, αναφερόμενος στο ζήτημα ανακοίνωσε την μεταφορά των σκουπιδιών του Αγ. Κηρύκου στους ΧΑΔΑ Ραχών και Ευδήλου, προσωρινά για 6 μήνες. Υλοποιώντας την  κατεύθυνση που δόθηκε από το αρμόδιο υπουργείο (όπως μας ενημέρωσε ο κύριος δήμαρχος) σχετικά με προώθηση των απορριμμάτων της Ικαρίας σε ΧΥΤΑ άλλης διαχειριστικής ενότητας, μέχρι την δημιουργία του ΧΥΤΥ Ικαρίας. Αν και για αυτό απαιτείται η τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ  Β. Αιγαίου και η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού (ΣΜΑ, Κοντέινερ, οχήματα, κλπ). Για όλα αυτά δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ενέργεια του Δήμου Ικαρίας και καμία επίσημη δέσμευση κανενός εμπλεκόμενου φορέα.
Γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως η απόφαση της μεταφοράς των απορριμμάτων όλης της Ικαρίας σε ένα ΧΑΔΑ εξυπηρετεί επικοινωνιακές σκοπιμότητες, αποσκοπώντας παράλληλα να κερδηθεί χρόνος από την πλειοψηφία για να συνηχήσει την ίδια  αδιέξοδη  πρακτική. 
Λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέραμε νωρίτερα σε συνδυασμό με την αφερέγγυα  στάση της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου όπου 14 μήνες μετά από την προηγουμένη απόφαση του Δ.Σ καλούμαστε για μια ακόμα φορά να συμφωνήσουμε η όχι για την μεταφορά των απορριμμάτων.  Δηλώνουμε ότι επιμένουμε στην πρόταση που έχουμε καταθέσει από τον Ιανουάριο του 2011 και εξακολουθούμε να διαφωνούμε στην μεταφορά των απορριμμάτων της Δ.Ε Αγίου Κηρύκου σε άλλη Δ.Ε υπό αυτές της συνθήκες, όχι από εμμονή αλλά για καθαρά  αντικειμενικούς  λόγους .
Τέλος καλούμε τους δημότες και τους φορείς, της Ικαρίας να καθορίσουν την στάση τους  απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις  που υπάρχουν στην υπόθεση διαχείριση απορριμμάτων στην Ικαρία.

Για   την
   ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΚΑΡΙΑΣ
Σταμούλος   Στέλλιος


Οι τοποθετήσεις των σύμβουλων της ΛΑΣ Ικαρίας  στο  Δ.Σ για την διαχείριση των απορριμμάτων  

Κατά την διάρκεια του Δ.Σ οι σύμβουλοι  της ΛΑΣ αναφέρθηκαν στα εξής επιμέρους  ζητήματα  πέρα  από όσα  αναφέρθηκαν στην κεντρική τοποθέτηση  της παράταξης.

Ν. Λαρδάς -  Σχετικά με την πρόταση  που παρουσιάστηκε από την πλειοψηφία και τον κύριο Δήμαρχο (για τρίτη  φορά ) για την μεταφορά των απορριμμάτων της Ικαρίας στα μεγάλα νησιά (Σάμος– Χίος -Μυτιλήνη) της  περιφέρειας βορείου Αιγαίου, πρέπει να κάνουμε καθαρό ότι, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική απόφαση από κανένα αρμόδιο φορέα . Πέρα από την έκκληση που εκφράζει για αυτό το διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΔ Βορειου Αιγαίου στα Δ.Σ των δήμων αυτών των νησιών, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Δημάρχου Ικαρίας.  Να γίνει   καθαρό πως για να υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός χρειάζεται η απόφαση των δημοτικών συμβουλίων, η απόφαση των διοικητικών συμβουλίων των ΦΟΔΣΑ αυτών των νησιών, και βέβαια η τροποποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού  για  την διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α βορείου Αιγαίου). Ενέργειες οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν όχι μόνο υλοποιηθεί  αλλά  ούτε καν εισηγηθεί  σε κανένα  όργανο  από κανέναν.  Σχετικά με την δυνατότητα  να υλοποιηθεί  αυτός  ο σχεδιασμός  τονίζουμε πως  η δυνατότητα μεταφοράς των απορριμμάτων σε άλλη διαχειριστική ενότητα σε επίπεδο  σχεδιασμού, σε τεχνικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο,  μπορεί να γίνει όπως αποδεικνύει τόσο ο ΠΕ.Σ.Δ.Α άλλων νησιωτικών περιοχών όπως αυτός των Ιονίων Νήσων αλλά και η πρόσφατη  παρουσίαση (Φεβρουάριος 2012) της πορείας υλοποίησης του Ε.Π «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» (Άξονας 8 - Κ.Θ.Π 44).    
Όπου  υπάρχει  σαφής  αναφορά και οικονομική  πρόβλεψη  για κάτι  τέτοιο  σε  άλλα  νησιά . Ένα επιπλέον  σχετικό  στοιχείο  που αποδεικνύει την ευκολία  που  αναφέρονται από τον κύριο δήμαρχο  ως δεδομένα  μια σειρά ζητήματα είναι η κάλυψη του κόστους μεταφοράς των απορριμμάτων σε άλλη διαχειριστική ενότητα από το «πράσινο ταμείο» του ΥΠ.Ε.Κ.Α. Ενώ έχει δημοσιοποιηθεί από το ΥΠ.Ε.Κ.Α (1/3/2012) το χρηματοδοτικό πρόγραμμα των δράσεων του «πράσινου  ταμείου» στο οποίο δεν προβλέπεται  τέτοια  δράση. 
Σχετικά με την  μεταφορά των απορριμμάτων της Δ.Ε Αγίου Κηρύκου σε άλλη Δ.Ε , να διευκρινίσουμε ότι πέρα από  όσα είπαμε κεντρικά σχετικά με την περίφημη απόφαση της απελθούσας Γ.Γ. της Περιφέρειας Βορειου Αιγαίου, ακόμα και σήμερα στον ΧΑΔΑ του Άγιου Κηρύκου υπάρχει η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου λειτουργίας του, αφού αυτό που σήμερα έχει  γεμίσει είναι το ενεργό κύτταρο και όχι το σύνολο της έκτασης που περιλαμβάνει ο ΧΑΔΑ .
Σχετικά με το κλίμα δυσπιστίας που έχει αναπτυχθεί απέναντι σε όσα  λέγονται από τον κύριο Δήμαρχο και την πλειοψηφία του Δ.Σ, είναι κατά την γνώμη μας απολυτός δικαιολογημένο αρκεί πιστεύουμε να αναλογιστούμε  πως  από την προηγουμένη φορά που κάναμε την ίδια συζήτηση σε  αυτό το συμβούλιο πριν 14 μήνες , δεν υπάρχει ούτε ένας τομέας που να παρουσιάζει σήμερα θετική εξέλιξη. Αυτό κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας καλών  προθέσεων  συμπολίτης  μας  με βάση την εμπειρία της σημερινής καθημερινότητας του. Άλλωστε σε ένα καθοριστικό τομέα για την διαχείριση των απορριμμάτων, αυτόν της ανακύκλωσης,  πριν από λίγο οι ίδιοι οι αντιδήμαρχοι των Δ.Ε παραδέχτηκαν πως δεν ξεκίνησε η ανακύκλωση στης Ράχες , σταμάτησε στον Εύδηλο , επιβραδύνθηκε στον Άγιο Κηρύκο, ενώ την ίδια στιγμή κανείς δεν είναι σε θέση  από την πλειοψηφία να παρουσιάσει επίσημα στοιχειά για της ποσότητες των απορριμμάτων που πήγαν τελικά για ανακύκλωση και δεν κατάληξαν στους ΧΑΔΑ του νησιού  μέσα στο 2011. Επίσης  είναι πιστεύουμε  λογικό να υπάρχει κλίμα δυσπιστίας γιατί  και τον Ιανουάριο του 2011 μικρή πίστωση  χρόνου ζητήθηκε από την πλειοψηφία και φτάσαμε σε αυτό σημείο  σήμερα.
Τέλος να διευκρινίσουμε πως ευχόμαστε ολόψυχα να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός  που παρουσιάζεται  από τον κύριο  Δήμαρχο,  και στον βαθμό που  αυτός  κινείται  στην κατεύθυνση  υλοποίησης  ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΣΔΑ), θα τον υποστηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για αυτό τον λόγο και θα ψηφίσουμε την πίστωση που ζητήθηκε από το Δ.Σ σχετικά με τον εξοπλισμό, όπως ψηφίσαμε και στην  προηγούμενη  συνεδρίαση την διαδικασία που αφορούσε  τον ΧΥΤΥ Ικαρίας.   Όμως δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την πρόταση που εισηγήθηκε ο κύριος δήμαρχος γιατί  πέρα από όλα τα άλλα που αναφέρθηκαν, για μια ακόμα φορά ο κύριος δήμαρχος επιμένει να αφήνει στο απυρόβλητο την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – ΝΔ και την ασκούμενη από αυτή πολίτικη, αν και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι  εξαπατήθηκε από τους πολιτικούς προϊστάμενους  τόσο του ΥΠ.ΕΣ  όσο και του Υ.Π.Ε.Κ.Α .

Φ. Καρούτσος – Αφού υπενθύμισε το ιστορικό  της προσπάθειας του ΧΥΤΥ  Ικαρίας και ανέλαβε το μέρος της ευθύνης που του αναλογεί ως  απερχόμενος δήμαρχος Ραχών, για το γεγονός πως δεν ξεκίνησε  εκεί η δραστηριότητα της ανακύκλωσης. Υπενθύμισε της υπηρεσιακές δυσκολίες που  αντιμετώπισε  κυρίως από την διεύθυνση δασών, εμπόδιο που δεν έχει  άλλωστε  ξεπεραστεί  μέχρι  και  σήμερα.

Σ. Τέσκος  - Αφού υπενθύμισε πως η  βελτίωση των προηγούμενων ετών σε συγκεκριμένους τομείς  της υπόθεσης «διαχείριση  απορριμμάτων» δεν ήρθε από μόνη της αλλά  ήταν αποτέλεσμα της άποψης που είχαν για το θέμα οι απερχόμενες δημοτικές  αρχές.  Τονίζοντας επίσης πως σε μεγάλο βαθμό υπάρχει υποχώρηση από το επίπεδο που βρισκόμαστε το 2010.    Αναφέρθηκε στο παράτυπο της διαδικασίας των εργασιών που γίνονται αυτή την στιγμή  στον ΧΑΔΑ του Άγιου  Κηρύκου  αφού αυτές δεν καλύπτονται από καμία  απόφαση  αρμόδιου  οργάνου.