Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

Για την 7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 Ικαρία, 14 Απριλίου 2014

Ανακοίνωση  για την 7η Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου
    
Κατά  την διάρκεια της 7ης  συνεδρίασης του Δ.Σ του δήμου Ικαρίας στις 11/4/14 οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» υποστήριξαν τα εξής:

  1. Σχετικά με την πρόταση του Ινστιτούτου για την μακροζωία: Οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» υποστήριξαν ότι αν και η πρόταση έχει ενδιαφέρον για την Ικαρία, σε μια εποχή που η φροντίδα υγείας στα νησιά μας υποβαθμίζεται συνεχώς (έλλειψη γιατρών, προσωπικού και μέσων), όταν η ζωή μας κινδυνεύει καθημερινά από τις πολιτικές υγείας, που υλοποιούν οι κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η παραχώρηση μιας δημοτικής έκτασης που αγοράστηκε πριν από χρόνια από τον δήμο Ευδήλου για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της σχολικής στέγης της περιοχής, προβλήματα που μέχρι σήμερα δεν έχουν εκλείψει σε ότι αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που δεν συνοδεύεται η εισήγηση της πλειοψηφίας από την σύμφωνη  γνώμη της Τοπικής κοινότητας του Ευδήλου. 
  2.   Σχετικά με τον κανονισμό διαχείρισης των δημοτικών βοσκοτόπων:  Η «Λαϊκή Συσπείρωση» τόνισε ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι για μια ακόμα φορά  αντιμετωπίζουν το πρόβλημα  να πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα σοβαρό θέμα χωρίς να έχουν το σωστό εισηγητικό κείμενο, αφού αυτό που παρουσιάστηκε στην συνεδρίαση έχει τροποποιήσεις που δεν δόθηκαν στους δημοτικούς  σύμβουλους. Σχετικά με την ουσία του θέματος, αφού τοποθετήθηκαν  σχετικά με την διαδικασία της συζήτησης, επισήμαναν ότι το ζήτημα των δημοτικών βοσκότοπων και της υπερβόσκησης δεν είναι ξεκομμένο από το πρόβλημα της κτηνοτροφίας στην Ικαρία συνολικά. Άρα θα πρέπει να τοποθετηθεί το δημοτικό συμβούλιο ως προς το τι πιστεύει τι διεκδικεί και τη επιδιώκει συνολικά, και όχι μόνο για ένα επιμέρους θέμα όπως η διαδικασίες εκμίσθωσης το δημοτικών βοσκότοπων. Από αυτή την άποψη οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» διαφώνησαν  με την λογική της εισήγησης της πλειοψηφίας, γιατί έχει καθαρά διαχειριστικό χαρακτήρα, είναι δε σε πλήρη αρμονία με τους κανονισμούς της ΕΕ, τους στόχους της ΚΑΠ 2014-2020, και αποσκοπεί στην εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία. Αλλά δεν απαντά στο κύριο: Τι κτηνοτροφία πρέπει να αποκτήσουμε για να έχουμε, επαρκές σε ποσότητα κτηνοτροφικό προϊόν (γαλακτοκομικά, κρέας κλπ), καλής ποιότητας, προσιτό στην τιμή, από την μια και εξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος για τις κτηνοτροφικές οικογένειες, από την άλλη.  Δεν αναδεικνύει τις ευθύνες  της ΕΕ και των Κυβερνήσεων, που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση.   
Ειδικότερα για το σχέδιο κανονισμού λειτουργιάς των δημοτικών βοσκότοπων, έκαναν τις εξής ουσιαστικές παρατηρήσεις:
  • Ο συγκεκριμένος κανονισμός αφορά περιοχές με ποιμενόμενη κτηνοτροφία και δεν  καθορίζει τον χαρακτήρα της κτηνοτροφίας που επιθυμούμε η επιδιώκουμε  να έχουμε στο νησί μας. 
  •  Δεν λαμβάνει υπόψη την παλιότερη απόφαση  εξαίρεσης  των εκτάσεων της Τ.Κ.  Χρυσοστόμου, για την όποια όχι μόνο  δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι που οδήγησαν το Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτή την απόφαση, αλλά ενδεχομένως χρειάζεται να επεκταθεί και  σε μέρος των εκτάσεων στην Τ.Κ. Περδικιού. 
  • Δεν διευκρινίζεται από πού προκύπτει το μέγεθος των στρεμμάτων (86.000)  που παρουσιάζει το σχέδιο του κανονισμού στο Άρθρο 3, από την στιγμή που η μοναδική μελέτη  βοσκοικανότητας που έγινε τα προηγούμενα χρόνια δεν τεκμηριώθηκε  στην συνέχεια με μελέτη εφαρμογής 
  • Υπάρχει  αντίφαση ανάμεσα σε όσα ορίζει το Άρθρο 4 σχετικά με την  οριοθέτηση  και  την διαχείριση  των  βοσκοτόπων που πρέπει  να  γίνεται σύμφωνα  µε  τις  ρυθμίσεις του  ΣΧΟΟΑΠ.  Άρα για μια ακόμα φορά αναδεικνύεται το θέμα της αναθεώρησης του ΣΧΟΟΑΠ. 
  •  Σχετικά με τα όσα ορίζει ο κανονισμός στο Άρθρο 9, το ζήτημα της αυθαίρετης βόσκησης περιγράφει όσους κτηνοτρόφους μεταφέρουν τα ζώα τους σε άλλο βοσκότοπο από αυτόν που έχει προσδιοριστεί. Άρα το θέμα της αποίμενης κτηνοτροφίας δεν βρίσκει απάντηση στις πρόνοιες του κανονισμού. 
  • Δεν διευκρινίζει ο κανονισμός  την τύχη όσων ζώων εξαιρεθούν από τις διατάξεις του Άρθρου 6 (κάθε κτηνοτροφική οικογένεια δεν δύναται να είναι  μεγαλύτερη των εκατό πενήντα μικρών και των δέκα πέντε μεγάλων ζώων). 
  •  Δεν διευκρινίζει ο κανονισμός με ποια στοιχεία υπολογίζει τα επιδοτούμενα αιγοπρόβατα. Στην Ικαρία τα επιδοτούμενα αιγοπρόβατα με βάση τα στοιχεία του 2009 στο πρόγραμμα επιδότησης ήταν 28.629,  σήμερα πόσα είναι;; 
  • Ο κανονισμός που προτείνεται είναι πρακτικά ανεφάρμοστος. Αφού δεν προβλέπει ποιος ελεγκτικός μηχανισμός θα τον εφαρμόσει. Παράλληλα οι διατάξεις του Άρθρου 17, δημιουργούν ένα σοβαρό κόστος που θεωρητικά αναλαμβάνει μόνο  δήμος, που δεν διευκρινίζεται από πού θα καλυφτεί. Τέλος δεν αναφέρεται πουθενά  η ευθύνη και  ο ρόλος των  άλλων υπηρεσιών.

Με βάση όσα αναφέρθηκαν, οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» τοποθετήθηκαν ψηφίζοντας παρών στο σχέδιο κανονισμού λειτουργιάς των δημοτικών βοσκότοπων. Τέλος για μια ακόμα  φορά   η Λαϊκή Συσπείρωση κατέθεσε την συνολική της θέση για τον χαρακτήρα της κτηνοτροφίας που θέλουμε, η τουλάχιστον αυτόν που θα έπρεπε κατά την γνώμη μας να διεκδικούμε συνολικά. Πρόταση που έχουμε καταθέσει αρκετές φορές (Αποφάσεις Δ.Σ 2005-2008-Υπομηνμα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Γεωργίας το 2009-δημοσιευματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο 2005-10).
Σε ότι αφορά την ανακοίνωση του κύριου δήμαρχου που αναφέρετε σε «Ψέματα και Αλήθειες»,  σας κοινοποιούμε το σύνολο των τοποθετήσεων μας για να βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματα σας, σχετικά με το ποιοι ασκούν «μηδενιστική και στείρα αντιπολίτευση» οδηγώντας το δημοτικό συμβούλιο σε «αφοριστικό και εντελώς ανεύθυνο τρόπου λειτουργίας». Για όσα αναφέρει η ανακοίνωση του δήμαρχου θα επανέλθουμε, όμως από σήμερα θέλουμε να επισημάνουμε ότι  ο κύριος δήμαρχος επέλεξε για μια ακόμα φορά στην έναρξη της προεκλογικής περιόδου, να αναδείξει σε κύριο αντίπαλο του για ότι δεν έχει κάνει η δημοτική αρχή αυτά τα τέσσερα χρόνια, τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, τους κομμουνιστές και όσους συνεργάζονται μαζί τους.
Καλούμε τους Ικαριώτες και τις Ικαριώτισσες να βγάλουν τα συμπεράσματα τους και από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αλλά και από τη στάση και τις επιλογές της δημοτικής πλειοψηφίας και των δυνάμεων που τη στηρίζουν ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΔΗΜΑΡ, ΛΑΟΣ, και πάνω απ’ όλα του «αριστερού» ΣΥΡΙΖΑ, που εξακολουθεί  να μην  διαχωρίζει την θέση του στα όσα αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο με την στήριξη και των δημοτικών συμβούλων του ΣΥΡΙΖΑ. 

Καλούμε τους Ικαριώτες και τις Ικαριώτισσες να βγάλουν τα συμπεράσματα τους.
Να στηρίξουν και να ενισχύσουν τη Λαϊκή Συσπείρωση στις εκλογές του Μαΐου.