Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012

Για το πρόβλημα των μεταφορών των μαθητών στην ΙκαρίαΙκαρία  28-9-2012

Προς την διοίκηση  του δήμου Ικαρίας

Κατάθεση πρότασης συζητήσεως θέματος  Εκτός Ημερήσιας Διάταξης , για το πρόβλημα των μεταφορών των μαθητών στην Ικαρία     

Κύριε πρόεδρε ,                                                          
Έχοντας υπόψη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε όλα  τα σχεδόν  τα  νησιά  του  βορείου Αιγαίου με το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών όλων των εκπαιδευτικών  βαθμίδων. Όπου η μεταφορά των μαθητών είναι κυριολεκτικά στον αέρα αφού η ευθύνη μεταφοράς πέρασε στους δήμους, οι οποίοι όμως ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία δημοπράτησης του μεταφορικού έργου, με αποτέλεσμα να καλούνται οι περιφέρειες να παρατείνουν την ισχύ των περσινών συμβάσεων, κάτι που επίσης δεν έχει ολοκληρωθεί.  Πιστεύοντας  ότι με τον τρόπο που  υλοποιούν οι δήμοι  της  κατευθύνσεις του ΥΠ.ΕΣ,  μεθοδεύεται η  εφαρμογή  της τρίτης  επιλογής της σχετικής  εγκύκλιου του ΥΠ.ΕΣ,  την μεταφορά δηλαδή  αυτής  της  σοβαρότατης   ευθύνης  στους  ιδίους  τους  γονείς .
Καταθέτουμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας πρόταση συζήτησης για αυτό το σοβαρότατο θέμα, εκτιμώντας  ότι  το πρόβλημα  αφορά  την συντριπτική πλειονότητα των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Ανεξαρτήτως του ότι δεν έχει σήμερα την  αρμοδιότητα  εκτέλεσης του μεταφορικού  έργου  των  μαθητών  ο  δήμος,  ,  αλλά  και  γιατί  πιστεύουμε  ότι  όλοι  οι  δήμοι  της  περιφέρειας  μας   πρέπει  να  αναλάβουν  την  ευθύνη  τους,   απέναντι στην  κοινωνία  που  εκπροσωπούν .

Για την Λαϊκή Συσπείρωση  Ικαρίας