Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Διαχείριση απορριμμάτων
Τοποθετήσεις  των  σύμβουλων της ΛΑΣ Ικαρίας  στο  Δημοοτικό Συμβούλιο   για την  «Μεταβατική περίοδο  διαχείρισης ΑΣΑ στην Ικαρία»  


Κύριε Δήμαρχε
 Κυρία πρόεδρος . Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Δ.Σ
Έχοντας υπόψη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην διαχείριση των απορριμμάτων  στην Ικαρία,  μετά από τα νέα  δεδομένα που  υπάρχουν  στους  30 μήνες που μεσολάβησαν  από τότε που ανέλαβε την  διοίκηση του δήμου Ικαρίας η «Πανικαριακή ενότητα αλλαγής». Χωρίς καμία εξέλιξη (Έκτος από την εξέλιξη στην υπόθεση του ΧΥΤΥ) στην κατεύθυνση ουσιαστικής αντιμετώπισης του σοβαρότατου αυτού προβλήματος να έχει  επισήμως  δρομολογηθεί. Έχοντας επίσης υπόψη την πρόθεση της διοίκησης του δήμου να «συζητήσει σοβαρά για την αντιμετώπιση αυτού του δυσεπίλυτου προβλήματος» (σύμφωνα με  έκφραση του κύριου Δήμαρχου στην  15η   συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου το 2012).  Προσερχόμαστε σε αυτή την συζήτηση για μια ακόμα φορά θυμίζοντας συνοπτικά ορισμένα σημεία της  τοποθέτησης μας στην σχετική συνεδρίαση (16η του 2012), όπου η δημοτική αρχή  παρουσίασε  το «σχέδιο δράσης» με το οποίο θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην διαχείριση των απορριμμάτων στην Ικαρία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Δ.Σ, σήμερα η δημοτική αρχή βρίσκεται για μια ακόμα φορά αντιμέτωπη με τα αδιέξοδα των προεκλογικών της δεσμεύσεων, αφού  μετά από δυο χρόνια  αναντιστοιχίας λόγων (χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του κύριου δήμαρχου σε τουλάχιστον τρεις συζητήσεις στο Δ.Σ καθώς και σε συνεντεύξεις του σε διάφορα ΜΜΕ) και έργων της Δημοτικής Αρχής, η κατάσταση στην διαχείριση των απορριμμάτων είναι σαφώς  χειρότερη σε όλους τους τομείς από αυτήν που παρέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή (ΠΕΑ). Συχνότητα δρομολογίων, εργασίες στους ΧΑΔΑ, στην ανακύκλωση, καμία ενέργεια ευαισθητοποίησης των δημοτών δεν έγινε, στην Δ.Ε Αγίου Κηρύκου επιβραδύνθηκαν οι ρυθμοί, στην Δ.Ε Ευδήλου ουσιαστικά δεν γίνεται διαχωρισμός, στην Δ.Ε Ραχών κάποια σημεία συλλογής μπήκαν το 2012  μόνο για τα προσχήματα, και τέλος κανείς δεν γνωρίζει της ποσότητες των υλικών (Χαρτί –πλαστικό – Αλουμίνιο, κλπ)  που δεν πήγαν στους ΧΑΔΑ.  Σε αυτό το κλίμα ο κ. Δήμαρχος ανακοίνωσε στην 15η συνεδρίαση του 2012 την ανάγκη εκπόνησης ενός «σχεδίου δράσης στην διαχείριση των απορριμμάτων της Ικαρίας». Υλοποιώντας την  κατεύθυνση που δόθηκε από τους συναρμόδιους φορείς (όπως μας ενημέρωσε ο κύριος δήμαρχος), παρουσιάστηκε (κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή) στην έναρξη της 16ης συνεδρίασης το προτεινόμενο από την πλειοψηφούσα παράταξη «σχέδιο δράσης».  
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» πιστεύοντας πως είναι αναγκαίος ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός που να πατάει στην πραγματικότητα, σε συνδυασμό με το γεγονός πως μέρος του «σχεδίου δράσης» κινείται στην κατεύθυνση υλοποίησης ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων, πρόταση που αποτελεί για εμάς την ουσιαστική λύση του προβλήματος. Τονίσαμε σε εκείνη την συνεδρίαση ότι «Θα αναμένουμε την σταδιακή υλοποίηση όσων προτείνονται στο «σχέδιο δράσης» και θα τοποθετούμαστε  συγκεκριμένα για κάθε βήμα που θα έρχεται στο Δ.Σ» . 
 Όμως από τον Οκτώβριο του 2012 διατυπώσαμε μια σειρά  επισημάνσεις σχετικά με το προτεινόμενο «σχέδιο δράσης»  Που συνοψίζονταν στα εξής:  «Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να σταματήσει η λειτουργία  κανενός ΧΑΔΑ  πριν εξασφαλιστεί  η  «υποκατάσταση του»  όπως προβλέπεται  από το  «σχέδιο δράσης».  Πιστεύουμε ότι  πρέπει  να χωροθετηθεί  απαραιτήτως  ΣΜΑ  και  στη Δ.Ε  Ευδήλου . Πιστεύουμε ότι πρέπει να εξετασθεί καλύτερα η πρόταση για την χωροθέτηση του ΣΜΑ της Δ.Ε  Αγίου Κηρυκου, γιατί θα υπάρξουν προβλήματα κατά την διαδικασία αδειοδότησης του, αφού στην ιδία περιοχή έχει  σχεδιασθεί  η  κατασκευή  φράγματος.  Σχετικά με την μεταφορά των απορριμμάτων σε άλλη διαχειριστική ενότητα , πρέπει να διευκρινισθεί αν εγκαταλείπεται από την διοίκηση του δήμου αυτός  ο σχεδιασμός, και γιατί δεν έχει μέχρι στιγμής αξιοποιηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης όπως προβλέπεται στο  Ε.Π «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» (Άξονας 8 - Κ.Θ.Π 44).  Όπου  υπάρχει  σαφής  οικονομική  πρόβλεψη  για κάτι  τέτοιο  σε  άλλα  νησιά».
Με βάση όσα αναφέραμε νωρίτερα σε συνδυασμό και με την αφερέγγυα  στάση της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, πιστεύοντας πως υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των συνδημοτών μας στο φυσικό περιβάλλον και σε μια ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού μας. Τοποθετηθήκαμε σε εκείνη την συνεδρίαση  ψηφίζοντας παρών κατά την διαδικασία έγκρισης του «σχεδίου δράσης» χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν μέσα στις προτάσεις σημεία στα οποία συμφωνούμε. Υπάρχουν όμως και σημεία που διαφωνήσαμε κάθετα (π.χ η μη Χωροθέτηση ΣΜΑ  στην Δ.Ε  Ευδήλου και η λανθασμένη πρόταση για την Δ.Ε Αγίου Κηρυκου).
Σε ότι αφορά το ζήτημα της παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ, θέμα το οποίο συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίαση του Δ.Σ του 2011 και στην συνεδρίαση του Δ.Σ του 2012 και ουσιαστικά επανέρχεται και σήμερα. Πιστεύουμε πως ο τρόπος που χειρίστηκε το ζήτημα ο Δήμαρχος και η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου (ΠΕΑ) το μόνο που εξασφαλίζει είναι η υλοποίηση των κατευθύνσεων της Ε.Ε και της κυβέρνησης, χωρίς να λαμβάνονται  συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης του τεραστίου αυτού προβλήματος που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της Ικαρίας  και τις πραγματικές  ανάγκες  της κοινωνίας μας.   Το ζήτημα παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ δεν τίθεται για πρώτη φορά, όμως πρώτη φορά τόσο απροκάλυπτα και αποσπασματικά πάρθηκε απόφαση για παύση λειτουργίας ενός ΧΑΔΑ χωρίς να ληφθεί παράλληλα κανένα μέτρο για την διάθεση των απορριμμάτων της δημοτικής ενότητας αυτής.  
Οι προηγούμενες νουθεσίες από την απελθούσα Γ.Γ. της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δεν βρήκαν ανταπόκριση από τις απερχόμενες πλειοψηφίες των δημοτικών συμβουλίων γιατί πιστεύαμε, πως κανείς από τους τρεις ΧΑΔΑ λόγω της μικρής χωρητικότητας τους δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να καλύψει τις ανάγκες όλης της Ικαρίας. Επίσης πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι δεν ήταν σωστό να ενεργοποιήσουμε μια αδιέξοδη αντιπαλότητα ανάμεσα στους κατοίκους του νησιού, αποπροσανατολίζοντας τις διεκδικήσεις μας από την υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων, πρόταση που αποτελεί για εμάς την ουσιαστική λύση του προβλήματος. Με αυτό το σκεπτικό διαφωνήσαμε με την εφαρμογή μιας ανεδαφικής απόφασης που αντιμετωπίζει αποσπασματικά το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων εξυπηρετώντας κυρίως επικοινωνιακές σκοπιμότητες. 
Προτείνοντας τότε στο Δ.Σ να  διατηρήσουμε  σε  λειτουργία τους τρεις  ΧΑΔΑ της Ικαρίας (μετά από τις αναγκαίες παρεμβάσεις), μέχρι να παρουσιαστεί εναλλακτική πρόταση για την τελική διάθεση των απορριμμάτων της Ικαρίας. Εναλλακτική πρόταση που τελικά έρχεται με  το ίδιο το ΥΠΕΚΑ να προτείνει με επίσημο έγγραφο προς τους δήμους (2/10/2012 –Αρ. Πρωτ. 2532), για πρώτη φορά παράλληλα με την «διαδικασία  οριστικής παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ» και μέτρα για την «διαδικασία υποκατάστασης των ΧΑΔΑ».  Κατεύθυνση που αν δινόταν από το 2008 όταν οι δήμοι της Ικαρίας ζητούσαν επίμονα «νομοθετική παρέμβαση για να προσδιοριστεί ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ικαρία μέχρι την δημιουργία του ΧΥΤΥ Ικαρίας»,  η  κατάσταση συνολικά θα ήταν  πολύ καλύτερη και θα είχαν αποφευχθεί εντάσεις και τριβές στην τοπική κοινωνία.                      
Σχετικά με την εξειδίκευση του προτεινόμενου «σχεδίου δράσης» που προτείνει σήμερα η πλειοψηφία  του δημοτικού συμβουλίου  για την «Μεταβατική περίοδο  διαχείρισης ΑΣΑ στην Ικαρία» τονίζουμε τα ακόλουθα:
ü Αρχικά να υπενθυμίσουμε το γεγονός που επισημάναμε και στην αρχή της συνεδρίασης σχετικά με την μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας εν όψει της σημερινής συνεδρίασης, έτσι ώστε να προετοιμαστούν όλοι οι συνάδελφοι και όσοι ενδιαφέρονται για το θέμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο . 
ü  Εν συνεχεία να τονίσουμε πως η σημερινή  πρόταση που γίνεται από την πλειοψηφία, δεν προβλέπεται στον Περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων της περιφέρειας μας (ΠΕΣΔΑ), αν και αποτελεί απαραίτητη  προϋπόθεση. Επίσης  η διαδικασία αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ της περιφέρειας μας βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης από τον Φεβρουάριο του 2013 χωρίς ποτέ να έχει απασχολήσει το Δημοτικό συμβούλιο Ικαρίας (Με ευθύνη της πλειοψηφίας) για να προσδιορίσουμε ποιες είναι η κατά την γνώμη μας αναγκαίες τροποποιήσεις. 
ü Σχετικά με την πρόταση που προσδιορίζει στην Δ.Ε Αγίου Κηρύκου ως κατάλληλο χώρο την περιοχή «περδικόκοιτες» επισημαίνουμε τα εξής. Δεν παρθήκαν καθόλου υπόψη οι ενστάσεις που διατυπώσαμε κατά την 16η συνεδρίαση του 2012 για το ίδιο ζήτημα, δεν εξηγείτε γιατί  εκτός της χωροθέτησης ΣΜΑ στην συγκεκριμένη περιοχή προσδιορίζεται επίσης η περιοχή «περδικόκοιτες» και ως «χώρος προσωρινής αποθήκευσης» των απορριμμάτων όλου του νησιού, καθώς και ως χώρος επεξεργασίας των προς ανακύκλωση απορριμμάτων όλου του νησιού. Επίσης δεν εξηγείτε επαρκώς γιατί δεν μπορεί να Χωροθετηθεί ως ΣΜΑ ο ΧΑΔΑ Άγιου Κηρυκου, δεν διευκρινίζετε πια μελετητική ομάδα η υπηρεσία προσδιόρισε την περιοχή «περδικόκοιτες»  ως κατάλληλη, κατ αντιστοιχία όλων των μέχρι σήμερα διαχειριστικών μελετών. Επίσης δεν γίνεται σαφές  γιατί δεν γίνονται οι προβλεπόμενες  παρεμβάσεις  που υπάρχουν στο   «Σχέδιο δράσης» σε  εγκαταστάσεις  που είδη  διαχειρίζονται  απορρίμματα ή  υπήρχε τέτοιος σχεδιασμός που δεν ολοκληρώθηκε.
ü  Τέλος δεν καθορίζεται πουθενά στην πρόταση πιο είναι το χρονικό διάστημα που  θα λειτουργήσουν αυτές οι υποδομές κατά την «Μεταβατική περίοδο». Καθώς και πιο είναι το χρονοδιάγραμμα που θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής της βασικότερης υποδομής που προβλέπει ο ΠΕΣΔΑ για την Ικαρία, του ΧΥΤΥ. Εξέλιξη που θα  καθορίσει σε μεγάλο  βαθμό την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.   Για τον ΧΥΤΥ να θυμίσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία Χωροθέτησης, έχουν εκδοθεί οι σχετικές περιβαλλοντικές άδειες (ΜΠΕ), από τον Ιούλιο του 2011 έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι και από τον Ιούνιο του 2012 έχει ενταχθεί το έργο στο Ε.Π   «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» του ΕΣΠΑ και αναμένεται η διαδικασία των απαλλοτριώσεων που θα οδηγήσει πλέον στην  πολυπόθητη έναρξη κατασκευής του ΧΥΤΥ Ικαρίας.
 Σχετικά με το κλίμα δυσπιστίας που έχει αναπτυχθεί απέναντι σε όσα  λέγονται από τον κύριο Δήμαρχο και την πλειοψηφία του Δ.Σ, είναι κατά την γνώμη μας απολύτως δικαιολογημένο αρκεί πιστεύουμε να αναλογιστούμε  πως  από την αρχή του 2011 που κάναμε την ίδια συζήτηση σε αυτό το συμβούλιο, δεν υπάρχει ούτε ένας τομέας που να παρουσιάζει σήμερα θετική εξέλιξη. Άλλωστε σε ένα καθοριστικό τομέα για την διαχείριση των απορριμμάτων, αυτόν της ανακύκλωσης, οι ίδιοι οι αντιδήμαρχοι των Δ.Ε παραδέχονται  πως δεν ξεκίνησε η ανακύκλωση στης Ράχες, επιβραδύνθηκε στον Εύδηλο και στον Άγιο Κήρυκο, ενώ την ίδια στιγμή κανείς δεν είναι σε θέση από την πλειοψηφία να παρουσιάσει επίσημα στοιχειά για της ποσότητες  απορριμμάτων που πήγαν για ανακύκλωση και δεν κατάληξαν στους ΧΑΔΑ του νησιού τους τελευταίους 30 μήνες.   Αυτό κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας καλών προθέσεων συμπολίτης μας με βάση την εμπειρία της σημερινής καθημερινότητας του. Επίσης είναι πιστεύουμε λογικό να υπάρχει κλίμα δυσπιστίας γιατί και τον Ιανουάριο του 2011 και τον Μάρτιο του 2012 και τον Οκτώβριο του 2012, μικρή πίστωση  χρόνου ζητήθηκε από την πλειοψηφία και φτάσαμε  σε αυτό σημείο  σήμερα.
Με βάση όσα αναφέραμε νωρίτερα σε συνδυασμό και με την αφερέγγυα  στάση της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, πιστεύοντας πως υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των συνδημοτών μας στο φυσικό περιβάλλον και σε μια ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού μας.  
Ø  Τοποθετούμαστε υπέρ της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια Βορειου Αιγαίου για την υλοποίηση της δράσης «Μεταβατική περίοδο διαχείρισης ΑΣΑ στην Ικαρία».  
Ø  Τοποθετούμαστε υπέρ στα σημεία του σχεδιασμού που αφορούν τις διαδικασίες προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμού (Κοντέινερ – οχήματα, κλπ), και τις διαδικασίες υποκατάστασης των ΧΑΔΑ.
Ø  Τοποθετούμαστε κατά στο σημείο του προτεινομένου σχεδιασμού που αφορά την χωροθέτηση στην Δ.Ε Αγίου Κηρύκου, στην περίπτωση που η πλειοψηφία επιμένει στην έωλη χωροθέτηση του ΣΜΑ, του «χώρου προσωρινής αποθήκευσης» και του «Πράσινου σημείου» στην συγκεκριμένη περιοχή της Δ.Ε Αγίου Κηρυκου. Εναλλακτικά  προτείνουμε  να χωροθετηθεί  ο ΧΑΔΑ της Δ.Ε Αγίου Κηρύκου ως ΣΜΑ  και η επεξεργασία των ανακυκλώσιμων να γίνεται (μετά από τις αναγκαίες παρεμβάσεις), στην Τεχνική βάση  της Δ.Ε Αγίου Κηρύκου  όπως άλλωστε  γίνεται και σήμερα. 


Οι  σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Ικαρίας

 Καρούτσος Φανούριος ,Τέσκος Σπύρος , Λαρδάς Νικόλαος ,    Κουντούπης Στυλιανός, Ξενοφών Κοχυλας .