Δευτέρα 2 Μαΐου 2011

ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Τιμή στους εκτελεσμένους Ικαριώτες κομμουνιστές στην Καισαριανή

Άγιος Κήρυκος

Άγιος Κήρυκος

Άγιος Κήρυκος