Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Για την υπογραφή σύμβασης με την ΕΕΑΑΙκαρία, 15 Μαΐου  2013


Τοποθέτηση για την υπογραφή  σύμβασης με την ΕΕΑΑ

Κύριε Δήμαρχε  
Κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Δ.Σ
Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλά ακούγονται για το θέμα της ανακύκλωσης από το ΥΠΕKA, από διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις και από αρκετά καλαίσθητα  έντυπα. Ωστόσο το θέμα της ανακύκλωσης συνολικά στη χώρα και ειδικότερα στη νησιωτική δεν πρόκειται να υλοποιηθεί αν δεν αλλάξει η εφαρμοζόμενη πολιτική που εκχωρεί αυτή τη καθοριστική δραστηριότητα σε Α.Ε όπως είναι τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων (Σ.Ε.Δ.Α), οι οποίες βεβαίως λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και ενεργούν με βασικό κριτήριο το προσδοκώμενο κέρδος. Κέρδος που προφανώς δε διασφαλίζεται στα περισσότερα νησιά στη χώρα και για αυτό αρνούνται πεισματικά παρά τη πίεση που έχει ασκηθεί τα προηγούμενα  χρόνια  να επεκτείνουν τη δράση τους στην Ικαρία.
Για το  ζήτημα αυτό τα προηγούμενα χρόνια καταβάλαμε προσπάθεια να αναδείξουμε τα αδιέξοδα της εφαρμοζόμενης πολιτικής με  συγκεκριμένες ενέργειες από το 2006 (Αναφορές σε ΥΠΕΣΔΑ-ΥΠΕΧΩΔΕ , ψηφίσματα συνελεύσεων ΤΕΔΚ Σάμου και Βορείου Αιγαίου, παρεμβάσεις σε συνεδρία της ΚΕΔΚΕ). Χωρίς δυστυχώς να ευαισθητοποιηθεί κάποιο αρμόδιο όργανο και να προβεί σε μια στοιχειώδη κίνηση στήριξης των προσπαθειών της Τ.Α  της Ικαρίας.  Το 2008 αρχίζει να αποδίδει καρπούς αυτή η προσπάθεια και το 2009 αλλάζει  η κατάσταση των τριών  ΟΤΑ της Ικαρίας  (αφού αγοράσθηκε εξοπλισμός 250 κάδοι – 1 όχημα – δεματοποιητές – κατασκευάσθηκαν χώροι για τη συγκέντρωση των ανακυκλώσιμων υλικών) ξεκινώντας  η  δραστηριότητα ανακύκλωσης  στους δήμους Αγίου  Κηρύκου και Ευδήλου. Ωστόσο δε γίνεται να υλοποιηθεί αυτή η δράση χωρίς εμπόδια και δυσκολίες γιατί η Ε.Ε.Α.Α αρνείται να συμβληθεί με τους ΟΤΑ, παρά την επιμονή των τριών ΟΤΑ τις Ικαρίας και τις συνεχής επιστολές τόσο προς την ΕΕΑΑ όσο  και στο  Γ.Ε.Δ.Σ.Α.Π του ΥΠΕΧΩΔΕ.     
Να σας τονίσουμε ότι κατόπιν επιμόνου προσπάθειας των τριών  ΟΤΑ της Ικαρίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο Γ.Ε.Δ.Σ.Α.Π του ΥΠΕΧΩΔΕ την 18η/2/2009.  Συνάντηση που για πρώτη φορά καταγράφθηκε θετικό αποτέλεσμα και είχαμε κατ’  αρχήν συμφωνία και των τριών εμπλεκόμενων πλευρών (ΟΤΑ Ικαρίας - Ε.Ε.Α.Α  - ΥΠΕΧΩΔΕ ) στα ακόλουθα:

  •  Η Ε.Ε.Α.Α αναλαμβάνει της δραστηριότητες ενημέρωσης και προβολής  για το πρόγραμμα ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας στην Ικαρία

  • Η Ε.Ε.Α.Α θα παραχωρήσει στους ΟΤΑ Ικαρίας των απαιτούμενο εξοπλισμό για το πρόγραμμα ανακύκλωσης των αποβλήτων  συσκευασίας  ( Κάδους – Όχημα συλλογής  - εξοπλισμό μεταφόρτωσης /Clark).

  • Η Ε.Ε.Α.Α αναλαμβάνει το κόστος της μεταφοράς των ανακυκλώσιμων οικιακών αποβλήτων (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο που προέρχονται από  συσκευασίες και συλλέγονται στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Α.Α) .

  • Τέλος η Ε.Ε.Α.Α θα συμβάλει οικονομικά στο λειτουργικό κόστος της ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας με το μοντέλο χρηματοδότησης (Κλιμακωτή  οικονομική ενίσχυση στους ΟΤΑ Ικαρίας, η οποία υπολογίζεται με βάση την ποσότητα αποβλήτων που συλλέγεται ανά κάτοικο σε ετήσια βάση) όπως εξαγγέλθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ

  • Οι ΟΤΑ της Ικαρίας τέλος αναλαμβάνουν την συλλογή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων και τον αρχικό διαχωρισμό τους, έτσι ώστε να παραδίδονται στην ΕΕΑΑ  δεματοποιημένα ανά είδος.

Αγαπητοί συνάδελφοι, αν δεν προχωρήσουμε σε συμβασιοποίηση με την Ε.Ε.Α.Α με τους όρους που συμφωνήθηκαν τότε (18/2/2009) από τα τρία εμπλεκόμενα  μέρη (ΟΤΑ Ικαρίας - Ε.Ε.Α.Α - ΥΠΕΧΩΔΕ). Η δραστηριότητα της ανακύκλωσης στην Ικαρία θα εκτινάξει το λειτουργικό κόστος των υπηρεσιών καθαριότητας που ήδη έχουν προβλήματα οδηγώντας τον ενιαίο πια Δήμο Ικαριας στην αναπροσαρμογή των σχετικών τελών σε σημαντικό ποσοστό απαγορευτικό για αρκετά νοικοκυριά.  Εν ολίγοις καλείται η τοπική διοίκηση   να υποχρεώσει τους πολίτες να πληρώσουν για μια δράση για την οποία έχουν ήδη πληρώσει - μέσω των αγορών από τις εταιρίες προϊόντων που χρηματοδοτούν την Ε.Ε.Α.Α - γιατί το συγκεκριμένο Σ.Ε.Δ.Α δε δέχεται να επεκτείνει τη δραστηριότητα του σε περιοχές της χώρας με αυξημένο κόστος.  Συνεπώς επιβάλλεται το ΥΠΕΚΑ και ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π να λάβουν υπόψη αυτή τη παράμετρο και να δώσουν  σχετικές κατευθύνσεις στο σύστημα.
Επιβάλλεται και σήμερα να καλέσουμε  το ΥΠΕΚΑ και τον  Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π να δώσουν σχετική κατεύθυνση στην Ε.Ε.Α.Α. και να συμβάλει ενεργότερα σε αυτή την υπόθεση διασφαλίζοντας και στην Ικαρία την δραστηριότητα της ανακύκλωσης.  Τέλος προτείνουμε στο δημοτικό συμβούλιο να καλέσει την ΚΕΔΕ, να αναλάβει πρωτοβουλία τροποποίησης του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου που αφορά την ανακύκλωση στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός πραγματικού Εθνικού οργανισμού ανακύκλωσης που θα σχεδιάζει και θα εκτελεί τη δραστηριότητα της ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα, διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα αυτής της υπηρεσίας σε όλους τους ΟΤΑ. 
Σε διαφορετική περίπτωση οι ΟΤΑ θα συμβάλλουν εκουσίως ή ακουσίως στην ιδιωτικοποίηση αυτής της υπηρεσίας, αφού αυτή εκτελείται από Α.Ε που εισπράττει σοβαρά ποσά για μια δραστηριότητα που δεν υλοποιεί ως οφείλει σε όλη τη χώρα, τη στιγμή που οι ΟΤΑ μετακυλύουν το κόστος αυτής δραστηριότητας μέσω των ανταποδοτικών τελών στους δημότες τους.
Αν δεν κινηθούμε σε αυτήν τη κατεύθυνση τότε η Τοπική διοίκηση  συνολικά και η ΚΕΔΕ ειδικά,  αναλαμβάνει  τεράστια ευθύνη τόσο για την πορεία της ανακύκλωσης   όσο και την εκχώρηση της σε Α.Ε.
Σε ότι αφορά την υπογραφή της απαιτούμενης σύμβασης και την οργάνωση του δικτύου ανακύκλωσης στην Ικαρία των ανακυκλώσιμων οικιακών αποβλήτων (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) που προέρχονται από τις συσκευασίες και συλλέγονται από το πρόγραμμα της Ε.Ε.Α.Α Το Δ.Σ καλείται σήμερα να αποφασίσει αν θα εγκρίνει η όχι το σχέδιο σύμβασης που έστειλε τελικά η ΕΕΑΑ (κατόπιν όσων αναφέρονται παραπάνω). Η πρόταση μας είναι να τροποποιηθεί το συγκεκριμένο συμβατικό κείμενο γιατί δεν λαμβάνει υπ όψη του τα κοινώς συμφωνηθέντα σημεία της συνάντησης της 18ης/2/2009 των τριών εμπλεκόμενων πλευρών (ΟΤΑ Ικαρίας - Ε.Ε.Α.Α  - ΥΠΕΧΩΔΕ ) κυρίως σε ότι αφορά την οικονομική συμβολή της ΕΕΑΑ  στο λειτουργικό κόστος. Ενώ παράλληλα απαιτεί από τον Δήμο Ικαρίας να αναλάβει επιπλέον κόστος σε ότι αφορά την κατασκευή συγκεκριμένων Υποδομών στον ΣΜΑΥ. Στη βάση αυτή αντιπροτείνουμε στην ΕΕΑΑ την τροποποίηση των ορών 1.2-1.6- 2.2- 2.3- και το σημείο 3 του παραρτήματος, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα κοινώς συμφωνηθέντα σημεία της συνάντησης της 18ης/2/2009 των τριών εμπλεκόμενων πλευρών  (ΟΤΑ Ικαρίας - Ε.Ε.Α.Α  - ΥΠΕΧΩΔΕ).