Δευτέρα 11 Απριλίου 2011

Προϋπολογισμός Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

 Βάναυσα αντιλαϊκός και χωρίς κανένα
αναπτυξιακό ίχνος
Ψηφίστηκε τελικά την περασμένη Τρίτη ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το οικονομικό έτος 2011.   
Της ψήφισης του προϋπολογισμού, που έγινε το βράδυ της Τρίτης, 29  Μαρτίου 2011, προηγήθηκε η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  (πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας), για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. 
Από αυτό το γεγονός και μόνο αντιλαμβάνεται κανείς τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, ως κυρίαρχο όργανο που αποφασίζει για τα θέματα ανάπτυξης της περιοχής μας παίρνοντας μάλιστα υπόψη ότι τα μέλη του Περιφ. Συμβουλίου πήραν τον προϋπολογισμό την παραμονή της συζήτησης και ψήφισής του, με αποτέλεσμα να μην έχουν τον στοιχειώδη χρόνο για την μελέτη του.   
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» στην τοποθέτηση της  διαμαρτυρήθηκε για την απαράδεκτη και αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση και τις ασφυκτικές προθεσμίες ψήφισης του και  επικέντρωσε την προσοχή της  σε θέματα ουσίας:    
            Υπογράμμισε το γεγονός ότι  ο προϋπολογισμός  προωθεί και υλοποιεί τις αντιλαϊκές,  σε όφελος του κεφαλαίου αναδιαρθρώσεις του προγράμματος «Καλλικράτης»   πιο συγκεκριμένα :
¨      Προωθεί την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης  σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων (ιδιωτικοποιήσεις, αλλαγή χρήσης γης, «πράσινη» ανάπτυξη ) κλπ..  
¨      Προωθεί τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις σε τομείς όπως εργασιακές σχέσεις, υγεία, παιδεία, πρόνοια
¨      Αυξάνει την επιχειρησιακή ικανότητα της τοπικής και ιδιαίτερα της περιφερειακής διοίκησης  με συνεργασίες με μονοπωλιακούς ομίλους που θα αναλαμβάνουν δημόσια έργα υποδομείς σε τομείς όπως ενάργεια, μεταφορές, απορρίμματα κλπ    
Σημείωσε ότι η μεταφορά στους Δήμους και στις Περιφέρεις κρατικών αρμοδιοτήτων συνδέεται με τη λεγόμενη «λειτουργική και οικονομική αυτοδυναμία» δηλαδή τον δραστικό περιορισμό της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό με νέες δυσβάστακτες επιβαρύνσεις για τα λαϊκά στρώματα. Κατάγγειλε ότι ο προϋπολογισμός είναι  δραστικά συρρικνωμένος, σε σχέση με  το άθροισμα των προϋπολογισμών των τριών πρώην  Νομαρχιών της περιφέρειας. 
Έτσι ενώ ο προϋπολογισμός του 2011 προβλέπει 45.οοο.οοο ευρώ , το άθροισμα των τριών Νομαρχιών για το 2010 ήταν 88.000.000. και το 2009 90.000.000 !!!!!    
Ταυτόχρονα είναι  και  εξωπραγματικός  αφού  σ’ αυτόν δεν είναι εγγεγραμμένες όλες οι υποχρεώσεις των καταργημένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Λέσβου, Χίου και Σάμου παρά τη σαφή υποχρέωση  που προβλέπεται ακόμα και   από τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 269 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).   Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι πιστώσεις για τη μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις οποίες πρέπει να αντιμετωπισθούν όλες οι οφειλές των παρελθόντων ετών και να πληρωθούν και οι νέες δαπάνες του 2011 για τον ίδιο σκοπό. Ειδικότερα προβλέπεται:
¨      Για το Νομό Λέσβου 2.158.884 ευρώ από τις οποίες 523.140 για το 2011.  -      Για το Νομό Χίου 676.640  (ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχει οφειλή από το παρελθόν που υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο!!!!!).   
¨      Για το Νομό Σάμου 1.203.368,40(κατά πολύ χαμηλότερο από τα ήδη οφειλόμενα) από τις οποίες 0 για το 2011 .
Το θέμα αυτό και με αφορμή τα οξυμμένα προβλήματα, είχε συζητηθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις του   Περιφερειακού Συμβουλίου με πρωτοβουλία της «Λαϊκής Συσπείρωσης». Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν για τις οφειλές των προηγούμενων ετών (2009, 2010) δεν αποτυπώνονται το σύνολο τους στο προϋπολογισμό 2011.     
Επί της ουσίας ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δεν έχει κανένα ίχνος ανάπτυξης, δεν προβλέπει κανένα νέο έργο.
Από τα 45 εκατομμύρια ευρώ που έχει στο σκέλος των εξόδων, τα 25 εκατομμύρια προορίζονται για την πληρωμή ενός μέρους των προηγούμενων οφειλών (έργων, μελετών, δράσεων, υπηρεσιών κ.λπ.) των καταργηθήσων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Λέσβου, Χίου και Σάμου. Περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ αφορούν δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, που σήμερα υπηρετεί, καθώς και εκείνου που θα προσληφθεί εποχιακά (π.χ. δακοκτονία) και 8 εκατομμύρια ευρώ αφορούν λειτουργικές δαπάνες (π.χ. μισθώματα, ΔΕΚΟ, καθαριότητα, αποζημιώσεις περιφερειακών συμβούλων, μετακινήσεις κλπ.). Ακόμα  και έργα που ήταν σε εξέλιξη και η πληρωμή τους προβλεπόταν από ιδίους πόρους δεν έχουν συμπεριληφθεί.   
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε το τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης (ΕΠΔ) (το παλιό τεχνικό πρόγραμμα), που προβλέπει ο νόμος και το οποίο πρέπει να έχει προηγηθεί του προϋπολογισμού.  Κανένα νέο αναπτυξιακό-επενδυτικό πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνεται στο νέο προϋπολογισμό.   
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το κεφάλαιο των επενδύσεων εκτελούμενων έργων, μέσω προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, που για το Νομό της Λέσβου το 2010 ήταν 2.600.232,00 ευρώ, για το 2011 προβλέπονται πιστώσεις 1.238.478,00 ευρώ.   
Η ίδια κατάσταση επικρατεί και για το κεφάλαιο των επενδύσεων εκτελούμενων έργων μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών που για το Νομό της Λέσβου το ποσό ήταν 853.439,00 ευρώ ενώ για το 2011 είναι 77.536,00 ευρώ. Οι επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ. για το Νομό της Λέσβου το 2010 ήταν 7.242.947,00 ευρώ και το 2011 προβλέπεται να είναι 4.493.618,00 ευρώ. Δραματική είναι και η μείωση των δαπανών για την υγεία.
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» σε έναν τέτοιο αντιλαϊκό, σε πλήρη αντίθεση με τα συμφέροντα του λαού του Βορείου  Αιγαίου, προϋπολογισμό, φυσικό ήταν  να τον καταγγείλει και να τον καταψηφίσει.
Την ίδια στιγμή κάλεσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου να υιοθετήσει ψήφισμα έντονης καταγγελίας αυτής της εξοργιστικής μεταχείρισης των ακριτικών νησιών μας και να καλέσει  τους κατοίκους τους σε αγωνιστική κινητοποίηση διεκδικώντας  μια άλλη μεταχείριση, ανάλογη με τις αυξημένες ανάγκες τους. Σημείωσε ότι η Λαϊκή Συσπείρωση  είναι κατηγορηματικά αντίθετη στην παραπέρα επιβάρυνση των εργαζομένων για την ικανοποίηση αναγκών για τις οποίες πλήρωσε και πληρώνει όλο και μεγαλύτερους άμεσους και έμμεσους φόρους. Καυτηρίασε τη λογική της πλειοψηφίας, δηλαδή της παράταξης του κ. Νάσου Γιακαλή, ότι  « θα θέλαμε αναπτυξιακό προϋπολογισμό αλλά τι να κάνουμε αφού πρέπει να τον ψηφίσουμε για να λειτουργήσουμε», που  σταματάει σ’ αυτή τη ρητορική και  είναι εντελώς παραπλανητική και υποδηλώνει σαφέστατα την απόφασή της να μη διεκδικήσει ούτε τα στοιχειώδη ,  για να μη φέρει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την οποία έχει πλήρη ταύτιση και στηρίζει.
Τα ίδια ισχύουν και για την παράταξη του κ. Βογιατζή που παρά τις ορισμένες επιφανειακές μικροκριτικές , ψήφισε τον «προϋπολογισμό».
Ο λαός επιβάλλεται να βγάλει τα συμπεράσματά του . Ας  γυρίσει λίγους μήνες πίσω (Οκτώβρης 2010) και ας ξαναδιαβάσει το προεκλογικό πρόγραμμα του κ. Νάσου Γιακαλή  και του κ. Βογιατζή  και πολύ εύκολα θα διαπιστώσει το μέγεθος της κοροϊδίας και της υποκρισίας. 
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» θα ακολουθήσει το δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης. Το δρόμο που όλα τα προηγούμενα χρόνια ακολούθησαν σε επίπεδο Νομών και των Δήμων οι παρατάξεις της Νομαρχιακής Αγωνιστικής Συνεργασίας (ΝΑΣ) μαζί με τις Αγωνιστικές Δημοτικές παρατάξεις . 

4/4/2011
το Γραφείο Τύπου της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»