Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012

Για την διαχείριση των απορριμμάτων
   Ικαρία, 24 Οκτωβρίου  2012


Τοποθετήσεις  των  σύμβουλων της ΛΑΣ Ικαρίας  στο  Δ.Σ  για το «Σχέδιο δράσης» της  διαχείρισης των απορριμμάτων  


Κύριε Δήμαρχε / Κυρία πρόεδρος,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Δ.Σ
Έχοντας υπόψη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην διαχείριση των απορριμμάτων  στην Ικαρία,  μετά από τα νέα  δεδομένα  που  υπάρχουν   στους  22 μήνες που μεσολάβησαν  από  τότε που ανέλαβε την  διοίκηση του δήμου Ικαρίας η «Πανικαριακή ενότητα αλλαγής», χωρίς καμία εξέλιξη στην κατεύθυνση  ουσιαστικής αντιμετώπισης του σοβαρότατου αυτού προβλήματος να έχει επισήμως δρομολογηθεί.
Έχοντας επίσης υπόψη την πρόθεση της διοίκησης του δήμου να «συζητήσει σοβαρά για την αντιμετώπιση αυτού του δυσεπίλυτου προβλήματος» (σύμφωνα με έκφραση του κύριου Δήμαρχου στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο), προσερχόμαστε  σε αυτή την συζήτηση θυμίζοντας συνοπτικά ορισμένα σημεία της διαδρομής του ζητήματος που καθόρισαν την στάση της Τ.Α. της Ικαρίας μέχρι και το 2010, επιθυμώντας να τονίσουμε για μια ακόμα φορά τρία καθοριστικά σημεία. Γιατί  κάποιοι  συμπατριώτες  μας, μέσα σε αυτούς και  συνάδελφοι από την πλειοψηφία, τα ξεχνούν ή  δεν  θέλουν να τα θυμούνται.
1.      Οι Δήμοι ήταν ο μόνοι φορείς που είχαν καταθέσει πρόταση την διεκδικούσαν ενιαία και δεν είχαν θέσει κανένα εμπόδιο σε όλη την διαδικασία της δημιουργίας υποδομών ολοκληρωμένου συστήματος  διαχείρισης απορριμμάτων, χωρίς να υπολογίσουν το λεγόμενο πολιτικό κόστος. Πρακτική που δυστυχώς δεν έχουν ακολουθήσει οι υπόλοιποι αυτοδιοικητικοί – υπηρεσιακοί φορείς, καθώς και η πλειονότητα  των πολιτικών φορέων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ΧΥΤΥ Ικαρίας, όπου εκκρεμεί  από το 2001.     
2.      Στην υπόθεση βέβαια της διαχείρισης των απορριμμάτων ρόλο παίζει και ο τρόπος διαχείρισής τους, δηλαδή κατά πόσο εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης περιβαλλοντικά και οικονομικά αποδεκτές. Σε αυτή την υπόθεση καθοριστικό ρόλο παίζει η ανακύκλωση υλικών, δυστυχώς όμως η εφαρμοζόμενη πολιτική των κυβερνήσεων (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ) έχει διαμορφώσει μια συγκεκριμένη κατάσταση, με την εκχώρηση αυτής της ουσιαστικής αρμοδιότητας στο ιδιωτικό κεφάλαιο με τους νόμους που από κοινού  ψήφισαν και εφάρμοσαν. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής ήταν και είναι τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Τ.Α της Ικαρίας στη προσπάθεια της να δημιουργήσει υποδομές και δίκτυο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στους 3 Δήμους του νησιού.  Σε ό,τι αφορά την δράση της ανακύκλωσης που εφαρμοζόταν στους 2  δήμους αξίζει να τονιστεί πως ήταν οι μοναδικοί ίσως δήμοι στην χώρα που υλοποιούσαν αυτή την υπηρεσία στην ουσία και όχι για εντυπωσιασμό.   Χωρίς  να μεταφέρουν αυτό το σοβαρό  κόστος  στους δημότες μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη, αντιθέτως διεκδικούσαν πόρους για τον αναγκαίο εξοπλισμό από το κράτος και τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, διεκδικούσαν από το κράτος και τα συστήματα  την οικονομική συμβολή τους στο λειτουργικό κόστος των δήμων για την ανακύκλωση. Τέλος σε ότι αφορά την ανακύκλωση σήμερα προτείναμε την επέκταση της σε όλο το νησί, η λειτουργία της υπηρεσίας αυτής να είναι ουσιαστική και όχι για εντυπωσιασμό, χωρίς παράλληλα να μεταφερθεί αυτό το σοβαρό κόστος στους δημότες μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη. Τονίζοντας επίσης την ανάγκη να συνεχισθεί η  διεκδίκηση πόρων από την κυβέρνηση και τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τον αναγκαίο εξοπλισμό, και την οικονομική συμβολή τους στο λειτουργικό κόστος της ανακύκλωσης.
3.      Σε ότι αφορά το ζήτημα της παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ, θέμα το οποίο συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίαση του Δ.Σ του προηγουμένου έτους και στη συνεδρίαση του Δ.Σ του 2012. Πιστεύουμε πως ο τρόπος που χειρίστηκε το ζήτημα ο Δήμαρχος και η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου (ΠΕΑ) το μόνο που εξασφαλίζει είναι η υλοποίηση των κατευθύνσεων της Ε.Ε και της κυβέρνησης, χωρίς να λαμβάνονται  συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης του τεραστίου αυτού προβλήματος που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της Ικαρίας  και τις πραγματικές  ανάγκες  της κοινωνίας μας.      
    Το ζήτημα παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ δεν τίθεται για πρώτη φορά, όμως πρώτη φορά τόσο απροκάλυπτα και αποσπασματικά πάρθηκε απόφαση για παύση λειτουργίας ενός ΧΑΔΑ χωρίς να ληφθεί παράλληλα κανένα μέτρο για την διάθεση των απορριμμάτων της δημοτικής ενότητας αυτής. Οι προηγούμενες νουθεσίες από την απελθούσα Γ.Γ της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δεν βρήκαν ανταπόκριση από τις απερχόμενες πλειοψηφίες των δημοτικών συμβουλίων γιατί πιστεύαμε, πως κανείς από τους τρεις ΧΑΔΑ λόγω της μικρής χωρητικότητας τους δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να καλύψει τις ανάγκες όλης της Ικαρίας. Επίσης πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι δεν ήταν σωστό να ενεργοποιήσουμε μια αδιέξοδη αντιπαλότητα ανάμεσα στους κατοίκους του νησιού, αποπροσανατολίζοντας τις διεκδικήσεις μας από την υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων, πρόταση που αποτελεί για εμάς την ουσιαστική λύση του προβλήματος. Με αυτό το σκεπτικό διαφωνήσαμε με την εφαρμογή μιας ανεδαφικής απόφασης που αντιμετωπίζει αποσπασματικά το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων εξυπηρετώντας κυρίως επικοινωνιακές σκοπιμότητες.  Προτείνοντας στο Δ.Σ. να  διατηρήσουμε  σε  λειτουργία τους τρεις  ΧΑΔΑ της Ικαρίας (μετά από τις αναγκαίες παρεμβάσεις), μέχρι να παρουσιαστεί εναλλακτική πρόταση για την τελική διάθεση των απορριμμάτων της Ικαρίας. Εναλλακτική πρόταση που τελικά έρχεται με  το ίδιο το ΥΠΕΚΑ να προτείνει με επίσημο έγγραφο προς τους δήμους (2/10/2012 –Αρ. Πρωτ. 2532), για πρώτη φορά παράλληλα με την «διαδικασία  οριστικής παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ» και μέτρα για την «διαδικασία υποκατάστασης των ΧΑΔΑ».  Κατεύθυνση που αν δινόταν από το 2008 όταν οι δήμοι της Ικαρίας ζητούσαν επίμονα «νομοθετική παρέμβαση για να προσδιοριστεί ο χώρος απόθεσης των απορριμμάτων της Ικαρίας μέχρι την δημιουργία του ΧΥΤΥ Ικαρίας», η  κατάσταση συνολικά θα ήταν  πολύ καλύτερη και θα είχαν αποφευχθεί εντάσεις και τριβές στην τοπική κοινωνία.                      
4.      Σχετικά με τον ΧΥΤΥ  καλούμε για μια ακόμα φορά στο Δ.Σ. να επιμείνουμε στην ολοκλήρωση των απαραιτήτων ενεργειών στην προτεινόμενη θέση, για την οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία Χωροθέτησης, έχουν εκδοθεί οι σχετικές περιβαλλοντικές άδειες (ΜΠΕ), από τον Ιούλιο του 2011 έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι και από τον Ιούνιο του 2012 έχει ενταχθεί το έργο στο Ε.Π «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» του ΕΣΠΑ και αναμένεται  πλέον η πολυπόθητη έναρξη κατασκευής του ΧΥΤΥ Ικαρίας.
5.      Τέλος θέλουμε να  τονίσουμε πως η  βελτίωση των προηγούμενων ετών σε συγκεκριμένους τομείς της υπόθεσης «διαχείριση  απορριμμάτων» δεν ήρθε από μόνη της αλλά ήταν αποτέλεσμα της άποψης που είχαν για το θέμα οι απερχόμενες δημοτικές  αρχές.  


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Δ.Σ , σήμερα η δημοτική αρχή βρίσκεται για μια ακόμα φορά αντιμέτωπη με τα αδιέξοδα των προεκλογικών της δεσμεύσεων, αφού  μετά από ένα χρόνο απραξίας, και αναντιστοιχίας λόγων (χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του κύριου δήμαρχου σε τουλάχιστον τρεις συζητήσεις στο Δ.Σ καθώς και σε συνεντεύξεις του σε διάφορα ΜΜΕ) και έργων της Δημοτικής Αρχής, η κατάσταση στην διαχείριση των απορριμμάτων είναι σαφώς  χειρότερη σε όλους τους τομείς από αυτήν που παρέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή (ΠΕΑ). Συχνότητα δρομολογίων, εργασίες στους ΧΑΔΑ, στην ανακύκλωση ο περίφημος εξοπλισμός έρχεται από πέρσι, καμία ενέργεια ευαισθητοποίησης των δημοτών δεν έγινε, στην Δ.Ε  Ευδήλου ουσιαστικά δεν γίνεται διαχωρισμός, στην Δ.Ε  Ραχών κάποια σημεία συλλογής μπήκαν το 2012  μόνο για τα προσχήματα, και τέλος κανείς δεν γνωρίζει της ποσότητες των υλικών (Χαρτί –πλαστικό – Αλουμίνιο, κλπ)  που δεν πήγαν στους ΧΑΔΑ.
Σε αυτό το κλίμα ο κ. Δήμαρχος ανακοίνωσε στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. την ανάγκη εκπόνησης ενός «σχεδίου δράσης στην διαχείριση των απορριμμάτων της Ικαρίας». Υλοποιώντας την  κατεύθυνση που δόθηκε από τους συναρμόδιους φορείς (όπως μας ενημέρωσε ο κύριος δήμαρχος), σήμερα μας παρουσιάστηκε (κυριολεκτικά  την τελευταία στιγμή) στην έναρξη της συνεδρίασης το προτεινόμενο από την πλειοψηφούσα παράταξη «σχέδιο δράσης». Πιστεύοντας πως είναι αναγκαίος ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός που να πατάει στην πραγματικότητα, σε συνδυασμό με το γεγονός πως μέρος του «σχεδίου δράσης» κινείται στην κατεύθυνση  υλοποίησης ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων, πρόταση που αποτελεί για εμάς την ουσιαστική λύση του προβλήματος, θα αναμένουμε την σταδιακή υλοποίηση  όσων προτείνονται στο «σχέδιο δράσης» και θα τοποθετούμαστε  συγκεκριμένα για κάθε βήμα που θα έρχεται στο Δ.Σ.  Όμως από σήμερα θα διατυπώσουμε μια σειρά  επισημάνσεις σχετικά με το προτεινόμενο «σχέδιο δράσης»  .
Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να σταματήσει η λειτουργία  κανενός ΧΑΔΑ  πριν εξασφαλιστεί  η  «υποκατάσταση του»  όπως προβλέπεται  από το  «σχέδιο δράσης».  Πιστεύουμε ότι  πρέπει  να χωροθετηθεί  απαραιτήτως  ΣΜΑ  και  στη Δ.Ε.  Ευδήλου . Πιστεύουμε ότι πρέπει να εξετασθεί καλύτερα η πρόταση για την χωροθέτηση του ΣΜΑ της Δ.Ε  Αγίου Κηρυκου, γιατί θα υπάρξουν προβλήματα κατά την διαδικασία αδειοδότησης του, αφού στην ιδία περιοχή έχει  σχεδιασθεί  η  κατασκευή  φράγματος. Σχετικά με την μεταφορά των απορριμμάτων σε άλλη διαχειριστική ενότητα, πρέπει να διευκρινισθεί αν εγκαταλείπεται από την διοίκηση του δήμου αυτός ο σχεδιασμός, και γιατί δεν έχει μέχρι στιγμής αξιοποιηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης όπως προβλέπεται στο  Ε.Π «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» (Άξονας 8 - Κ.Θ.Π 44).  Όπου  υπάρχει  σαφής  οικονομική  πρόβλεψη  για κάτι  τέτοιο  σε  άλλα  νησιά.
Σχετικά με το κλίμα δυσπιστίας που έχει αναπτυχθεί απέναντι σε όσα  λέγονται από τον κύριο Δήμαρχο και την πλειοψηφία του Δ.Σ, είναι κατά την γνώμη μας απολύτως δικαιολογημένο αρκεί πιστεύουμε να αναλογιστούμε  πως  από την αρχή του 2011 που κάναμε την ίδια συζήτηση σε αυτό το συμβούλιο, δεν υπάρχει ούτε ένας τομέας που να παρουσιάζει σήμερα θετική εξέλιξη.
Άλλωστε σε ένα καθοριστικό τομέα για την διαχείριση των απορριμμάτων, αυτόν της ανακύκλωσης,  πριν από λίγο οι ίδιοι οι αντιδήμαρχοι των Δ.Ε παραδέχτηκαν πως δεν ξεκίνησε η ανακύκλωση στης Ράχες , επιβραδύνθηκε στον Εύδηλο και στον Άγιο Κήρυκο, ενώ την ίδια στιγμή κανείς δεν είναι σε θέση από την πλειοψηφία (δεύτερη φορά στο 2012) να παρουσιάσει επίσημα στοιχειά για της ποσότητες  απορριμμάτων που πήγαν για ανακύκλωση και δεν κατάληξαν στους ΧΑΔΑ του νησιού τους τελευταίους 22 μήνες.  Αυτό κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας καλών  προθέσεων συμπολίτης μας με βάση την εμπειρία της σημερινής καθημερινότητας του. Επίσης είναι πιστεύουμε λογικό να υπάρχει κλίμα δυσπιστίας γιατί και τον Ιανουάριο του 2011 και τον Μάρτιο του 2012 μικρή πίστωση  χρόνου ζητήθηκε από την πλειοψηφία και φτάσαμε  σε αυτό σημείο  σήμερα. Τέλος ένα νέο στοιχειό που  δυναμιτίζει την οποία προσπάθεια  κινητοποίησης  της τοπικής κοινωνίας στην κατεύθυνση διεκδίκησης λύσεων για την υπόθεση «διαχείριση  απορριμμάτων», είναι η πρωτοφανής για τα δεδομένα του νησιού μας ενέργεια του κύριου δήμαρχου  να ποινικοποιήσει (ζητώντας την ποινική τους δίωξη) την διαφωνία κατοίκων της Δ.Ε. Ευδήλου που εκφράστηκε με τον συμβολικό αποκλεισμό του ΧΑΔΑ την Άνοιξη του 2012.  Σε ότι μας αφορά καταγγέλλουμε και στο Δημοτικό συμβούλιο αυτή την απαράδεκτη (κατά την άποψη μας) ενέργεια και καλούμε τον κύριο  δήμαρχο να ανακαλέσει άμεσα αυτήν την παραγγελία του στους δικαστικούς  λειτουργούς .
Με βάση όσα αναφέραμε νωρίτερα σε συνδυασμό και με την αφερέγγυα  στάση της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, πιστεύοντας πως υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των συνδημοτών μας στο φυσικό περιβάλλον και σε μια ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού μας.  Θα τοποθετηθούμε ψηφίζοντας παρών κατά την διαδικασία έγκρισης του «σχεδίου δράσης» χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν μέσα στις προτάσεις σημεία στα οποία συμφωνούμε. Υπάρχουν όμως και σημεία που διαφωνούμε κάθετα (π.χ η μη Χωροθέτηση ΣΜΑ  στην Δ.Ε  Ευδήλου.)    
Τέλος να διευκρινίσουμε πως ευχόμαστε ολόψυχα να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός  που παρουσιάζεται  από τον κύριο  Δήμαρχο,  και στον βαθμό που  αυτός  κινείται  στην κατεύθυνση  υλοποίησης  ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων, θα τον υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όπως στηρίξαμε  σε  προηγούμενες  συνεδριάσεις  την διαδικασία που αφορούσε τον ΧΥΤΥ Ικαρίας,  όπως ψηφίσαμε  με καλή πίστη στα όσα είχαν εξαγγελθεί από τον κύριο δήμαρχο (Μεταφορά των απορριμμάτων στα μεγάλα νησιά της περιφέρειας, επέκταση ανακύκλωσης, Πιλοτική εφαρμογή της κομποστοποίησης κλπ) την πίστωση που ζητήθηκε από το Δ.Σ σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού. Σχεδιασμός βέβαια που δεν υλοποιήθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα να διαχωρίσουμε την θέση μας στην συνέχεια, σε ότι αφορά την παράνομη χωροθέτηση της εγκατάστασης για την  κομποστοποίηση.
Όμως δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την πρόταση που εισηγήθηκε ο κύριος δήμαρχος γιατί  πέρα από όλα τα άλλα που αναφέρθηκαν, για μια ακόμα φορά ο κύριος δήμαρχος επιμένει να αφήνει στο απυρόβλητο την κυβέρνηση (ΝΔ -ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ) και την ασκούμενη από αυτή πολίτικη, αν και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι εξαπατήθηκε από τους πολιτικούς προϊστάμενους  τόσο του ΥΠ.ΕΣ  όσο και του Υ.Π.Ε.Κ.Α .


Οι  σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Ικαρίας

Σταμούλος Στυλιανός ,
 Καρούτσος Φανούριος ,
Τέσκος Σπύρος ,  
Λαρδάς Νικόλαος ,
Τσακαλιας Γεώργιος,
Κουντούπης Στυλιανός .