Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011

Για το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ικαρίας

         Ικαρία 26 Αυγούστου  2011

Τοποθέτηση της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ για το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ικαρίας


 
Κάθε οργανισμός είτε επιχείρησης, είτε υπηρεσίας, υπηρετεί μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Αρχιτέκτονες των κατευθυντήριων γραμμών των οργανισμών μέσα από τον οδηγό προσαρμογής των πρότυπων σχεδίων των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. με τη συμβολή της ΚΕΔΚΕ.  Από όλους αυτούς γίνεται καθαρό ότι στα σχέδια των οργανισμών με βάση τις οδηγίες αποτυπώνεται η φιλοσοφία του «Καλλικράτη», η φιλοσοφία μιας τοπικής διοίκησης ανώνυμης εταιρείας έτσι όπως τη θέλει και η πολιτική της Ε.Ε (σε αυτό το πνεύμα άλλωστε ήταν και η εισήγηση του κυρίου αντιδήμαρχου ). Στα κείμενα του ΥΠ.ΕΣ. αναφέρεται  ότι οι υπηρεσίες πρέπει να «συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και κατ’ επέκταση στην τοπική ανάπτυξη και αναδιανομή του εθνικού πλούτου
Οι οργανισμοί δεν είναι ξεκρέμαστοι αλλά είναι συνάρτηση του ισχύοντος πλαισίου για τις προσλήψεις δηλαδή για τους συμβασιούχους, για τις αποδοχές, (περικοπές), για την αύξηση του ωραρίου εργασίας, τις μετατάξεις και τις «απολύσεις μέσω ΑΣΕΠ.
Να θυμίσουμε ότι στο νόμο για την «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» πέρασε στο άρθρο -59- η υποχρεωτική μετάταξη πλεονάζοντος προσωπικού α βαθμού, όπου εκτός των άλλων με Προεδρικά Διατάγματα θα καθοριστούν οι Δήμοι των οποίων καταργούνται θέσεις, ποιες θέσεις κ.λ.π.              
Το «μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα» επικυρώνει 500 εκατ. ευρώ περικοπές από απολύσεις προσωπικού. Βασικό κριτήριο για την  κατεύθυνση και λειτουργία του κάθε Δήμου, σύμφωνα με τους κυβερνητικούς ιθύνοντες διαχρονικά, άρα και του δικού μας είναι τα τακτικά έσοδα να διέπονται από την σχέση κόστος - όφελος, δηλαδή οι κοινωνικές ανάγκες, οι ανάγκες των δημοτών μας μπαίνουν στην  «Προκρούστεια κλίνη», τι έσοδα έχω και όχι του τι καλύπτω για να ικανοποιώ αυτές τις ανάγκες. Τι σημαίνει αυτό για τον οργανισμό    αναφέρεται στη σελίδα 36 των οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ., «ότι για την επιλογή του κατάλληλου πρότυπου οργανισμού μεγαλύτερη σημασία έχει ο αριθμός του υφιστάμενου προσωπικού παρά ο πληθυσμός
Δηλαδή ο οργανισμός υπακούει στις ανάγκες του προσωπικού και όχι στις ανάγκες του πληθυσμού. Προσαρμόζει δηλαδή τα τακτικά του έσοδα σύμφωνα με το προσωπικό του.
Στην πράξη, αν θα πρέπει να χρηματοδοτήσει αύριο μια Δημοτική Επιχείρηση για να παρέχει κοινωφελές έργο, αυτό θα του το επιτρέψουν ή όχι τα έσοδα σε συνάρτηση με το προσωπικό του. Το ίδιο θα γίνεται με την καθαριότητα, τα σχολεία, τα προνοιακά επιδόματα. Σύμφωνα με το Ν. 3584/2007, παρ. 3, του  άρθρου -10- για κάθε -1- θέση που συστήνει ένας Δήμος πρέπει να έχει εξασφαλίσει την μισθοδοσία -4- θέσεις.
Με βάση την περικοπή των ΚΑΠ, αυτό είναι  αδύνατο, για το 2012, 13, 14 να θυμίσουμε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών ευχαρίστησε την πλειοψηφία της ΚΕΔΚΕ και τους άλλους «πρόθυμους», γιατί δέχτηκαν να περικόψουν 1,4 δισεκατομμύρια ως παρακράτηση, δηλαδή το 30% των εσόδων (ενώ την ιδία στιγμή προβλέπουν 700 εκατ. ευρώ αύξηση εσόδων από τους ίδιους πόρους των Ο.Τ.Α. ).
Ένα χρόνο μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010 δηλαδή του αντιδραστικού «Καλλικράτη» επιβεβαιώνεται πλήρως η θέση μας ότι δεν πρόκειται για απλή συνένωση δήμων αλλά για αλλαγή της τοπικής και περιφερειακής δομής της χώρας με στόχο μεταξύ των άλλων την πλήρη ανατροπή των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων στους νέους Δήμους και τις αιρετές Περιφέρειες.  Αυτόν τον πολιτικό στόχο υπηρετεί ο νέος Ο.Ε.Υ. που προτείνει σήμερα η διοίκηση του Δήμου Ικαρίας.
Συνοψίζοντας σχετικά με τον νέο Ο.Ε.Υ. που προτείνει η διοίκηση του Δήμου και την φιλοσοφία του όπως αποτυπώνεται και στα επιμέρους 27 άρθρα του παρατηρούμε οτι :
·        Οργανώνει το Δήμο όχι με βάση τον πληθυσμό και τις πραγματικές του ανάγκες αλλά με βάση τον αριθμό του υφιστάμενου προσωπικού για να πετύχει τη μείωση του "κόστους εργασίας" και προσαρμόζει το προσωπικό του σύμφωνα με τα τακτικά του έσοδα.
·        Διατηρεί το καθεστώς των προσωποπαγών θέσεων δηλαδή της περιορισμένης μονιμότητας για τους μόνιμους υπαλλήλους ενώ τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) τους τοποθετεί στις λεγόμενες "προσωρινές – προσωποπαγείς θέσεις" οι οποίες καταργούνται όταν κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.  
·        Το προσωπικό συνολικά θα αποτελεί ένα ευέλικτο και συνεχώς μετακινούμενο σύνολο με αύξηση της εκμετάλλευσής του. Η κατανομή του προσωπικού θα καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε Δημάρχου. Αυτό σημαίνει ότι ένα πρόσωπο θα μετακινεί όποιον υπάλληλο θέλει, όπου και όποτε θέλει, δημιουργώντας πλεονάζον προσωπικό σε όποια υπηρεσία θέλει.  
·        Συνεχίζει και επεκτείνει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας αφού προβλέπει πρόσληψη 30 συμβασιούχων, χωρίς μάλιστα να γίνεται συγκεκριμένη ανάλυση σε ποιες υπηρεσίες και τμήματα προβλέπεται να απασχοληθούν.
·        Δημιουργεί Γραφείο υδάτινων πόρων και ιαματικών πηγών χωρίς να του αναθέτει την αρμοδιότητα της λειτουργίας των τριών δημοτικών υδροθεραπευτηρίων  έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους έστω με εποχικό προσωπικό 6μηνης διαρκείας.

Η δική μας πρόταση για το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας κινείται στον αντίποδα αυτής της πολιτικής.

ü  Είμαστε υπέρ ενός οργανισμού που θα κινείται στη φιλοσοφία του να αποδίδεται στην τοπική διοίκηση τουλάχιστον το 10% του κρατικού προϋπολογισμού για να ανταποκριθεί στις διευρυμένες ανάγκες των δημοτών.
ü  Μια φιλοσοφία που θα διεκδικεί την επιστροφή  τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ από τους παρακρατηθέντες πόρους, που θα φορολογεί το μεγάλο κεφάλαιο, όσο καιρό θα υπάρχει.
ü  Διεκδικούμε  ένα οργανισμό που θα καλύπτει τις ανάγκες των δημοτών σε υπηρεσίες καθαριότητας, ύδρευσης, παιδείας, υγείας, πρόνοιας, όχι με κριτήριο  του τι μας δίνουν οι μνημονιακές κυβερνήσεις και οι σύμμαχοι τους, αλλά του τι χρειάζεται αυτός ο κόσμος. Έτσι ώστε να μη γίνει καμία ανάθεση – εκχώρηση υποδομής ή υπηρεσίας στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα.  
ü  Ένα οργανισμό με μόνιμο προσωπικό, με σταθερές εργασιακές σχέσεις, με πλήρη κάλυψη μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων που θα καλύπτει όλους τους τομείς με βάση και τον  πληθυσμό και τις διευρυμένες ανάγκες του.
ü  Έναν ενιαίο οργανισμό που θα εντάσσει στις οργανωμένες υπηρεσίες του Δήμου όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).

Με δεδομένο ότι αυτά δεν προβλέπονται στην πρόταση της  διοίκησης του Δήμου Ικαρίας  καταψηφίζουμε τον προτεινόμενο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.