Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Να στείλουν τα νησιά μας κομμουνιστή βουλευτή στη βουλή!