Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010

Μνημόνιο και Τοπική Διοίκηση


Η κυβέρνηση λίγους μήνες πριν προπαγάνδιζε ότι με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» και τα νέα, λιγότερα σε αριθμό, όργανα που δημιουργεί (Δήμους – Περιφέρειες) έχει συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους να υλοποιήσει. Πράγματι ενώ βρισκόμαστε μόλις στα πρώτα βήματα του προγράμματος, μεταξύ άλλων, γίνονται φανερές οι επιδιώξεις που είναι:
            α. Η δραστική περικοπή των κρατικών δαπανών (που προορίζονται  για κοινωνική πολιτική) αρχής γενομένης από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2011.
            β. Η αύξηση των εσόδων του κράτους και μέσω της Τοπικής Διοίκησης (τοπική φορολογία) για να μειωθεί το έλλειμμα.
            γ. Μείωση του «κόστους εργασίας» και η διεύρυνση της «ευελιξίας στην εργασία».
Δεν χρειάζεται να κουραστεί κανένας για να βρει πως αυτά προχωρούν πρακτικά και χωρίς καμία καθυστέρηση. Αρκεί να έχει το κουράγιο να μελετήσει την μετάφραση του δεύτερου επικαιροποιημένου μνημονίου (22 Νοεμβρίου) μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας (για να διαπιστώσει πόσο καθαρά περιγράφονται τα μέτρα που έρχονται.)
Η κυβέρνηση μέσω της «επιστολής προθέσεων» στο κείμενο του μνημονίου διαμηνύει: «Θα μειώσουμε τις καθαρές μεταβιβάσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση προκειμένου να εξασφαλίσουμε την εξοικονόμηση πόρων ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη» (σελ. 8).  
Είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση δηλώνει με σαφήνεια ότι θα μειωθούν οι καθαρές μεταβιβάσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλαδή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.). Βέβαια μειώσεις ξεκίνησε «ανεπίσημα» από φέτος με τη μη απόδοση 1.5 δις € στους Δήμους.
Πιο κάτω στο ίδιο κείμενο (σελ. 28), η τρόικα δίνει συγκεκριμένες εντολές για εκτέλεση: «Η κυβέρνηση υιοθετεί τα απαιτούμενα διατάγματα για την έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (μεταρρύθμιση Καλλικράτης). Η μεταρρύθμιση θα αποφέρει εξοικονόμηση 500 εκατ. € το 2011 και επιπροσθέτως 500 εκατ. € το 2012 και το 2013 για τη γενική κυβέρνηση ως σύνολο».
Για να το διαβάσουμε και να καταλάβουμε σωστά, η μείωση του κόστους της Τ.Α. το 2013 σε σχέση με σήμερα θα φτάσει στα 1.500 εκατ. € δηλαδή αθροιστικά για τα έτη 2011-2013 το σύνολο θα είναι 3 δις € (0,5+1+1,5).
Σε άλλο σημείο του δευτέρου επικαιροποιημένου μνημονίου (σελ. 35), η τρόικα κάνει σαφές ότι η όποια πρόβλεψη του προϋπολογισμού για χρηματοδότηση στους Δήμους και τις περιφέρειες δεν σημαίνει ότι θα τηρηθεί στο σύνολό της διότι: «Το υπουργείο Οικονομικών αποδεσμεύει κάθε μήνα το 1/14 των πιστώσεων του προϋπολογισμού (όχι το 1/12 που ισχύει σήμερα) προς τους διάφορους φορείς. Οι εναπομένουσες πιστώσεις του προϋπολογισμού δεν θα αποδεσμευτούν πριν τον Σεπτέμβρη του 2011 και μπορούν να ακυρωθούν από το υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με την ανάγκη τήρησης του στόχου του ελλείμματος της κυβέρνησης».                      
Δηλαδή εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι για το έλλειμμα τότε οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δεν θα πάρουν για το 2011 τα 3/14 των χρημάτων που η νομοθεσία και ο προϋπολογισμός προβλέπει.
Η τρόικα κάνει σαφές (στην ουσία δίνει εντολή) ότι οι νέες αρμοδιότητες που δίνονται στην τοπική διοίκηση, λόγω των ελλειμμάτων στο κράτος, θα πληρωθούν από τους δημότες. Πιο συγκεκριμένα καθορίζει: «Η κυβέρνηση υιοθετεί διάταγμα που απαγορεύει στις τοπικές αυτοδιοικήσεις να πραγματοποιούν ελλείμματα τουλάχιστον μέχρι το 2014. (…) Η κυβέρνηση μειώνει τις επιχορηγήσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση σύμφωνα με τις προγραμματισμένες εξοικονομήσεις πόρων και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση».                                           
Δηλαδή δεν φτάνουν οι περικοπές σε μισθούς, δώρα, ασφαλιστικές και υγειονομικές δαπάνες, οι αυξήσεις σε Φ.Π.Α. κλπ., τώρα και για τέσσερα ακόμη τουλάχιστον χρόνια (πρακτικά θα είναι μόνιμα), οι εργαζόμενοι θα πληρώνουν στους νέους Δήμους και τις αρμοδιότητες που το κράτος έδιωξε από πάνω του και τις μετέφερε σ’ αυτούς.
Τέλος, το μνημόνιο «βάζει χέρι» και στην τράπεζα των Δήμων που διαχειρίζεται τους πόρους που έχουν δηλαδή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ). Με νομοθεσία που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2011 οι δραστηριότητές του θα διαχωρίζονται σε Εμπορικές και Παρακαταθηκών. Θα παραδοθεί και αυτό όπως και άλλα ταμεία σε ιδιωτικά συμφέροντα, στο κεφάλαιο. Πλανάται όμως το ερώτημα:  Τι θα γίνει με τους πόρους της αυτοδιοίκησης ; Από ποιο τμήμα θα διαχειρίζονται;
Όταν το ΠΑΣΟΚ στο προεκλογικό του πρόγραμμα έλεγε: «Ο ισχυρός Δήμος μπορεί να προκύψει από την εξασφάλιση της πραγματικής οικονομικής αυτοτέλειάς του» εννοούσε, όπως δείχνουν τα ίδια τα γεγονότα, ότι θα δημιουργήσει νέους τοπικούς μηχανισμούς που θα επικυρώνουν ειλημμένες αντιλαϊκές αποφάσεις της κυβέρνησης που θα λειτουργούν με το εντέλλεστε.
Ας πάψουν λοιπόν κάποιοι να μιλούν ακόμη για «τομή του Καλλικράτη» και «αναβάθμιση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης».  Οι νέοι Δήμοι θα συμβάλουν καθοριστικά στην υλοποίηση του σχεδιασμού της κυβέρνησης και των συνοδοιπόρων της, σχεδιασμός που στέλνει το λαό στην εξαθλίωση.
Οι αιρετοί που θα αναλάβουν καθήκοντα από 1/1/2011 σύντομα θα κληθούν με αποφάσεις τους να εφαρμόσουν τις κατευθύνσεις για την εφαρμογή του μνημονίου, της βάρβαρης αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής, της φοροεπέλασης κατά των εργαζομένων τις οποίες, η θα τις υπηρετήσουν ή θα σταθούν απέναντι και μαζί με το λαό θα αντισταθούν για να τις ανατρέψουν.   
Η ευθύνη και η επιλογή είναι πλέον προσωπική
για κάθε αιρετό.

Ικαρία, 27 Δεκέμβρη 2010