Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

Για το σχέδιο κατασκευής αιολικού πάρκου στην Ικαρία

Ικαρία, 27 Ιουλίου  2011

Κατάθεση πρότασης συζητήσεως θέματος
στην επόμενη συνεδρίαση  του δημοτικού συμβουλίου

            Κύριε Δήμαρχε / Κυρία πρόεδρος               
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Δ.Σ

Έχοντας υπόψη την κατάσταση που  διαμορφώνεται  μετά την αδειοδότηση από την ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) της εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., (συμφερόντων του ομίλου Μυτιληναίου) για εγκατάσταση αιολικού σταθμού με συνολική ισχύ 330 MW στην Ικαρία,
Πιστεύουμε πως πρέπει να προχωρήσουμε σε άμεση σύγκληση του Δημοτικού συμβουλίου με αυτό το θέμα και αποστολή πρόσκλησης για να συμμετάσχουν στη συζήτηση, σε όλους τους  φορείς (Συνδικαλιστικούς –σύλλογοι του νησιού), έτσι ώστε όλοι να τοποθετηθούν επισήμως και να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συσπείρωση φορέων, στην αντιμετώπιση αυτής της  επίθεσης επιχειρηματικών συμφερόντων στην Ικαρία και το φυσικό της περιβάλλον.  
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 877/11 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, χορηγήθηκε στις 15/7/2011 άδεια κατασκευής αιολικού πάρκου, το οποίο θα αποτελείται από 110 ανεμογεννήτριες μαμούθ με διάμετρο ρότορα στα 90 μέτρα σύμφωνα με την απόφαση. Η άδεια προβλέπεται να έχει ισχύ για 25 χρόνια με επιπλέον πρόβλεψη ανανέωσής της μέχρι ίσο χρόνο.
Μελετώντας τις τοποθεσίες που προβλέπεται να εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες εύκολα καταλαβαίνει κανείς (ειδικά ο ντόπιος) ότι η εγκατάσταση επεκτείνεται σχεδόν σε ολόκληρη την κορυφογραμμή του νησιού, αν αναλογιστούμε και την απαιτούμενη απόσταση που θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους. Μέσα στις τοποθεσίες είναι και το περίφημο δάσος του «Ράντη», με ότι αυτό συνεπάγεται για την προστασία του (π.χ διανοίξεις δρόμων…)
Σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  τα παραγόμενα φορτία θα μεταφέρονται στην ηπειρωτική χώρα (ενδεχομένως και στην Τουρκία) μέσω ποντισμένου καλωδίου υψηλής τάσης (στην άδεια προβλέπεται σαφώς η  διασύνδεση με  σύστημα υψηλής τάσης).
Για να καταλάβει κανείς το τιτάνιο μέγεθος της προβλεπόμενης παραγόμενης ισχύος που κάνει λόγο για 330 MW, αρκεί να αναλογιστεί ότι η Ικαρία σήμερα έχει εγκατεστημένη ισχύ 12,5 MW (από θερμοηλεκτρικό σταθμό), 600 KW από ανεμογεννήτρια ιδιώτη καθώς και ότι είναι σε εξέλιξη η κατασκευή Υβριδικού πάρκου στη δυτική Ικαρία (Πέζι - Προεσπέρα-Κάτω Προεσπέρα), το οποίο θα αποτελείται από ένα Αιολικό Πάρκο ισχύος 2,4 MW και 3 Υδροστροβίλους συνολικής ισχύος 3,1 MW, καθώς και έναν ανεξάρτητο μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1 MW (σύνολο εγκατεστημένης ισχύς υβριδικού: 6,5 MW).
Όλα αυτά όταν η μέγιστη προβλεπόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για την Ικαρία προβλέπεται στα 9 MW για κάποιες μέρες του Αυγούστου…
Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία οδηγούμαστε στα εξής συμπεράσματα:
1.      Ολόκληρη η κορυφογραμμή των βουνών  της Ικαρίας θα μετατραπεί σε  ένα απέραντο αιολικό πάρκο, με καταστροφικές συνέπειες στην χλωρίδα-πανίδα του νησιού, και μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές αλλοιώσεις (υπάρχουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά παραδείγματα στην Εύβοια)
2.      Θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία των Α/Γ (πάσης φύσεως καρκινικοί νόσοι) καθώς και σημαντική όχληση από τον παραγόμενο θόρυβο τους.
3.      Κανένα οικονομικό όφελος δεν προβλέπεται για τους κατοίκους του νησιού και την τσέπη του καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας  στην ούτως ή άλλως ολοένα αυξανόμενη τιμή της κιλοβατώρας.
4.      Τέλος για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνεται η θέση μας περί εκχώρησης της ενέργειας  και του «αγαθού» του ηλεκτρικού ρεύματος  σε επιχειρηματικούς ομίλους και ιδιωτικές εταιρείες εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων και αναγκών, εις βάρος της δημόσιας περιουσίας.

Καλούμε :
Τον Δήμο  Ικαρίας να προχωρήσει σε άμεση σύγκληση του Δημοτικού συμβουλίου με αυτό το θέμα και αποστολή πρόσκλησης για να συμμετέχουν σε όλους τους  φορείς (Συνδικαλιστικούς – συλλόγων του νησιού κλπ ), έτσι ώστε όλοι να τοποθετηθούν επισήμως και να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συσπείρωση φορέων, στην αντιμετώπιση αυτής της  επίθεσης επιχειρηματικών συμφερόντων στην Ικαρία και το φυσικό της περιβάλλον.  
Μόνο έτσι πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν όλες οι παρατάξεις να τοποθετηθούν επισήμως και να συνδιαμορφώσουν την θέση του Δημοτικού συμβουλίου Ικαρίας, για αυτή την σοβαρότατη υπόθεση.

Απαιτούμε:
Την μη εκχώρηση (με οποιονδήποτε τρόπο) δημοτικών εκτάσεων  για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού 330mw πάνω από τα κεφάλια μας.
Σε καμία περίπτωση  δε συναινούμε στην υποθήκευση των ζωών των δικών μας και των παιδιών μας.