Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Για τον προϋπολογισμό του 2014 Ικαρία, 26 Νοεμβρίου  2013


Τοποθέτηση  Λαϊκής  Συσπείρωσης  στην Οικονομική Επιτροπή για  Προϋπολογισμό του 2014


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Ο.Ε
Το σχέδιο προϋπολογισμού που συζητάμε σήμερα χαρακτηρίζεται από το παραπέρα ψαλίδισμα των κρατικών δαπανών που αφορούν στην κάλυψη στοιχειωδών κοινωνικών αναγκών και εκφράζεται με δραματικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα της λαϊκής οικογένειας και από την χρηματοδότηση της Τοπικής Διοίκησης (περιφέρειες- δήμοι) που βαίνει συνεχώς μειούμενη.
Πέρα όμως από αυτό, θέλουμε για μια ακόμα φορά να πούμε ότι όσον αφορά την σημασία της συζήτησης του προϋπολογισμού, η στάση σας δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο σε εμάς αλλά σε κάθε δημοτικό σύμβουλο που θα ήθελε να ασχοληθεί κάπως με αυτή την συζήτηση. Σήμερα για μια ακόμα φορά δεν δίνετε στους δημοτικούς συμβούλους την εισήγηση σας στην οποία αναφέρεται το σκεπτικό με το οποίο συντάσσεται ο προϋπολογισμός  ώστε να την μελετήσουμε και να τοποθετηθούμε πιο συγκεκριμένα. Με βάση αυτή την αναμφισβήτητη πραγματικότητα, θα τοποθετηθούμε σήμερα πολύ συνοπτικά επιφυλασσόμενοι για αναλυτικότερη τοποθέτηση στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου.
Αγαπητοί συνάδελφοι και πάλι μπροστά μας έχουμε έναν προϋπολογισμό κατ’ εικόνα και ομοίωση της αντιλαϊκής πολιτικής της συγκυβέρνησης  ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και των εντολών της τρόικας.  Μετά από τόσες συνεδριάσεις και την αρνητική εμπειρία τριών χρονών,  θα περίμενε κάποιος να αρθρώσετε δυο λέξεις καταγγελίας αυτής της πολιτικής μιζέριας και φτώχειας, να κάνετε έστω και κάποια κίνηση διαμαρτυρίας ενάντια σ’ αυτούς που μας καταδικάζουν στην εξαθλίωση και σε ουσιαστική υπολειτουργία του Δήμου. Δυστυχώς όμως δεν μπορείτε να απόσχετε από αυτό που εκφράζετε πολιτικά  και ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, δηλαδή να λειτουργείτε ως ιμάντες μεταφοράς της αντιλαϊκής πολιτικής ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.  Σήμερα αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, γιατί ο προϋπολογισμός του 2014 καταρτίστηκε πλέον και επίσημα με Οικονομικό και πολιτικό εισηγητή, το λεγόμενο «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ» και μπαίνει ένα ζήτημα για όσους υποστηρίζουν ότι ανήκουν στο  «αντιμνημονιακό μέτωπο», πώς δέχονται να τους υποδεικνύουν όχι μόνο την κατάρτιση του προϋπολογισμού, αλλά και το πώς και πόσα θα περικοπούν, στερώντας του βασικούς πόρους από τον Ικαριώτικο λαό.
Αυτές οι κατευθύνσεις δόθηκαν από την κυβέρνηση από πολύ νωρίς. Στις 31/7/2013  οι υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών υπέγραψαν κοινή απόφαση τιτλοφορούμενη ως «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων έτους 2014» και μια σειρά δημοτικές αρχές, όπως η δική μας, την ακολούθησαν σαν ...ευαγγέλιο. 
  Οι κυβερνώντες όρισαν ένα καθ' όλα σφιχτό πλαίσιο, ξεκαθαρίζοντας ότι    «Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης».
Εδώ εισβάλλει κυριολεκτικά το διαβόητο «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», που παρακολουθεί στενά, την εκτέλεση των καταρτισμένων προϋπολογισμών των δήμων, το αν παραμένουν ταυτισμένοι με τους στόχους της περιλάλητης «δημοσιονομικής πειθαρχίας». Το «Παρατηρητήριο» προβλέπει (μετά πάροδο τριμήνου κι εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις) να μπαίνει ο δήμος σε «πρόγραμμα υγειονομικής εξυγίανσης», με συνέπειες τον περιορισμό των δαπανών μόνο για τη μισθοδοσία, υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού και αύξηση ιδίων εσόδων (τέλη, τοπικοί φόροι).
Το εμφανιζόμενο οικονομικό έλλειμμα των δήμων (που στην πραγματικότητα οφείλεται στην ελλιπή κρατική χρηματοδότηση) θα ισοσκελίζεται με δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δανεισμός που θα επιβαρύνει συνολικά τους εργαζόμενους, το λαό κάθε δήμου.  Άλλωστε και με βάση το Ν.3852/2010 («Καλλικράτης») η κυβέρνηση  αναπέμπει προϋπολογισμούς πίσω στο δημοτικό συμβούλιο αν δεν εφαρμόζονται όσα ορίζει η κυβέρνηση.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η υπουργική απόφαση του Ιούλη ξεκαθαρίζει ότι οι δήμοι είναι «φορείς της γενικής κυβέρνησης», κάνοντας άλλη μια φορά σκόνη όσα παραμύθια λέγονται περί αυτοδιοίκησης και αυτοτέλειας. Παρακάτω τονίζεται στην απόφαση ότι χρειάζεται ιδιαίτερα η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.  Ποιες  δαπάνες;
«Οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, κοκ.) πρέπει να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες, κινούμενες στα υπό του νόμου προβλεπόμενα όρια και υπό τον περιορισμό της δυνατότητας χρηματοδότησης αυτών από τις αναμενόμενες εισπράξεις του δήμου».
Για την ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, η κυβέρνηση ξεκαθάριζε ότι το «περιεχόμενό» του «προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησής του». Άρα, αν δεν εξασφαλίζονται κονδύλια (π.χ. με τέλη, φόρους ή συμπράξεις) πετσοκόβονται έργα ακόμα κι αν είναι βασικής ανάγκης για το λαό, π.χ. αντιπλημμυρικά.
Επιπλέον, η απόφαση επέβαλλε οι δήμοι να προϋπολογίσουν άλλη μια μείωση, 1,9%, στους χορηγούμενους κρατικούς πόρους για τα λειτουργικά τους έξοδα.  Για δε τη ΣΑΤΑ  που είναι το 1/3 της κρατικής επιχορήγησης προς τους δήμους,  ορίζει ότι το 2014 θα επέλθει μείωση 53%! Κι αυτό όταν σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, το 2013 σημειώθηκε ήδη μείωση 58%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η  υποχρηματοδότηση των Δήμων και των Περιφερειών, όπως καταγράφεται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2014, όχι μόνο εντάσσεται πλήρως στο υπό διαμόρφωση «πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017», αλλά αποτελεί βασικό κρατικό εργαλείο για την προώθηση των αναδιαρθρώσεων στο Δημόσιο (για μας αντιδραστικών αλλαγών), μέρος των οποίων αποτελούν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά την ορθότητα της εκτίμησης του ΚΚΕ, ότι η Τοπική Διοίκηση, ως αναπόσπαστο κρατικό όργανο του Αστικού κράτους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, έχει αποστολή την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, τις απολύσεις των εργαζομένων, την εμπορευματοποίηση υπηρεσιών και έργων, προς όφελος της επιχειρηματικής δράσης των μονοπωλιακών ομίλων, σε βάρος της εργατικής, λαϊκής οικογένειας, ιδιαίτερα των νέων ζευγαριών.
Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται και εξειδικεύεται σε βάρος του λαού από την συντριπτική πλειοψηφία των αιρετών, είτε με κομματική στήριξη, είτε ως «ανεξάρτητοι, είτε ως αντικαλλικρατικοί».  Ένα βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι αν τα περάσατε όλα αυτά κατά γράμμα μέσα στον Προϋπολογισμό; Βεβαίως και τα περάσατε! Φυσικά το επιχείρημα σας το γνωρίζουμε. «Εμείς έχουμε θέση ευθύνης, τα πράγματα είναι ψυχρά λογιστικά, δεν υπάρχουν λεφτά, τα λόγια είναι εύκολα, ελάτε εσείς να αναλάβετε κλπ». Επειδή όμως η λογιστική έχει δύο όψεις, αυτή του συστήματος και της υποταγής του  και αυτής που αποκαλύπτει τις ταξικές πολιτικές , που αποκαλύπτει τους μύθους του δεν υπάρχουν λεφτά, ας δούμε ορισμένα στοιχεία. Την ίδια ώρα που  οι θεσμοθετημένοι πόροι προς τους Δήμους κατακρημνίζονται συνεχώς (το 2014 οι Κ.Α.Π. μειώνονται κατά 50εκ. ευρώ και η Σ.Α.Τ.Α κατά 110εκ. ευρώ, σύνολο -160εκ. ευρώ), το 21,3% του ετήσιου φόρου εισοδήματος, το 12% των εισπράξεων ΦΠΑ. και το 50% του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (που είναι θεσμοθετημένοι πόροι για τους Δήμους) διαμορφώνουν εκατομμύρια ευρώ έσοδα που παρακρατούνται από το κράτος για να τροφοδοτήσουν την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου. Αυτό για όσους  μιλάνε για αυτοτέλεια… Αλλά ας δούμε κι άλλα στοιχεία….. Το σύνολο των φορολογικών εσόδων του κράτους κατά την περίοδο 2004 - 2013, φορολογικά έσοδα που προήλθαν κατά κύριο λόγο από τη φορολογία των ασθενέστερων, ανέρχεται στα 467,4 δισ. ευρώ! Πλησιάζει, δηλαδή, το μισό τρισεκατομμύριο ευρώ! Όλα αυτά τα λεφτά από τη φορολογία, τα οποία ξεπερνούν 2,5 ολόκληρα ΑΕΠ της χώρας, πού πήγαν; Τα είδε κανείς να «επιστρέφουν» κατ' ελάχιστο στα κοινωνικά στρώματα; 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για μια ακόμα  φορά για όλα αυτά δεν αισθάνεστε την ανάγκη να πείτε  κουβέντα . Για όλα αυτά και επειδή για μας ο προϋπολογισμός δεν είναι μόνο λογιστική κατάσταση και περιγραφή έργων αλλά ο καθρέφτης της πολιτικής που εφαρμόζεται σε όλο το οικοδόμημα από την κεντρική εξουσία μέχρι και το Δήμο μας,   ως Λαϊκή Συσπείρωση, καταψηφίζουμε το σχέδιο προϋπολογισμού και θα επανέλθουμε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου.

Για την «Λαϊκή Συσπείρωση» Ικαρίας
Νικόλαος   Λαρδάς