Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Προτάσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης Ικαρίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο

 Ικαρία, 28 Μαρτίου 2011

 
Κατάθεση πρότασης συζητήσεως θέματος  στην επόμενη συνεδρίαση  του δημοτικού συμβουλίου

Κύριε Δήμαρχε / Κυρία πρόεδρος
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Έχοντας υπόψη την συζήτηση στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο  (28 Φεβρουαρίου 2011) σχετικά με την πορεία σύνταξης του προϋπολογισμού του δήμου Ικαρίας για το τρέχον οικονομικό έτος.
Σας καλούμε να ενημερώσετε δημοτικό συμβούλιο σχετικά με  την πορεία σύνταξης του προϋπολογισμού, τα οικονομικά στοιχεία με βάση τα οποία θα συνταχθεί, και το χρονοδιάγραμμα συζήτησης στην οικονομική επιτροπή και το δημοτικό συμβούλιο.              
Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να γίνει στην ερχομένη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, κρίνουμε απαραίτητη την ενημέρωση του σώματος για τα οικονομικά δεδομένα που παραλάβατε από της απερχόμενες διοικήσεις των δήμων, έτσι ώστε να μπει ένα οριστικό τέλος στην συνεχιζόμενη φιλολογία που αναπτύσσεται από αρκετούς συμπατριώτες για αυτό το θέμα.
Σε αυτή την ενημέρωση θεωρούμε αναγκαία την πρόσκληση και παρουσία των υπαλλήλων που χειριζόταν τα οικονομικά των δήμων και της ελέγκτριας εσόδων της ταμειακής υπηρεσίας, η οποία έχει σαφή εικόνα για όλους τους δήμους της ενότητας Ικαρίας και φούρνων.
Σχετικά με το τελευταίο ζήτημα σας γνωρίζουμε ότι προτιθέμεθα εάν αυτό δεν γίνει από εσάς, να κάνουμε χρήση του άρθρου 67, παράγραφος 2 του νόμου 3852/10.

  Οι   Δημοτικοί Σύμβουλοι της 
ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Σταμούλος Στυλιανός του Ζαχαρία
Καρούτσος Φανούριος του Θεόδωρου
Τέσκος Σπύρος του Γεωργίου
Λαρδάς Νικόλαος του Κωνσταντίνου
Τσακαλιας Γεώργιος του Αργυρίου
Κουντούπης Στυλιανός του Αθανασίου
Κόχιλας Ξενοφών του Ξενοφώντος